EPIZODA III
Pomsta Sithu

by Alvin Kato

Klonové války již trvají dva roky. Obi-Wan Kenobi byl jmenován generálem a povede útok v rozhodující a snad poslední bitvě na planetě Xoshe.
Mezitím Nejvyšší kancléř Palpatine přislíbil značnou odměnu každému, kdo zajme nebo usmrtí vůdce separatistů hraběte Dookua.
Jakmile bude zničeno hnutí separatistů, Nejvyšší kancléř má v plánu zajistit mír a blahobyt pro celou Republiku a zbytek galaxie.

První scéna filmu se odehrává v temnotě, v nějaké opuštěné či zničené části Coruscantu. Uvidíme Dartha Sidiouse a Dartha Tyranuse při rozhovoru. Plán, který má Tyranus realizovat, je vést veškerou zbývající armádu droidů na Xoshe, kde se mají setkat s ohromnou armádou klonů, kterou mají zničit. Jakmile se tak stane, Sidious se prohlásí císařem a Sithové budou vládnout galaxii.
Protože Yoda zkoumá temnou stranu Síly, vidí dlouhé období teroru a utrpení, které očekává celou galaxii. Rovněž má vizi Qui-Gona Jinna.
Obi-wan přichází za Anakinem do jeho a Padméina bytu. Padmé je těhotná a vypadá, jako kdyby měla každou chvíli porodit. Je ale nejvyšší čas ji opustit. Začíná jedna z nejdůležitějších bitev klonových válek a Anakina je v ní třeba.
Všichni zbylí Jediové včetně Mace Windua, Kita Fistoa atd. dostávají hvězdné křizníky a míří na Xoshe bojovat spolu s klonovými vojáky proti separatistické armádě droidů. Než odletí, Anakin se podívá na svou mechanickou ruku a natáhne si na ni černou rukavici.
Na Xoshe jsou Dookuovi vojáci připraveni na válku. On předstupuje před své spojence a ujišťuje je, že tuto válku vyhrají. Oni ovšem nejsou tak optimističtí, někteří z nich se dokonce obávají, že začít válku byl od samého počátku špatný nápad, který neskončí dobře.
Poslední bitva klonových válek se odehrává ovšem především mimo planetu Xoshe. Armáda Republiky ničí z orbity území s armádami separatistů. Anakin předvádí, proč je nejlepším pilotem galaxie. Avšak on sám má políčeno na daleko větší rybu. Za použití Síly opouští bitvu, aby přistál na planetě a našel muže, který ho připravil o ruku.
Na Coruscantu Yoda navštěvuje ustaranou Padmé, která mu vysvětluje, že Anakin se během posledních dvou let velice změnil. Je nyní velice tajnůstkářský a nesnadno přijímá slovo „ne“.
Na Xoshe Anakin přistává v separatistickém hlavním stanu a likviduje všechny stráže, které mu stojí v cestě. Vchází Dooku. Kruh se uzavřel. Ani aktivuje svůj modrý lightsabre a Dooku svůj rudý. Během souboje si Dooku povšimne, jak se Anakinovy schopnosti během těch dvou let zlepšily. Dooku se pokouší zviklat Anakina a svaluje celou vinu za všechno, co se stalo, na temného lorda ze Sith, Dartha Sidiouse. Anakin ale nic z toho nepřijímá a pokračuje v souboji s ještě větší urputností. Bojuje s Dookuem mnohem elegantněji než před tím, skáče a mrštně kolem něj krouží, velice podobně jako Darth Maul v TPM. Během několika okamžiků Dookuovi odsekne pravou a vzápětí ho zabije. Avšak z tohoto souboje si odnáší také nějaká poranění.
Zpět na Coruscantu se odehrává ceremonie oslavující republikánskou armádu. Anakin, Mace a Kit Fisto jsou oceňovávi za role, které hráli v ukončení klonových válek. Palpatine veřejně zdůrazňuje Anakinovo hrdinství. Anakin se v ten okamžik cítí nesmírně významný a mocný. Byl to vlastně on, kdo ukončil válku, zničil jednoho z nejmocnějších uživatel Síly v celé galaxii a Nejvyšší kancléř ho chválí. Palpatine pak Anakina pozve na schůzku mezi čtyřma očima a Yodovi se nelíbí to, co vidí. Cítí temnou stranu v Anakinovi.
V chrámu Jedi Yoda instruuje Obi-Wana, aby doprovodil Padmé na utajenou planetu a tam dbal o její bezpečí dokud nedostane jiný příkaz. Anakin se vydává na cestu temné strany Síly.
Palpy ve svém pokoji vysvětluje Anakinovi, že Jediové jsou bezmocí a jsou odsouzeni k záhubě. Anakin říká, že Dooku zmiňoval nějakého Dartha Sidiouse před tím, než ho zabil. Poté mu Palpy říká vše. Že skutečná moc leží na temné straně Síly. Tím, že zničil Dookua, se stal sithským učedníkem, daleko mocnějším, něž kterýkoli Jedi, dokonce i mocnější než mistr Yoda. Palpy mu vysvětluje, že se musí zříci jména Anakin Skywalker a stát se Darthem Vaderem. Musí také následovat sithské tradice a zkonstruovat si rudý lightsabre. Za použití Síly Palpy přesvědčuje Anakina, že Obi-Wan a Yoda mají v úmyslu před ním skrýt Padmé. Pokud ji ještě někdy chce vidět, musí se ihned vypravit na onu utajenou planetu a přivést ji zpět. Vader odchází.
Palpatine předstupuje před Senát s důležitým projevem. Začne tím, že Galaktický Senát nazve Císařským senátem a prohlašuje se císařem. Potom říká, že rytíři Jedi dále nejsou schopni chránit Republiku, ale klonová armáda, kterou on sám před dvěma a půl roky vytvořil, ano. Také obviňuje Jedie ze separatistického hnutí, když zmiňuje, že dokonce sám hrabě Dooku býval rytíř Jedi. Na podkladě toho Palpy nepřímo obviňuje Řád Jedi z rozpoutání celých klonových válek. Tyto novinky se šíří rychle. Yoda a Mace Windu se rozhodují, že se musejí Palpatineovi postavit.
Na utajené planetě Vader ve slévárně nachází Obi-Wana, ale nikde tam není Padmé. Vader vysvětluje Obi-Wanovi, že už dále není Jedi, ale sithský lord, a že on a císař vládnou galaxii. Kategoricky žádá, aby mu bylo řečeno, kde je Padmé. Obi-Wan tvrdošíjně odmítá. Vader rozžíhá dva nově zkonstruované rudé lightsabery, Obi-Wan svůj typický modrý a boj začíná.
Yoda, ponořený do hluboké meditace, vidí ducha Qui-Gona Jinna a ten mu vysvětluje, jak se stát součástí Síly a objevit se jako duch. Také prozrazuje Yodovi, že Palpatine je ten notoricky známý Darth Sidious, ale že mistr musí mít svého učedníka. Yodovi je nyní jasný Anakinův osud. Jde do Anakinova pokoje a nachází tam opuštěný jedijský lightsabre. Yoda a Mace Windu poté odcházejí do Palpyho kanceláře, aby se s ním utkali.
Mezitím probíhá klasický souboj mezi Vaderem a Obi-Wanem. Ovšem je takový, jaký jsme nikdy dosud neviděli. Vader je agresor a útočí dvěma rudými meči, zatímco Obi se zoufale snaží pouze bránit. Snaží se Vadera přivést k rozumu a oslovuje ho „Anakine“, ale je to zbytečné. Vader je smyslů zbavený a Obi-Wan nemá na výběr, než na něj prudce zaútočit. Jediná otočka jeho meče a utíná Vaderovu levou ruku. Vader poklesne v bolesti. Obi-Wan mu vysvětluje, že už nikdy více nesmí vidět Padmé. Vader se pokusí Obi-Wana srazit do nádoby s horkým roztaveným kovem. Obi-Wan ale v poslední chvíli uhne a Vader padá do nádoby sám místo něj. Obi-Wan poté chvíli medituje a pak opouští scénu.
V Palpatinově kanceláři se Mace Windu spolu s množstvím dalších Jediů postaví Palpatineovi, který je tam spolu se skupinou několika svých pomocníků. Palpatine vysvětluje, že je nyní ilegální být Jedi a že tady ti jsou tím pádem uprchlíci. Pak říká svým pomocníkům: „Nyní buďte svědky toho, jakou moc má váš císař.“ Nevím, jak to Lucas udělá, ale Palpatine najednou odstraní všechny, kteří jsou v místnosti, nějakým trikem je přenese ven, a zůstane v ní pouze sám s Winduem. Utká se s ním v souboji lightsabery, zatímco jeho pomocníci a stormtroopeři uvězňují zbytek Jediů. Ti jsou úplně ohromeni tím faktem, že ten pokorný muž, jak ho znali po celé ty roky, vládne tak velikými schopnostmi. Po krásném souboji císař zabíjí Windua. Vchází Yoda. Yoda a Palpatine svádějí bitvu. Nelze popsat slovy, jak výjimečný boj to bude. Použije se vše od blesků až po silové víry. Palpatine poté použije sithský trik dosud nikdy nevídaný v Star Wars filmu. Zmnoží se na šest osob a nakonec si podá Yodovu prdel na mísu. Když vše je řečeno a hotovo, předpokládá se, že Yoda je mrtvý. Jediové prohráli a Galaktické Impérium je v plném vzestupu.
Vader používá Sílu, aby se vyzvedl z toho kovu, zachránil se a navrátil ke svému mistrovi. Vader ale už umírá, potřebuje okamžitou pomoc. Palpatine má vybavení a technologii na to, aby zachránil jeho život - ale za to mu musí Vader navždy sloužit. Vader přijímá.
Padmé, stále ukrytá, dává život Lukeovi a Leie za přítomnosti Obi-Wana. Setkává se s nimi Yoda, který je instruuje, aby dvojčata rozdělili. Každý skutečný fanoušek Star Wars ví, jak to bude zařízeno.
Poslední scéna filmu je smutná a melancholická. Císař Palpatine absolutně ovládá galaxii. Temná strana ale způsobuje jeho stárnutí, proto si obléká ten neblaze proslulý plášť, který nosil jako Sidious, ovšem nyní je ale vidět celá jeho tvář. V jeho pokoji se zjevuje vysoká postava. Je to Darth Vader ve svém novém hladkém obleku. Pokleká před svým mistrem a říká: „Co poroučíš, můj pane?“

Titulky.

(Přeložila Darth Zira 21. 3. 2003)