POJEDNÁNÍ O MASSASIJSKÝCH PYRAMIDÁCH
(Sepsal Pán od Konstruktů Darth Regis Wothar Janamoto y Kwistaz von Ashtak de Sebranka)

Pyramida je stavba, která sama o sobě přímo vybízí k magické představivosti. Ze všech trojrozměrných těles má nejmenší počet hran i ploch, nehledě na to, že pyramida byla vždy u primitivnějších kultur chápána jako jedna z nejvíce magicky aktivních staveb.
Humanoidní rasy přivedly stavbu pyramid až k úplné dokonalosti. Základní tvar vyvodily z mastavby, čímž vznikla stupňovitá pyramida a posléze, když se jejich technika zdokonalila, začaly stavět pyramidy lomené a poté pyramidy s tvarem klasického čtyřbokého jehlanu. Pyramida původně nesloužila pro koncentraci a skladování energie, ale jako monumentální hrobka králů, přičemž se samozřejmě patřičně dbalo na „magické tajemno“ spojené s tehdejšími magickými obřady s pohřbíváním. K pohřbívání ve starých dobách lze říci pouze pár slov. V současné době je objektem studia naší vědecké sekce, nicméně již nyní můžeme zodpovědně prohlásit, že se pyramidy používaly i jako krvavá rituální obětiště, ale otázka jakého charakteru rituály byly je nyní stále otázkou bádání. Bohužel, dnes se již asi nedozvíme která pyramida a kde byla postavena jako první ani to, která byla největší.
Kterákoliv dobře postavená pyramida má i účinky, které mohou leckteří laikové považovat za magii, přičemž se ale jedná pouze o bioenergetické pochody. Sýr v pyramidě se nekazí, žiletka postavená na ostří se sama nabrousí (místo aby se otupila) a chleba se sám od sebe rozloží na prvočinitele a nezplesniví. Jde vlastně o to, že pyramida má ideální tvar ke koncentraci bioenergie, která je všude. Tohoto faktu dokázal využít i Exar Kun, který do Massassijských pyramidových staveb shromáždil sílu - prezentovanou midichloriany - ze svých obřadů, kde šlo o vlastně o získání životní energie Massassijů pro účely síly. Samozřejmě by ale bylo mylné domnívat se, že Síla je totéž co bioenergie, nicméně lze vyvodit jakýsi poměr mezi přítomností a ochotou se shlukovat u midichlorianů a úrovní bioenergie v daném prostředí (viz. De energia et midichlorianibus).
Massassiové byli obyvatelé jednoho měsíce plynné planety Yavin, Yavin 4, kteří byli pomocí Síly modifikováni pro účely Exara Kuna, což znamená že ve svém důsledku byli roboticky podřízení vůli svého pána, Exara Kuna. Tato modifikace měla jednu nevýhodu. A sice, že byť Massassiové měli vyšší svalový a vytrvalostní potenciál, rozumové schopnosti řešit technicko-logické problémy byly potlačeny. Zmíněná fakta v nás vyvolávají zcela logickou otázku, proč Exar Kun neměl místo Massassiů klasické droidy, kteří by byli zcela určitě levnější po všech stránkách? Na tuto otázku zatím neznáme odpověď, ale snažíme se, abychom ji co nejdříve našli (viz. Shift tax prises), ale již nyní je na 85% jasné, že to bylo z důvodu, že Massassiové mají určité množství energie i ve formě Síly, zatímco droidi mají jasně limitované množství energie, ale pouze elektrické.
Nejzajímavějším faktem na celém massassijském systému je asi to, že Massassiové si pyramidy sami vystavěli, čímž se účinek posléze nashromážděné energie, jak se domníváme, podstatně zvýšil. Pyramidy také nejsou stavěny nahodile, ale jsou na celé planetě soustředěny do pěti petagramů, které jsou na dohled od sebe, čímž se vzniklý prostor určený pro shromažďování energie podstatně zvýšil, nehledě na to, že nyní je zajištěna stejná hladina síly ve všech centrálních výstupních pyramidách. Dnes si již nemůžeme udělat ani mlhavou představu o maximálním energetickém stropě za panování Exar Kuna. V každém pentagramu je pět pyramid stojících na pěti vrcholech pentagramu, kromě jednoho pentagramu, kde je ještě navíc šestá pyramide přesně uprostřed pentagramu.
Naštěstí pro naše exaktní vědecké bádání o Exar Kunovi a aspektech síly, které Jediové nevyužívají je potěšujícící informace ta, že pyramidy nejsou ještě zhrouceny kompletně a že ještě dokáží jakž takž fungovat, takže archeologické bádání by mohlo být úspěšné.
Archeologické vykopávky, které zatím byly započaty naznačují, že by mohl být objeven dokonce i nějaký pozůstatek Exara Kuna, nebo alespoň jeho hlavního Massassijského velitele. Z dalších archeologických vykopávek a dobových vyobrazení nám vyplývá, že pyramidy byli stupňovitě - schodového tvaru a na špičce byla malá plošina, na které stál oltář. Půdorys pyramidy byl rovnoramenný trojúhelník, jehož strany měřily od dvaceti do padesáti metrů a výška trojúhelníku se pohybovala v intervalu od 17,3 metrů do 43,3 metrů. Plošina, kde byl umístěn oltář měla vždycky 3x3 metrů. Nahoru na plošinu vedly schody, jejichž počet byl vždy násobkem čísla 7. Oltářová plošina byla podle všeho pokryta nějakým cenným kovem, ale díky tamnímu prostředí a hamižným Jediům po cenném kovu nic nezbylo, takže nyní je na pyramidách pouze provizorní organické boro-silikátové zakonzervování, aby se zabránilo dalšímu poškození do dalších vykopávek.