LUMIYA

Jediná historicky doložená žena s titulem sithské lady, která si jej ovšem také zasloužila...
Narodila se na Coruscantu někdy kolem roku 33 BSW4. O její rodině není nic známo, ovšem ví se, že vyrůstala právě v jedné z nemovitostí senátora a posléze kancléře Palpatina. Z toho lze dovodit, že se jednalo buď o nějakou jeho příbuznou (neteř apod.) nebo o sirotka, kterého se ujal právě kvůli jeho mimořádnému talentu pro užívání Síly. Vzhledem k tomu, že se neobjevují žádné spekulace na téma, že by byla Palpatinovou milenkou, a zároveň nikdy nikým nebyla zpochybňována její případná loajalita vůči Impériu i císaři osobně, je pravděpodobnější varianta, že patřila do jeho rodiny. Mohlo se ostatně jednat i o nějakou jeho osiřelou vzdálenou příbuznou.
Patrně to byl sám Palpatine, který ji v počátcích učil a předurčil ji pro to, aby se stala jednou z vůdčích osobností COMPNORu, který byl pod jeho přímým vlivem daleko více, než imperiální tajná služba vedená Armandem Isard a posléze jeho dcerou Ysanne a císař proto této instituci tudíž důvěřoval o něco více. Posléze ji císař předal k dalšímu výcviku lordu Vaderovi, který s ní byl natolik spokojen, že ji doporučil pro službu v imperiální kontrarozvědce. Zde dosáhla pozice majora a používala zkráceninu svého jména Shira Brie.
Darth Vader a především sám císař s ní měli ovšem mnohem dalekosáhlejší plány. Z tohoto důvodu přední biologové Impéria na přímý rozkaz císaře výrazně zvýšili její obranyschopnost a to tím, že extrémně zvýšili její práh bolestivosti a zároveň schopnost regenerace jejího organismu a jeho rychlost zmnohonásobili oproti normálnímu člověku.

Stejně jako všechny ostatní ženy, jež sloužily jako císařovy tajné agentky, používala nejen svých bojových schopností a pochopitelně i Síly, ale i svých nesporných ženských půvabů (patrně kromě nadání pro Sílu byl velmi chytře i vzhled pro císaře dalším zásadním faktorem pro to, které ženě udělí postavení své osobní tajné agentky, zvané „císařova ruka“).
Po bitvě u Yavinu IV jich ostatně velmi šikovně využila. Lordem Vaderem jí byla vytvořena falešná identita, její legendou bylo, že je uprchlík před Impériem skrývající se na planetě Shalyvane. Zde velmi rychle pronikla k Rebélii (která v té době byla jako smrt – brala vše a příliš minulost adeptů nezkoumala) a dosti rychle se vypracovala na pozici stíhacího pilota. Zcela jistě jí k rychlému postupu pomohlo i to, že se do ní zamiloval jeden z předních povstaleckých hrdinů Luke Skywalker. Ve funkci pilotky sloužila také v době, kdy Rebélie infiltrovala flotilu admirála Giela. Její „kariéra“ u rebelské aliance ovšem skončila v okamžiku, kdy vzlétla na misi, jejímž cílem bylo zničit imperiální křižník. V této bitvě ji sám Luke Skywalker sestřelil – a to proto, že se nechal vést Sílou a ucítil ze stíhačky, kterou nebyl schopen identifikovat, závan používání temné strany. Dlouho to považoval nejen on sám, ale celá Aliance, za tragický omyl. Shira Brie byla rebely oplakávána jako hrdinka a Luke Skywalker trpěl dosti dlouho krutými výčitkami svědomí a nočními můrami, kterak svou vlastní rukou zabil svou lásku.
Shira ovšem díky svému vylepšenému organismu přežila dostatečně dlouho na to, aby ji Darth Vader dokázal najít a odvézt na Coruscant. Přední biologové a prostetici Impéria se opět činili, zachránili jí nejen život, ale úplně ji vyléčili a umožnili jí pokračování v dosavadním normálním životě, když jí poškozené končetiny nahradili špičkovými protézami. Pouze jejímu obličeji, který při výbuchu stíhačky velmi utrpěl, ani ti nejlepší plastičtí chirurgové již nebyli schopni vrátit veškerou původní krásu. Shira proto od té doby tvář skrývala za podobným závojem, jaký používala desetiletí před ní (ovšem ze zcela jiného důvodu) nájemná lovkyně lidí Zam Wessel.
Ihned po skončení rekonvalescence ji Darth Vader doporučil k dalšímu tréninku – a to tentokráte v používání metod temné strany Síly. Snažil se před císařem utajit, že ji již před tím trénoval, neboť se z nějakého neznámého důvodu domníval, že kdyby toto císař věděl, odmítl by ji přijmout mezi své agentky. Podle názoru našich odborníků toto byla od lorda Vadera naprostá hloupost a naivita, neboť Palpatine musel o jejím talentu pro používání Síly dávno vědět a nejspíš s ní na tuto (případně ještě významnější) pozici dávno počítal. Tvářil se ovšem, že o ničem neví, a Vaderův návrh schválil. Shira s tímto výcvikem nadšeně souhlasila a dokonce se zřekla své identity a jména (oficiálně byla i pro imperiální kontrarozvědku zesnulá při akci). Stala se z ní sithská adeptka Lumiya, která byla po úspěšně dokončeném výcviku a patrně i s ohledem na předchozí zásluhy císařem uznána za sithskou lady.
Je zajímavá též jako novátorka, místo světelného meče si zkonstruovala ještě nebezpečnější a především zákeřnější zbraň – světelný bič.
Taktéž netoužila po ničem jiném, než likvidovat nepřátele Sithu a Impéria, přičemž na jejím seznamu byl číslem jedna Luke Skywalker. S tím měla jinak nevyřízený účet ve věci svého zohyzdění a kromě těchto osobních záležitostí ho nenáviděla i jako úhlavního nepřítele Sithu, který po krátkém přiklonění se na temnou stranu jej opět zradil a především začal budovat nový řád Jedi. Nakonec se jí podařilo se s ním utkat v boji, kde se snažila využít proti němu i momentu překvapení, kdy strhla závoj a nechala se jím poznat jako jeho někdejší láska Shira. Ovšem ani toto, stejně jako zákeřný světelný bič, jí nepomohlo k vítězství nad ním. Naopak jím byla sama raněna, ovšem podařilo se jí uprchnout a její další osudy nejsou známé.