DARTH TYRANUS

Je nám všem znám jako bývalý Jedi, dokonce mistr a člen Rady, který ovšem nakonec na stará kolena také pochopil.
Narodil se roku 102 BSW4 na planetě Serenno jako nejstarší syn tamějšího hraběte. Jeho rodině patřily rozsáhlé statky a byla velmi zámožná. Mladý Dooku ovšem neměl možnost si příliš dlouho pohodlí a přepychu svého domova užívat – velmi brzy byl odhalen jako velice nadějný force-user a stal se padawanem řádu Jedi. Jeho schopnosti musely být opravdu mimořádné, protože si jej za svého žáka zvolil sám mistr Yoda. Po složení mistrovských zkoušek Dooku postupoval v řádu stále výše, až se stal členem Rady. Byl ve své době velmi respektovaným a uznávaným mistrem a jeho žákem se stal další pozdější velmi významný mistr Qui-Gon Jinn.

Ví se ale, že Dooku měl poněkud nonkonformní a občas dosti kritické názory a kritickému myšlení do určité míry naučil právě svého žáka. Stejně tak je jisté podezření, že potají studoval v archívech uzamčené sithské artefakty, které mohly způsobit jeho stále sílící odmítání džedájských dogmat. Navíc není ani zcela vyloučeno, že se v něm (aniž by si to sám uvědomoval) probudily i nějaké jeho sithské geny – jeho rodná planeta totiž leží nedaleko od území, na němž se kdysi v minulosti rozkládala sithská říše, která podle nám dostupných údajů v dobách své největší slávy v sobě zahrnovala i Serenno. Proto je dosti pravděpodobné, že v jeho žilách kolovala alespoň trocha sithské krve.
Není zcela přesně známo, kdy se všech funkcí v řádu Jedi vzdal a řád nakonec úplně opustil, s největší pravděpodobností to bylo někdy kolem roku 32 BSW4. Svůj krok zdůvodnil tak, že se po smrti svých rodičů musí ujmout správy rozsáhlých rodinných majetků. Nevíme ani, jestli zpočátku opravdu pouze spravoval své majetky a učednáíkem lorda Sidiouse se stal až následně a nebo jestli toto zdůvodnění byla pouhá zástěrka mající zakrýt to, že se již v té době stal Sithem.

V každém případě zcela jistě nejpozději koncem roku 32 BSW4 již Sidiousovým učedníkem byl. Jako nové sithské jméno přijal Darth Tyranus. Podle všeho byl ale mezi separatisty znám pod oběma svými jmény, zatímco džedájové poměrně dlouho netušili, že je sithským lordem.
Je velmi vysoce pravděpodobné, že - jelikož jeho tvář byla podstatně méně mediálně známá, než tvář jeho mistra, a navíc mu také vzhledem k jeho minulosti dělalo daleko menší problémy chovat se přesně tak, jak se od mistra Jedi očekává - se na Kaminu při objednávce klonové armády vydával za jedijského mistra Syfo Diase. Někdy v té době také započal s organizováním separatistického povstání. Po prvních velkých úspěších ovšem došlo k významné porážce na Geonosis, kterou ovšem nevnímal jako nic fatálního, protože musel vědět, že separatisté jsou jen figurky na šachovnici sithských zájmů. Podstatné pro něj bylo, že se touto bitvou podařilo rozpoutat klonové války a hlavně že se jemu samotnému podařilo uprchnout a vzít s sebou svému mistrovi na Coruscant i plány prvního prototypu pozdější Hvězdy smrti. Při setkání s bývalým učedníkem svého padawana Qui-Gona se mu podařilo Obi-Wanu Kenobimu předat polopravdivou či přesněji řečeno neúplnou informaci o tom, že celý Senát je ovládán sithským lordem Darthem Sidiousem. Obi-Wan ovšem jako první vycítil, že Dooku ovládá temnou stranu Síly, což poté i svým jednáním před mnoha dalšími rytíři Jedi dokázal. Ti, kteří přežili, byli nezvratně přesvědčení o tom, že z jejich někdejšího kolegy se stal sithský lord nebo aspoň temný Jedi, takže většina z nich tuto informaci nebrala vážně, respektive ji považovala za záměrnou lež. Ale stačilo to k tomu, že důvěra některých členů řádu v republiku byla nahlodána, takže v průběhu klonových válek se někteří přidali na stranu separatistů.

Po celé období klonových válek byl formální hlavou celého separatistického hnutí a vše vypadá tak, že republika i řád Jedi neměli o existenci lorda Sidiouse jako skutečné hlavy separatistů vůbec ponětí – byl to Dooku, kdo vedl jménem separatistů veškerá jednání s republikou.
Nevíme přesně, zda generála Grievouse, který k smrti nenáviděl rytíře Jedi, objevil a pro věc separatistů získal on nebo jeho mistr, vysoce pravděpodobné ale spíš je, že to byl on.
V průběhu klonových válek za svého učedníka získal mladou ženu Asanjj Ventress, nevíme ovšem, co se s ní po jeho smrti stalo.

Při fingovaném únosu kancléře – je totiž zcela evidentní, že dobře věděl, že Palpatine a Sidious je jedna a táž osoba – byl ovšem dostižen rytíři Jedi Obi-Wanem Kenobim a jeho padawanem Anakinem Skywalkerem, který jej v souboji porazil a nakonec i na Palpatinův výslovný příkaz zabil.
Známý je tím, že požíval velmi zvláštní světelný meč se zahnutou rukojetí a používal netypický archaický styl boje, čímž se mu např. při souboji s Obi-Wanem a Anakinem na Geonosis podařilo oba překvapit a poměrně snadno porazit. Stejně tak je známo, že ovládal velmi dobře techniku metání sithských blesků.