PŘEDNÁŠKY: SLOVO DO PRANICE 4
MALÝ ODSKOK: TIŠE ZÁVIĎME

Pagi

Zatím jsem se nezmínil o jednom přednáškovém cyklu, který je přímo učebnicovou ukázkou kvality a všestrannosti - přednášky Nalima Lidochaze. Zatím všechny, které jsem viděl, byly vysoce nadprůměrné nejenom po stránce obsahové, ale - proto se jim věnuji v tomto cyklu - také po stránce technické. Mnohem spíš, než přednášky, by se měly označovat jako komponovaný pořad. Mluvené slovo, světelné obrazy, hudba reprodukovaná i živá, ale také i dramatizace, próza i poezie - tohle všechno vždy skloubené dohromady, mystifikace domyšlená do podrobností, které diváku někdy dojdou až po skončení pořadu. K tomu připočtete ještě knižní vydání přednášek a CD Konanledy. (Už slyším povzdech Egona Čierného: Ještě je mám schovaný...)
Tyto pořady by všichni přednášející i pořadatelé měli absolvovat, aby si uvědomili, jak vypadá kvalita v případě komponovaného pořadu (nebo, chcete-li, šou). Obraz tu doplňuje mluvené slovo nebo reprodukovanou hudbu. Někdy obraz obsahuje pointu vyřčeného, jindy slovo otočí obraz vzhůru nohama. Vzhledem k tomu, že jde o komponovaný pořad, samozřejmě nemůžeme přemýšlet o dodržování prezentačních pravidel pro přednášky (a obráceně si z něj nemůžeme brát stoprocentní vzor pro přednášky) - ale zase právě proto se vyplatí uvědomit si, jakým způsobem tu jsou provázány všechny složky produkce.
I Nalimovi Lidochazovi někdy technika nefunguje tak, jak by bylo zapotřebí. Pokud ale k něčemu takovému došlo, improvizační schopnosti Nalima Lidochaze a jeho spolupracovníků dokázaly takový problém buď zcela eliminovat, nebo překlenout bez hluchých míst a výpadků - stručně řečeno: nikdy jsem si nevšiml, že by byly nějaké problémy. Je to dobrý příklad a argument pro to, aby přednášející byli připraveni i na to, že budou muset přednášet bez jakékoliv techniky. Na chatě u krbu to určitě zvládáte - proč byste to nedokázali v případě potřeby i na conu?