PSYCHOLOGICKÝ PORTRÉT DARTHA MAULA
(jako svou adeptskou práci předložila Shade)

Zbytečně nezemřel. Jenom proto, že byl pro svého mistra více věcí a slepě poslušnou loutkou, než přemýšlející bytostí. Jistě - měl úkoly, musel o nich přemýšlet a ne vždy s nimi úplně souhlasil. Ale nahlas nic neřekl, nedával své pochybnosti příliš najevo. Tyto pochybnosti pramenily z pocitů vlastní výjimečnosti, které získal při výcviku, avšak právě výcvik mu bránil vzbouřit se rozkazům. Cítil, že vděčí svému mistrovi za příliš mnoho, vždyť díky němu mohl mít zcela výjimečné věci a schopnosti... Vztah s jeho mistrem byl čistě účelový. Darth Maul sice mohl dostat Sith Infiltrator "za odměnu" po relativně náročné misi, ale ve skutečnosti šlo Sidiovi jen o to, aby se jeho učedník mohl stát dokonalejší zbraní. Ještě prodlouženější rukou.
Maul složil závěrečné zkoušky, bojoval při nich se svým mistrem, složil je a stal se Temným pánem. Přesto stál pořád v mistrově stínu, musel tušit, co pro svého pána znamená, a že může kdykoli zemřít, jak se také stalo. Těžko říct, zda s ním Sidious do budoucna počítal, nicméně Maul si mohl najít učedníka až ve chvíli, kdy by jeho mistr zemřel. Tento fakt jej jistě musel uvádět v nejistotu, zdali se to někdy stane. Muselo být obtížné představit si život bez mistra. Bez rozkazů, slepé poslušnosti, oddanosti a vděku. Přestože Sidious měl citový vztah ke svému učedníkovi naprosto minimální, dalo by se říct, že žádný, Darth Maul musel v počátcích svého drsného výcviku v něčem hledat útěchu. Nejdřív to byly zuřivost a vztek, nesnášel svůj výcvik, ale po čase otupěl. Zvykl si a Sidious u něj získal respekt. Postupně, ač třeba zabrak nechtěl, se upnul na svého mistra tolik, že žil jen pro něj a sithský řád.
Všechno pro mistra. Ale s věkem paradoxně přicházely pochybnosti. Dospělost přinášela dosud Sidiem potlačované vědomí sama sebe. Maul se naučil kontaktu se Sílou, aby mohl zabíjet pro svého mistra. Cokoliv menšího, než likvidování rytířů Jedi, mu přišlo pod úroveň - měl za to, že jedině zabitý Jedi je ta správná služba řádu. Sidious o svém učedníkovi věděl, že zabrakovy životní cíle se ne tak docela shodují s jeho. Maul chtěl vyhladit Jedi, Sidious chtěl absolutní moc. Vyhlazení Jedi bylo vlastně jen prostředkem nebo pomocným krokem k moci - takže mít moc byl vyšší cíl. Na druhou stranu mohl být Darth Sidious rád, že byl Maul tolik loajální a nikdy neuvažoval o svržení svého mistra. Paradoxní, čeho se mu superkrutým výcvikem povedlo docílit...