CHRONOLOGIE

Datace je podle Epizody IV, tedy události odehrávající se před ní jsou datovány jako „before Star Wars 4“–BSW4 a události odehrávající se po ní jsou datovány ASW4–after Star Wars 4. Lze namítat, že je ostudné, aby Sithové datovali podle roku, v němž dochází k první zásadní porážce Impéria, ovšem jednak se nechceme v dataci rozcházet s ostatními fany a kromě toho to lze brát i tak, že v tomto roce dochází rozpuštěním Senátu k soustředění absolutní moci v rukou císaře Palpatina, což není pro Sithy až tak ostudné datum.


PALEOSITH (100 000 BSW4 – 5000 BSW4)


1. Nejstarší doba (100 000 BSW4 – 25 000 BSW4)

Významné události:
• kolem roku 100 000 BSW4 se patrně na Ziostu formuje první sithská civilizace (úrovní pozdní doby kamenné) na kmenovém principu, není vyloučeno, že se nezávisle na ní podobné civilizace formují i na jiných planetách budoucí sithské říše
• patrně kolem roku 40 000 BSW4 sithská civilizace na Ziostu (a možná i na dalších okolních planetách) přechází do úrovně doby bronzové – stále formována na kmenovém principu
• zhruba v téže době patrně v Neznámých regionech vzniká Rakatské impérium, které posléze (století ba ani tisíciletí není přesně známo) buduje Star Forge
• patrně kolem roku 30 000 BSW4 vzniká na Ziosu feudální kastovní zřízení
• zřejmě v téže době na některých planetách Centrální soustavy vznikají celoplanetární republiky
• kolem roku 25 000 BSW4 je ustaven zárodek Galaktické republiky spojením Coruscantu, Corellie, Alderaanu a Chandrilly
• v téže době vzniká Řád Jedi
• nedlouho poté definitivně zaniká Nekonečné Impérium Rakatu


2. Stará říše (25 000 BSW4 – 16 000 BSW4)

Významné události:
• patrně kolem roku 25 000 BSW4 se definitivně ustavuje feudální kastovní systém na Ziostu
• zřejmě nedlouho po roce 25 000 přichází na území sithské civilizace první odpadlý Jedi a učí Sithy "modernějšímu" či "vědečtějšímu" využívání Temné strany Síly
• kolem roku 20 000 BSW4 přichází patrně další skupina odpadlých Jediů
• od roku 20 000 BSW4 do roku 16 000 BSW4 patrně několik dalších významnějších vln jedijských emigrantů
• 16 000 BSW4 sjednocení Ziostu pod jednotnou centrální vládou krále Adase
• možná v téže době zavedení funkce Temného Lorda (Dark Lord of the Sith) jako nejvyššího a centrálního vládce Sithské říše – král Adas by tím pádem byl prvním z řady Dark Lordů.


3. Střední říše (16 000 BSW4 – 7 000 BSW4)

Významné události:
• kolem roku 14 000 BSW4 vynalezena technologie holocronu a vyrobeny první sithské holocrony
• zhruba v téže době se sithská civilizace rozšiřuje i na další planety a postupně tak vzniká Sithská říše
• roku 11 500 BSW4 Velké schizma
• po roce 11 500 BSW4 nejvýznamnější vlna jedijských emigrantů přichází na území Sithské říše
• 7 000 BSW4 založení knihovny Veeshase Tuwana na Arkanii
• zhruba v téže době definitivní ustavení klasické formy vlády Sithské říše v čele s Temným Lordem


4. Klasické období (7 000 BSW4 – 5 000BSW4)

Významné události:
• patrně v letech 7 000 BSW4 až 5 200 BSW4 vláda prvních osmi (případně méně, byl-li Adas prvním z celé řady) Temných Lordů
• někdy kolem roku 5 230 se rodí možná na Korribanu, možná na Ziostu Marko Ragnos
• 5 200 BSW4 Marko Ragnos zabíjí Simuse
• 5 200 – 5 000 BSW4 vláda Marko Ragnose jako 9. Temného Lorda
• kolem roku 5 030 se patrně na Ziostu rodí jak Ludo Kressh tak Naga Sadow


5. Postklasické období (5 000 BSW4 – cca 4 998 BSW4)

Významné události:
• 5 000 BSW4 smrt Marka Ragnose
• poté spor o moc v Sithské říši mezi Ludo Kresshem a Naga Sadowem
• Naga Sadow se prohlašuje 10. Temným Lordem a vyhlašuje válku Galaktické republice
• 5 000 BSW4 až cca 4 998 Velká Hyperprostorová válka
• 5 000 BSW4 založení Masassijského chrámu na Yavinu IV
• asi 4 999 BSW4 volba Ludo Kresshe Temným Lordem (11. ??) v Sadowově nepřítomnosti
• cca 4 999 BSW4 až 4 998 BSW4 zničení Sithské říše a zejména téměř totální likvidace knihovny Veeshase Tuwana na Arkanii, genocida sithského národa


MEZOSITH (cca 4 997 BSW4 - 2 000 BSW4)

Významné události:
• v letech 4 998 až 4 400 BSW4 se na některých územích původní sithské říše, které nebyly tolik zničeny, částečně obnovuje sithská kultura
• někdy kolem roku 4 430 BSW4 se na neznámé planetě někde na území Galaktické republiky rodí Freedon Nadd
• kolem roku 4 425 BSW4 se Freedon Nadd stává učedníkem Řádu Jedi
• cca kolem roku 4 400 BSW4 se Freedon Nadd rozchází s Řádem Jedi, opuští území GR a dostává se k tomu, co zbylo ze sithské říše, na Korribanu se setkává s duchy některých temných lordů a přiklání se k temné straně Síly vesmíru, zůstává na Korribanu, zkoumá temnou stranu Síly a díky jejím znalostem zde přežívá 600 let
• roku 4 250 BSW4 další významnější schizma v Řádu Jedi
• kolem roku 4 020 BSW4 se někde na území GR rodí Exar Kun
• cca roku 4 015 BSW4 se Exar Kun stává padawanem jedijského mistra Vodo Siosk Baase
• kolem roku 3 998 BSW4 Exar Kun stále více pochybuje o dogmatech řádu Jedi, za což si vyslouží od svého mistra kritiku, že je nejhorším učedníkem, jakého kdy měl
• roku 3 996 BSW4 Exar Kun opouští území Galaktické republiky, přistává na Korribanu a vydává se prozkoumávat hrobku temných sithských lordů, zde málem umírá – výměnou za život proto přijímá nabídku stále zde přežívajícího Freedona Nadda a přidává se k temné straně a poté, co se od Nadda dozví veškerá tajemství temné strany, zničí jej, zamíří na Yavin IV, kde masassijští bojovníci již tisíc let očekávají nového Temného Lorda, Exar Kun se stává 11. Temným Lordem a zahajuje válku proti GR, ve které je ovšem nakonec poražen – proto se ukrývá na Yavinu IV, kde přežívá více než 4000 let
• v letech 3 996 až cca 2 000 BSW4 dochází na některých planetách sithské říše k restauraci sithskách tradic a sithské kultury, vznikají státní útvary podobné původní kmenové či kastovně-feudální společnosti dávného Ziostu z dob ranného paleosithu, dokonce je i na Korribanu obnovena Sithská Akademie
• kolem roku 3960 bývalí Jedi Darth Revan a Darth Malak vedou válku proti Galaktické republice, ke které použijí i Star Forge, ale vzhledem k tomu, že Republika v té době nepadla, se patrně nakonec podařilo řádu Jedi Star Forge nějakým nyní nám neznámým způsobem zničit


NEOSITH (2 000 BSW4 až současnost)

1. Nový Řád Sith (2 000 BSW4 až cca 1 000 BSW4)

Významné události:
• kolem roku 2 000 BSW4 další významnější schizma v Řádu Jedi
• ve stejné době definitivně vzniká nový Řád Sith
• někdy kolem roku 1 060 BSW4 se na území sithské říše rodí lord Qordis
• kolem roku 1 030 BSW4 se někde na území sithské říše rodí Darth Bane
• cca kolem roku 1 020 BSW4 se Darth Bane stává učedníkem lorda Qordise
• kolem roku 1 000 BSW4 spor mezi Banem a Kaanem, Kaan se se pokusil zabít Banea, domníval se, že ho otrávil, Darth Bane ale přežil
• ve stejném roce velká bitva mezi Bratrstvem temnoty a Armádou světla na Ruusanu, Kaanem a ostatními sithskými lordy použita „thought bomb“, odčerpávající životní sílu, následné kataklyzma přežil pouze Darth Bane


2. Doba temna (1 000 BSW4 až cca 53 BSW4)

Významné události:
• roku 999 BSW4 Darth Bane cestuje na měsíc Dxun, kde nachází v hrobce Freedona Nadda sithský holocron
• roku 998 BSW4 Baneova Velká reforma (ustavení Baneova zákona dvou), není známo, kdo se stal jeho učedníkem
• v letech 998 až cca 62 BSW4 sithská ilegalita, nejsou známi učedníci a mistři z tohoto období
• roku 102 BSW4 narození hraběte Dookua ze Serenny
• v letech 95 až 93 BSW4 podle jakýchsi ne zcela doložených údajů jedijský mistr Jorus C’Boath působí jako jedijský poradce senátora Palpatina
• roku 82 BSW4 podle oficiálních údajů narození Palpatinea na Naboo
• roku 65 BSW4 narození Khameira Sarina na Iridonii
• kolem roku 62 BSW4 se Palpatine/Sidious rozhoduje pro kariéru profesionálního politika


3. Nová říše (cca 53 BSW4 až 6 ASW4)

Významné události:
• kolem roku 53 BSW4 si Palpatine/Sidious jako sithský mistr za svého učedníka volí iridonianského zabraka Khameira Sarina, který přijímá sithské jméno Darth Maul
• zhruba v téže době je Palpatine/Sidious poprvé zvolen zástupcem své domovské planety v Galaktickém senátu
• roku 41 BSW4 se na neznámé planetě rodí Anakin Skywalker
• kolem roku 35 BSW4 se na neznámé planetě rodí Arden Lyn
• roku 33 BSW4 Sidious uzavírá dohodu s nemoidánským místokrálem Nutem Gunrayem, patrně v témže roce se rodí na Coruscantu Shira Ellan Cola Brie
• roku 32 BSW4 abdikuje nabooský král Verun, novou královnou je zvolena Padmé Amidala Naberie, Obchodní federace zahájí blokádu a posléze okupaci Naboo, Nejvyšší kancléř Finis Valorum je odvolán a novým Nejvyšším kancléřem je zvolen Palpatine, Darth Maul je zabit a Anakin Skywalker se stává členem Řádu Jedi, padawanem Obi-Wana Kenobiho
• zhruba v téže době se mistr Jedi Dooku hrabě ze Serenna definitivně rozchází s Řádem, stává se učedníkem Sidiouse a přijímá jméno Darth Tyranus, patrně on pod falešnou identitou jedijského mistra Syfo Diase objednává na Kaminu armádu klonovaných vojáků podle vzoru bounty huntera Jango Fetta
• roku 31 BSW4 Galaktická republika vysílá flotilu, jejímž oficiálním úkolem má být hledání života v jiné galaxii, na palubě jedné z lodí je šest mistrů Jedi včetně Joruse C’Boatha, tato flotila se již nikdy nevrátí
• roku 28 BSW4 je Palpatine podruhé zvolen Nejvyšším kancléřem
• roku 24 BSW4 hrabě Dooku zahajuje povstání separatistů, kterého se účastní především Obchodní federace, Technounie a Intergalactic Banking Clan, z důvodu mimořádné situace je změněna ústava Galaktické republiky aby Palpatine mohl zůstat ve funkci kancléře i po vypršení svého druhého funkčního období
• roku 22 BSW4 Galaktický senát opět mění ústavu GR - schvaluje Nejvyššímu kancléři mimořádné pravomoci, kterých Palpatine využívá k tomu, aby poprvé v dějinách Galaktické Republiky vytvořil armádu, tato armáda je (se souhlasem Řádu Jedi) poprvé použita v bitvě o Geonosis
• v téže době Anakin Skywalker poprvé nevědomky použije Temnou stranu Síly, když pomstí smrt své matky, dále poruší jedijský kodex tím, že se zamiluje do Padmé a ožení se s ní
• v letech 22 - 19 BSW4 klonové války, během kterých umírá velké množství členů Řádu Jedi
• roku 19 nebo 18 BSW4 umírá Darth Tyranus, novým Sidiousovým učedníkem se stává Anakin Skywalker, který přijímá sithské jméno Darth Vader a na neznámém místě Padmé porodí jeho děti Lukea a Leiu
• v témže roce se Palpatine/Sidious prohlašuje císařem a jako jeden z prvních svých aktů Řád Jedi staví mimo zákon a konfiskuje jeho majetek, od tohoto roku také na Coruscantu (a později též na Byssu) pečlivě shromažďuje a zkoumá vše, co se zachovalo ze zničené arkanijské knihovny a z dalších sithských spisů jakož i jiných sithských artefaktů
• patrně v téže době Palpatine/Sidious propůjčuje Vaderovi titul Temného Lorda (v pořadí by byl patrně 12. nebo 13. Temným Lordem)
• cca roku 18 BSW4 se Kashyyk stává vazalskou součástí Impéria, wookiové jsou zotročeni, v téže době je za pomoc (již v ilegalitě stojícímu) Řádu Jedi zpustošena imperiálními jednotkami planeta Caamas a její obyvatelé jsou přepraveni do uprchlických táborů na různých planetách, bitva u planety Honoghr ničí životní prostředí této planety a Lord Vader jménem Impéria nabízí Noghriům pomoc výměnou za jejich služby pro Impérium
• v letech 18 BSW4 - 4 ASW4 Palpatine/Sidious provádí výcvik jedinců nadaných pro Sílu a seznamuje je s vybranými částmi používání Temné strany
• zhruba od roku 17 BSW4 si také lord Vader vybírá vhodné osoby jako učedníky
• roku 11 BSW4 se součástí Impéria stává planeta Maridun
• cca roku 8 BSW4 Impérium připojuje ke svému území Mon Calamari
• roku 7 BSW4 je na planetě Faleen zahájen významný vědecký projekt Impéria v oboru mikrobiologie, nešťastnou náhodou z laboratoří unikne nebezpečná baktérie, která by - po svém rozšíření se po galaxii - mohla pozabíjet miliardy obyvatel Impéria, proto Darth Vader, který projektu šéfoval, nařídí vybombardování celého okolí laboratoří, při kterém zahyne přes 200 000 obyvatel včetně celé rodiny prince Xizora a ten se z pomsty rozhodne zlikvidovat lorda Vadera i císaře Palpatinea, které považuje za odpovědné za tuto tragédii
• roku 4 BSW4 Impérium zahajuje blokádu mlhoviny Thon Boka
• roku 2 BSW4 Mon Mothma, Garm Bel Iblis a Bail Organa zakládají rebelskou alianci
• roku 1 BSW4 přijata Tarkinova doktrína a postavena Hvězda smrti I, Leia se stává členkou císařského Senátu
• roku 0 BSW4 se k povstání přidává Luke Skywalker a Han Solo, Luke se stává učedníkem Obi-Wana Kenobiho, Kenobi vzápětí zabit Vaderem, císař Palpatine rozpouští Senát
• v témže roce bitva u Yavinu IV, ve které je zničena Hvězda smrti I
• cca roku 1 ASW4 lord Hethir, žák lorda Vadera, v zájmu Impéria ničí svůj domovský svět Firrerre
• roku 2 ASW4 postaven první SSD, který dostává Darth Vader, který se zároveň stává velitelem Eskadry smrti (Death Squadron), jako takový likviduje většinu rebelské armády včetně její utajené základny na Hothu, Luke se stává učedníkem posledního žijícího Jedie mistra Yody a dozvídá se pravdu o svém původu, zhruba ve stejné době se Shira Ellan Cola Brie stává sithskou lady Lumiyou a další vynikající force-userka Arden Lyn zrazuje Impérium
• roku 3 ASW4 Darth Vader likviduje hlavu zločinecké organizace Black Sun prince Xizora, který měl v úmyslu z pomstychtivosti za tragédii na Falleenu zabít Vadera a poté chtěl svrhnout i samotného císaře
• roku 4 ASW4 výstavba Hvězdy smrti II, umírá mistr Yoda, bitva u měsíce Endoru, ve které Vader zradí Řád Sith a Impérium, zabíjí Palpatinea/Sidiouse a sám umírá, imperiální flotila je poražena, novým císařem se stává Palpatineův velkovezír Sate Pestage
• v letech 4 - 6 ASW4 rebelové (kteří se nyní nazývají Nová Republika) dobývají na Impériu (kterému po popravě Pestage vládne nejdříve rada v čele s Carvinem a poté Ysanne Isard) jedno území za druhým, Impérium nakonec ztrácí i hlavní město Coruscant
• v téže době Palpatine/Sidious, který se znovuzrodil na utajené planetě Byss provádí rozsáhlá zkoumání Temné strany a snaží se veškeré tyto své vědecké poznatky sepsat v Encyklopedii Temné strany, v těchto letech píše její první tři díly - Knihu hněvu, Slabost méněcenných a Tvoření monster, zároveň provádí výuku a výcvik dalších vhodných adeptů v oblasti Temné strany Síly


4. Sithská restaurace (6 ASW4 až současnost)

Významné události:
• roku 6 ASW4 založení Academiae Sithiae a první snahy o znovuobnovení Sithského státu v oblasti původní Sithské říše
• roku 7 ASW4 schválení první verze Stanov Academiae Sithiae, prozatímní správa Academie dvěma společnými a nerozdílnými Temnými Lordy Darthem Banem a Darthem Abaddonem, přijetí prvních nových učedníků
• roku 8 ASW4 přijetí dalších učedníků, povýšení prvních učedníků na lordy, zvolení Dartha Abaddona za prvního řádného Temného Lorda, schválení nových Stanov Akademie a obnovení Sithského státu, nazvaného Res Publica Sithia na území původní Sithské říše, přijetí nového sithského kalendáře, který za základ svého letopočtu bere den založení Rei Publicae Sithiae
• roku 9 ASW4 přijetí dalších učedníků, abdikace Darth Abaddona a zvolení Darth Ziry Temnou Lady, znovuobnovení stránek Akademie
• roku 10 ASW4 potvrzení Darth Ziry ve funkci Temné Lady, další rozšíření Akademie, která pořádá mj. i vlastní literární soutěže a další akce, přijetí Academiae Sithiae jako plnoprávného člena do ČS fandomu