PŘEDNÁŠKY: SLOVO DO PRANICE 7
OPRAVDU JE TO PŘEDNÁŠKA? (ANEB NA ZÁVĚR TROCHA HUMORU)

Pagi

Zatím jsem téměř bez výjimky používal označení přednáška. Jenže ve skutečnosti existuje řada pořadů, každý z nich má specifický název a k názvu také formu. Berte následující řádky jako malé ďáblovo přednáškové pojmosloví:

· přednáška - jeden stojí vepředu (někdy i dva) a povídá o tom, co zajímá jeho, a povídá o tom způsobem, který se mu líbí

· přednáška s besedou - mnohdy se neliší od předchozího bodu, rozdíl bývá hlavně v tom, že na začátku přednášející vyhlásí, že nakonec se bude besedovat, čímž umlčí rejpaly - a pak obvykle přetáhne přednášku a na besedu nezbude čas

· beseda - v podání některých přednášejících se od předchozích typů liší pouze názvem, obvykle ji ale pořádají lidé, kteří si s něčím nevědí rady a domnívají se, že v jejím průběhu uslyší od ostatních nějaké moudro

· panelová diskuse - ačkoliv by čeští fanové byli ochotni dát ruku do ohně, že i tento typ pořadu vypadá úplně stejně jako všechny předchozí, panelová diskuse je ve skutečnosti formou řízené přestřelky mezi odborníky, zahájené jejich diametrálně odlišnými názory na ohlášené téma, pokračující vzájemnými překvapivými odhaleními o nemanželském původu oponentů a přiživované jedovatými poznámkami posluchačů, jejichž účelem je v průběhu vyhrazeného času udržovat a rozdmychávat nenávist mezi diskutujícími

· workshop - hodně se to podobá tomu, co organizuje Honza Macháček - workshopy pořádané v zahraničí však obvykle mají poměrně vysoké vstupné - díky tomu se lektoři k účastníkům chovají asertivně; podobně i účastníci si váží svých peněz, a proto lektorům naslouchají se zbožnou úctou

· soutěž - čas vyhrazený víře, že něco, co mi před začátkem pořadu nepatřilo, si nakonec z místnosti odnesu legálně

· tombola - podobá se soutěži, liší se ale tím, že člověk si kupuje naději na vítězství ve formě různobarevných lístků, které po ukončení tomboly s velkou radostí trhá na malé kousky a rozhazuje po sále

· komponovaný pořad - hodina, během které před vámi šaškuje několik lidí, střídajících prózu, verš a zpívané slovo, přičemž jeden účinkující znázorňuje až sedm postav a až sedm účinkujících si navzájem půjčuje jeden kostým; do toho fámulus promítá světelné obrazy a tu a tam se z reprobeden ozvou zvuky pralesa

· prezentace - vystoupení zoufalých nakladatelů, kteří už nevědí, jak vás jinak donutit, abyste si jejich knížky víc kupovali a míň půjčovali u kamarádů

· autogramiáda - způsob, jak znehodnotit knihu tím, že si do ní necháte podepsat jejího autora, překladatele, ilustrátora nebo prostě někoho, kdo byl zrovna po ruce

· projekce - během ní víc jak 90% času návštěvníci dělají totéž, co doma - napjatě sledují náhražku ohně, promítanou na plochu libovolné velikosti od pohlednice až po plátno o úhlopříčce sedmadvacet metrů

· divadlo - to je, když Vlasta Talaš běhá před diváky s plechovým kloboukem na hlavě