PŘEDNÁŠKY: SLOVO DO PRANICE 6
PRO ZMĚNU Z POHLEDU PŘEDNÁŠEJÍCÍHO

Pagi

Na podzimní Poradě Fandomu tuto sobotu jsme uspořádali takový malý wokrshop pro pořadatele conů. Trval jen dvě hodiny a spousta věcí se týkala všeho jiného, než tématu tohoto cyklu pro přednášející. Když jsme se tam ale zamýšleli o vztahu přednášejících a pořadatelů, dostali jsme se k tomu, jak mohou pořadatelé pomoci přednášejícím k lepšímu vyznění přednášky.
První - míněno podle časového pořadí - je časový rozvrh přednášek a jeho dodržování. Měli byste se postarat o to, aby přednášející věděl pokud možno několik dní předem o přesné hodině konání přednášky. Pokud dochází ke změnám za pochodu, měli byste včas nové časy či změny místnosti oznámit či dohodnout - přednášející může mít nějaké další závazky či chce sám být posluchačem. Stejně tak byste měli průběžně kontrolovat plnění časového rozvrhu a taktně ale rozhodně trvat na jeho dodržování. (Je vhodné, když v přednáškové místnosti naplánujete nějakou tu prázdnou mezeru, abyste snížili riziko dominového efektu.) Na oplátku by měl přednášející respektovat to, že není na světě sám a že po jeho vystoupení nastupuje jiný sebevrah, jehož exhibici očekávají další zvědavci.
Na časový rozvrh navazuje to, že všem zúčastněným udělá dobře, když představíte přednášejícího a uvedete téma přednášky. A je jedno, zda se jedná o notoricky známou osobnost či o člověka, kterého zná v sále třeba jen jediný přítomný. Už vůbec vhodné je, postarat se přednášejícímu o nějakou tu tekutinu. Určitě neuděláte chybu, když přednášejícího uctíte matonkou, ale postačí i jakákoliv balená stolní voda bez příchuti, pokud se s přednášejícím nedohodnete na jiném drinku. Málem bych zapomněl - nějaký ten pohárek či sklenice je samozřejmostí a vysvědčením kulturnosti pořadatelů.
Pokud musíte vskočit do toku řeči přednášejícího a oznámit nějakou důležitou zprávu, i takové přerušení přednášky provádějte taktně. Pokud vás přednášející zná (nebo pozná podle pořadatelského trička), většinou stačí naznačit mu držením těla či pozvednutou rukou, že si potřebujete vzít na okamžik slovo. Přednášející se podle toho zařídí a předá vám na moment ono pověstné převoznické veslo - ale, na rozdíl od známé pohádky, ho bude za chvíli chtít zpět. Nezapomeňte uvést svoje intermezzo omluvou a ukončit kouzelným slůvkem děkuji - asi tak 95% z vás se teď určitě nudí, kvůli těm pěti procentům zbývajících pořadatelů to ale stojí za napsání.
Podobně, jako na začátku přednášky má své místo uvítání, na konci udělá dobrý dojem závěrečné poděkování přednášejícímu i posluchačům. To je ale jenom nesmělé doporučení, vím, že bez ohledu na počet pořadatelů obvykle je věcí k řešení tolik, že se tahle drobnost nedá stíhat, a že díky podobnému nedostatku času zachází na úbytě i zmiňované úvodní slovo. Čím větší a ambicióznější con, tím spíše byste ale měli směřovat k tomuto maximalistickému modelu.
Úsměv pořadatelů, klidná mluva a vstřícnost k přednášejícím jsou zadarmo (nebo alespoň téměř zadarmo) - a přitom dobrá nálada, kterou tím pomáháte přednášejícímu udržet a přenášet na návštěvníky conu, je k nezaplacení. Vždyť tím si zajišťujete návštěvu i pro příští rok.