IMPERIÁLOVÉ

IMPERIÁLNÍ GRANDADMIRÁLOVÉ

THRAWN


Jeden z největších vojevůdců galaxie všech dob a právě pro své mimořádné schopnosti se jako jediný ne-člověk stal grandadmirálem.

DALŠÍ GRANDADMIRÁLOVÉ

(řazeno dle abecedy)


sepsala Darth Zira na základě dostupných materiálů, zejména anglických originálů, jež jí před časem zaslal Tig (jemuž se tímto omlouvá za stále nedodané překlady, ale při pohledu na jeho stánky zjistila, že již překlad vyrobil sám, má-li však zájem, mileráda mu přeložené dodá, případně může rovnou použít zde zveřejněného)


Martio Batch byl jeden z nejméně výrazných grandadmirálů. Taktéž neměl příliš velké politické ambice, v podstatě se o politiku příliš nezajímal. Velké množství času trávil mimo Coruscant, na Imdaar Alpha vyvíjel maskovací zařízení pro potřeby flotily. Nejprve sloužil na ISD Meniscus, později se jeho vlajkovou lodí stal SSD Teror. Jeho patrně nejslavnějším činem byl pokus o získání stigianských krystalů, které se pokusil uvolnit ze zemské kůry planety Aeten II - a to tak, že proti ní použil superzbraň "Tarkin", která byla v té době pod jeho velením. Planetu tím zcela zničil. Poté, co se podařilo rebelům objevit jeho továrnu na Imdaar Alpha a zničit jeho vlajkovou loď, se Batchovi přece jen podařilo uniknout. Se zbytkem posádky, spadajícím dříve pod velení zesnulého admirála Sarna, odlétl do Vnějšího okraje (Outer Rim). Posádka však zůstala věrná svému bývalému veliteli a grandadmirál Batch byl zavražděn svým zástupcem. Ten poté převzal velení jeho flotily a zmizel v Hlubokém jádře (Deep Core), kde se připojil k warlordu Harrskovi.


Nial Declann byl jediný člověk tmavé pleti v původní dvanáctce. Svou pozici si zasloužil dvěma faktory: jednak tím, že byl veteránem klonových válek, ve kterých sloužil jako pilot stíhačky TIE, a dále pak faktem, že byl velmi nadaným force-userem, především telepatem. Jeho talent pro používání Síly záhy rozpoznal císař Palpatine a sám jej trénoval v umění Sithu. Pro Declanna bylo používání temné strany velmi přirozené. Za prvé mezi jeho základní povahové vlastnosti, kterými byl obecně znám, patřily popudlivost, hněvivost a velmi agresivní vystupování a kromě toho celý život podvědomě džedájům vyčítal to, že ač byl velmi nadaný force-user, nikdy jimi nebyl vybrán k výcviku. Císař si taky dosti vážil jeho vojenských schopností, což byl jeden z důvodů, proč se Declann stal grandadmirálem. Zpočátku sloužil na ISD Recondite a pro své schopnosti používat Sílu i pro své válečnické umění byl císařem vybrán, aby byl v bitvě u Endoru jedním z hlavních koordinátorů imperiální flotily. Declann okamžitě vycítil Vaderovu zradu a dokonce byl v té době i přímo na palubě Hvězdy smrti. Ihned přerušil své spojení s imperiálními silami a pokusil se císaře najít a zachránit. Než však doběhl do trůnního sálu, Hvězda smrti explodovala a Nial Declann při jejím zničení zahynul.


Bývalý šlechtic, který se nikdy netajil svým pohrdavým postojem k droidům i nelidským rasám. Pro tyto své rysy i aristokratický původ se zdál být velmi vhodným obráncem císařova Nového pořádku, proto to poměrně rychle dotáhl až na post grandadmirála, jeho vlajkovou lodí byl křižník Oriflamme. Zároveň se však choval velmi povýšeně vůči ostatním vysoce postaveným osobnostem Impéria, díky čemuž měl v politických kruzích mnoho nepřátel. Po porážce Impéria u Endoru byl přinucen uchýlit se do exilu na Pentastar Alignment. Když viděl, kterak se v postendorském období grandadmirálové navzájem rvou o moc a při tom se pobíjejí, nakonec zběhl k Nové republice. Jediným jeho požadavkem bylo, aby mu byla zaručena diplomatická imunita a tím i beztrestnost při případných obviněních z válečných zločinů. Nová republika jeho požadavky splnila a on se usadil jako movitý soukromník na planetě Rhanalay. Je nazývám "posledním grandadmirálem", protože po jeho zradě se rebelové domnívali, že proti nim již nestojí žádný významný imperiální velitel. Nevěděli však o Thrawnovi, který jim způsobil vážné problémy. Grant by byl býval velice rád ukázal své vojevůdcovské schopnosti a pomohl rebelům v boji s Thrawnem, ale nikdo jej nepožádal o pomoc. Dá se říci, že skončil v zapomenutí, což byl ještě relativně malý trest za jeho zradu.


Josef Grunger byl jedním z nejambiciöznějších grandadmirálů. Za Impéria se svou vlajkovou lodí SSD Aggessor nejdříve hlídkoval v mandalorském sekrotu a chránil gargonské doly na koření. Po bitvě u Endoru se rozhodl, že z Gargonu vytvoří základ svého miniimpéria. Zničil všechny lodě, které byly pod velením grandadmirála Takela, a po smrti grandadmirála Teshika se pokusil převzít kontrolu i nad corellianským sektorem. Jeho rozsáhlou flotila nakonec tvořilo přes 200 lodí. Grungerův pád i smrt nakonec zapříčinily právě jeho nezřízené ambice, zahynul v bitně v dalším z grandadmirálů Pittou, ve které jeho vlajková loď narazila do Pittovy torpédové sféry.


Ishin Il-Raz byl mezi dvanáctku zařazen samotným císařem a to především za svou takřka fanatickou oddannost Novému pořádku. Byl jedním z hlavních zakladatelů COMPNORu a tvrdí se o něm, že jako vojevůdce nebyl příliš schopný. Není to až tak úplně pravdou, grandadmirál Il-Raz se mohl pochlubit několika významnějšími vítězstvími, např. u Myomaru nebo Salamu. Po Palpatinově smrti u Endoru raději spáchal sebevraždu, se svou vlajkovou lodí Emperor's Disciple vlétl do středu supernovy Denarii, čímž zabil kromě sebe i téměř 40 000 dalších členů posádky.


Afsheen Makati v posledních letech Nového pořádku velel ISD Steadfast. Nejvíce se proslavil svým sporem s Nejvyšším Prorokem Kadannem. Tento spor vznikl tak, že jeho první důstojník se posmíval oděvu členů Tajného řádu Impéria a Makati proti tomuto znevažování nijak nezasáhl, spíš naopak, zlí jazykové tvrdí, že svého důstojníka k těmto sarkastickým poznámkám sám navedl. V každém případě rozlícený Kadann na tuto urážku reagoval salvou blesků, kterou grandadmirála Makatiho ne pouze ponížil, ale i ošklivě poranil. Makati na tento incident nikdy nezapomněl a celé roky čekal na možnost, jak se Kadannovi pomstít. Příležitost se mu naskytla nedlouho po bitvě u Endoru. Tehdy se Kadann pokoušel získat kontrolu nad Coruscantem a nakonec v tom nebyl úspěšný, takže se stáhl na svou tajnou základnu. Jedním z důvodů jeho neúspěchu bylo to, že Makati nejen, že se odmítl vrátit se se svou lodí k imperiální metropoli a vojensky jej podpořit, ale naopak se spojil s bývalým prorokem Azrakelem, který mu prozradil, kde se Kadann může skrývat. Azrakelovy velmi podrobné informace o stanici Scardia a Ztraceném městě Jediů umožnily Makatimu dostat se ke Scardii právě v okamžiku, kdy se tam Kadann nacházel. Svou pomstu Makati završil tím, že použil všech turbolaserů, které měl k dispozici, ke zničení stanice a tedy i zabití Kadanna. Nedlouho po tomto svém zadostiučinění však Afsheen Makati zemřel.


Danetta Pitta pocházel z rodiny, mezi jejímiž předky bylo množství příslušníků ne-lidských ras. Přesto nebo možná právě proto patřil Pitta k nejfanaičtějším vyznavačům teorií o nadřazenosti lidské rasy. Svůj původ pečlivě skrýval, u všech podřízených bedlivě zkoumal rodokmeny a patřil k hlavním zastáncům projektu zotročování ne-lidí. Jeho cílem bylo osídlování neobydlených planet ne-lidskými otroky, čímž by mělo Impérium získat levnou pracovní sílu. Jeho vlajkovou lodí byl ISD Impenetrable, ovšem příliš výraznými vojenskými úspěchy se chlubit nemohl. Po Endoru - jako mnozí jiní vysocí důstojníci - zatoužil urvat kus území bývalého Impéria pod svou svrchovanou vládu a uplatil mocné corellianíského sektoru, aby se stal jeho tzv. "ochráncem". To mu nakonec přineslo smrt, protože jiný ambiciózní velitel, grandadmirál Grunger, měl v plánu toto území obsadit a Pitta u Tralusu v bitvě s ním zahynul.


Peccati Syn vyrost na své domovské planetě jako posvěcený následovník tzv. "Svaté cesty" (Sacred Way), po jejím dobytí Impíriem, kdy bylo toto náboženství postaveno mimo zákon, se Syn obrátil k Novému pořádku, jehož ideály přijal za svou novou víru. Díky tomu poměrně rychle postupoval v hodnostech. Na imperiálním dvoře se seznámil s náboženskou skupinou Chrámu Temné strany, která byla velmi podporována a propagována velkovezírem Sate Pestagem. Ačkoli byl po celý život loajální k Novému pořádku, díky čemuž se nakonec stal grandadmirálem, stále více se angažoval ve víře Chrámu Temné strany. Nakonec mezi jeho nejbližší patřila prorokyně temné strany Merilli. Zahynul při osvobozování Kashyyyku, kdy se admirálu Ackbarovi podařilo zničit jeho vlajkovou loď Silooth, která se původně jmenovala Fi. Na její palubě grandadmirál Syn zahynul.


Miltin Takel patřil k původní dvanáctce a byl znám jako vynikající stratég. Méně známé však bylo to, že pro zvýšení svých schopností používal gliterrstim, díky němuž dokázal "předvídat" budoucnost a měl i jiné mimosmyslové schopnosti. V bitvě u Endoru byl pochopitelně též pod jeho vlivem, díky čemuž nejen vycítil císařovu smrt i pocity svého kolegy Declanna, ale dokázal též z Hvězdy smrti uniknout včas, než byla zničena. Na glitterstimu, který mu poradil následovat císařova syna Triocula, se však stával více a více závislým. Kvůli tomu se dostával do ostrých sporů ohledně taktiky a strategie právě s Trioculem, který jej nakonec pro jeho odbojné postoje nechal popravit.


Osvald Teshik měl na starosti velení tvz. "Sektoru Zero", který se táhl od Coruscantu zhruba po Kiribi. Velel více než padesátce velkých lodí umístěných u proslulé Anexské Citadely, ale ani tak nedokázal zabránit únosu císařova poradce Coha Veshimay. Po tomto incidentu upadl v Palpatinovu nemilost, bylo mu přikázáno zničit piráty a když se mu to nepovedlo, byl z trestu vyslán na fakticky sebevražednou misi - s nedostatečnými silami, zásobami i vybavením byl poslán do boje proti happanské flotile. Přesto se mu podařilo přežít, většina jeho těla byla ale nevratně poškozena a z grandadmirála Teshika se stal kyborg, postrádající některé emoce. Část z nich se mu navrátila v bitvě u Endoru, kdy byl na Hvězdě smrti zavalen padajícím stropem a přežil pouze díky pomoci obyčejného stavebního dělníka, který běžel náhodou okolo. Ihned po své záchraně grandadmirál Teshik shromáždil zbytek imperiální flotily a pokračoval v boji ještě několik hodin po Palpatinově smrti a zničení Hvězdy smrti. Jeho vlajková loď Eleemosynary byla zajata rebely a sám Teshik byl ve vykonstruovném soudním procesu odsouzen k trestu smrti za údajné válečné zločiny, jež na straně Impéria spáchal. Svým soudcům se vysmál svým hrůzu nahánějícím kovovým hlasem (ne nepodobným Vaderovu) a statečně odkráčel na popraviště.

Rufaan Tigellinus byl dalším z elitářů lidské rasy. Velel ISD Avatar a byl jediným grandadmirálem, který byl zároveň grandmoffem. Grandadmirálem se stal v době, kdy byla moc císaře a Impéria na samotném vrcholu. Zvláštní na celé této věci je však to, že ve srovnání s jinými vysokými hodnostáři Impéria byl ve věci podpory a prosazování Nového pořádku zaangažován jen velmi minimálně. Tvrdí se, že mu k tak rychlému vzestupu pomohly osobní známost s císařem Palpatinem a také spojení s Alecem Pradeuxem. Nedlouho po jmenování grandadmirálem byl císařem osobně pověřen, aby vyšetřil prapodivný vzrůst osobního bohatství moffa Jerrod Maclaina, ke kterému došlo krátce před bitvou na Hothu. Vyprávělo se totiž cosi o tom, že jeho bohatství pocházelo z využívání tajných obchodních informací, které mu poskytovala Dajaalská rodina výměnou provize ze cla a také za příslib, že jí pomůže znovu se vrátit na politické výsluní. Tigellinus patřil k jedněm z největších podporovatelů moffa Disry - a to i v době, kdy se tento moff ocitl v císařově nemilosti. Kupodivu tento fakt Tigellinovu kariéru nijak neohrozil. Když se stal grandadmirálem Thrawn, Tigellinus se s ním zdánlivě velmi spřátelil, což bylo mnoha divné, jelikož jho nechuť k ne-lidem byla známá. Jeho přátelské vztahy k Thrawnovi byly ovšem jen předstírané, Tigellinus měl v úmyslu jej při první vhodné příležitosti zradit. Tuto možnost ovšem nedostal, jelikož Thrawn byl poslán do Neznámých ragionů. Po jeho odchodu začal Tigellinus prosazovat vlastní mocenské ambice, což bylo úspěšně završeno tím, že byl jmenován grandmoffem. Nebyl však příliš oblíbený a byl podporován v podstatě pouze starým přítelem Disrou. Z tohoto důvodu mu postupně věřil možná více, než by bylo zdrávo, což se mu nakonc stalo osudným. Když byl grandmoffem jmenován také ne-člověk Hissa, dával příliš okatě najevo svůj nesouhlas. Ještě horší však bylo, že naprostá většina ostatních grandmoffů byla názoru zcela jiného, takže po bitvě u Endoru se Hissa nakonec stal vůdcem Ústředního výboru grandmoffů. Tak se mu naskytla příležitost svého odpůrce naprosto zdiskeditovat. Nabídl mu totiž podřízenou pozici, kterou Tigellinus právě na radu Disry odmítl. Za toto vzepření se byl na místě popraven a jeho místo ochotně převzal právě Disra.


Demetrius Zaarin byl odpovědný za vývoj nových stíhaček třídy TIE, především modelů TIE Advanced a TIE Defender. Vyjednával i s Habeeny o technologiích hyperpohonu pro stíhačky TIE. Ačkoli otevřeně podporoval císaře v jeho snaze zmocnit se zrádného admirála Harkova, je dost možné, že už někdy v té době se mu usídlila v mozku myšlenka na téma "jak by asi znělo císař Zaarin?" Proto se krátce po smrti prince Xizora, kdy lord Vader byl mimo Coruscant a vypořádával se se zbytky Černého slunce, spojil s Arden Lyn a pokusil se zlikvidovat císaře a usednout místo něj na trůn. Se svou vlajkovou lodí ISD Glory a za použití krytí stíhačkami TIE se přiblížil ke Coruscantu ještě před Vaderovým návratem, ale nepodařilo se mu získat císařův raketoplán. Tehdejší viceadmirál Thrawn včas dorazil a v pokusu o puč mu zabránil, díky čemuž získal jeho místo v Kruhu dvanácti. Zaarin unikl do hyperprostoru a objevil se znovu až po čase. Pokusil se získat hybridní krycí štít, na jehož vývoji měl hlavní podíl právě Thrawn. V podstatě byl i úspěšný, podařilo se mu zajmout korvetu Vorknkx, který byla experimentálně tímto štítem vybavena. Při pokusu o útěk však za současné aktivace tohoto štítu zapnul i hyperpohon a štít, který byl dosud ve stádiu vývoje, nebyl konstruován tak, aby byl schopný v hyperprostoru fungovat. Korveta Vorknkx byla spolu s celou posádkou včetně bývalého grandadmirála Zaarina rozmetána na atomy.

DALŠÍ VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ

Ysanne Isard, přezdívaná "ice-heart", nejvýše postavená žena Impéria, ředitelka tajné služby a údajně též císařova milenka