DARTH REVAN

O tejto výzmanej osobnosti vieme taktiež velmi malo, nezname jej domovsky sveta ani presný dátum narodenia, dokonca sa ani nevie, či to bol muž alebo žena. Podľa nevyvrátiteľných zdrojov charizmatický/á Revan ešte ako mladý/á Jedi dychtivý/á po vedomostiach navštevoval(a) na Coruscante majstra Zhar Lestina, aby mu/jej dával doplnkové cvičenia. Revan bol asi najsľubnejší učeň, z ktorého mohol vyrásť veľký Jedi. Podľa Revana jediovia pri výuke postupovali veľmi opatrne. Raz prišli z vonkajšieho prstenca Mandalorianský nájazdnici a ohrozovali Republiku. A tak sa Revan s Malakom rozhodli tuto hrozbu potlačiť. A aj napriek protestom Rady sa obaja veľmi talentovaný jediovia vybrali do bojov proti Mandalorianom. Ako sa udáva v Jediských archívoch: „Rada cítila, že bude lepšie postupovať s opatrnosťou a rozvahou, ale skutočná hrozba, ktorej sa Rada obávala, ešte nebola odhalená. Ostatný padawani na Revana vzhliadali s obdivom. Medzi nimi bol aj jeho priateľ Malak. V domnienke, že Revan s Malakom zachránia galaxiu sa k ním pripojovali ďalší jediovia. Revan, Malak a ich stúpenci prenasledovali nepriateľov až za hranicu prebádanej galaxie, kde sa ale niečo stalo.“


Jedna z údajných podob

O tom sa už ale nikde nič nepíše. Čo sa tam stalo si Revan s Malakom nechali pre seba. Jedno čo je isté je, že tam prepadli temnej strane Sily a vrátili sa ako Darth Revan ako majster a Darth Malak ako jeho učeň. Revan bol veľký vodca a po ich návrate si rýchlo podmanili celé systémy. Rada konala rýchle a na oboch Sithov pripravili pascu, do ktorej sa im podarilo chytiť len Revana. Malakovi sa podarilo utiecť zradou svojho majstra, ukradol plášť Temného pána a vládol Sithom ako Temný Pán zo Sithov. Rade sa Revana podarilo chytiť živého a nejako mu vymazať pamäť, čím ho získali na svoju stranu.
A teraz sa názory odborníkov líšia v názoroch na to, čo sa s ním (s ňou?) stalo ďalej. Jasné je, že raz cestoval s ostatými Jedimi, medzi ktorými bola aj Bastila, na nejakú výpravu. Boli ale prepadnutý sithskou flotilou a nad Tarisom zničený. Niekoľkým pasažierom sa podarilo ujsť a boli nimi aj Bastila a „nový Revan“. Malak chcel chytiť Bastilu kvôli jej schopnosti Battle Meditation. Bastile sa podarilo ujsť z Tarisu za pomoci „nového Revana“. Rada samozrejme zatajila pravú identitu „novému Revanovi“. Avšak Rada v svojej domnienke, že aký sú dokonalí, akosi pozabudli na Revanovo spojenie so Silou. „Novému Revanovi“ Sila ukazovala vízie boja Bastili so záhadným temným jediom. Až raz uvidel, že tým temným jediom je on sám.


Další údajná podoba - Darth Revan jako žena

A tu je druhý bod úrazu, kde sa hostorici nevedia dohodnúť. Jediovia tvrdia, že „nový Revan“ nepodľahol emóciam a ostal na svetlej strane Sily, zlikvidoval hrozbu sithov a v galaxii zavládol pokoj. Sithovia zas vravia, že Revan sa vrátil späť a šiel hľadať svojho učňa, ktorý ho pred rokmi zbabelo zradil. Malaka našiel na stanici Star Forge, ktorú chcel Malak použiť na ovládnutie galaxie. Keď sa Revan stretol zoči-voči Malakovi, chcel od neho aby uvoľnil miesto, ktoré patrilo jemu a on ho mal neprávom, pretože podľa Sithských pravidiel musel najprv žiak premôcť svojho majstra a tak sa stretli v boji, ktorý Malak prehral. Darth Revan znovu nastúpil na Sithský trón a s Bastilou, jeho novým učňom, ktorá prepadla temnote, rozmetal Republiku na kusy a vládol galaxii. Nuž pravdivý koniec o Revanovi sa už asi nedozvieme.


Ak by sa podarilo potvrdiť, že Darth Revan bola žena, byla by to prvá historicky doložená Dark Lady v dejinách. Ať už to bol však muž alebo žena, nieje zcela jasné, přečo ho/ju nepočítajú v oficiálných prameňoch medzi riadnych temných pánov, čiže by bol(a) namiesto Vadera 12. Možným vysvelením by mohlo byť, že v dobe konca starej republiky a nástupu Impéria neboli známe materiály, v ktorých boly zmienky o osudoch Darth Malaka a Darth Revana, alebo boli Darth Sidiousom považované za neverohodné.