PRVNÍ VLÁDCOVÉ

O vládcích nejstarších období máme jen velmi kusé a nepřesné zprávy. První známé jméno je král Adas, kterému se připisuje, že za pomoci znalostí magie temné strany Síly sjednotil svůj domovský svět pod jedinou centrální vládu. Nevíme ani přesně, která planeta to byla, indicie ale ukazují na Ziost. Část legend také tvrdí, že to byl on, kdo ustavil formu vlády v čele s voleným sithským temným lordem a stal se prvním z řady temných lordů. Taktéž prý podle některých nepodložených zpráv započal se stavbou mauzolea temných lordů na Korribanu, podle jiných s touto stavbou započal až některý z jeho nástupců, ovšem král Adas jako první pojal tuto myšlenku. Nic moc víc toho o králi Adasovi nevíme, dokonce není ani zcela jasné, zdali to byla opravdu existující historická postava a nebo zda činy, jemu připisované, ve skutečnosti vykonalo více osob v průběhu třeba i několika staletí. Nedochovala se žádná podoba - byť i hypotetická - krále Adase a dokonce se ani neví, kde by mohl mít hrob.
Další slavná jména z pradávné sithské historie zahaluje podobný závoj zapomnění. Knihovna na Arkanii byla nazvaná jménem Veeshase Tuwana, netušíme ovšem, kdo to mohl (nebo mohla?) být. Podle některých to byl/a osoba, za jejíž vlády byla tato knihovna založena, podle jiných významný/á sithský/á mág a vědec, podle dalších názorů tato mimořádná osobnost v sobě mohla spojovat obé, tedy že byl(a) vládcem a zároveň vynikajícím učencem. Není ovšem ani vyloučeno, že se jednalo o bohatého mecenáše, z jehož peněz byla stavba knihovny započata. Portét této osobnosti samozřejmě též k dispozici není. Předpokládáme, že určitě existoval, ovšem při zničení knihovny vzal spolu s ostatním za své.

Marka Ragnos,
(dle jiného pravopisu Marko Ragnos) je první opravdu nade vší pochybnost známý sithský temný lord, podle oficiálních údajů byl devátým v pořadí. Není toho o něm taktéž mnoho známo, pouze to, že aby získal trůn, musel zabít jistého Simuse, a poté vládl dvě staletí. Kdo přesně byl tento Simus není také s naprostou jistotou jasné, podle některých zdrojů byl jeho protikandidátem na trůn, podle jiných byl jeho předchůdcem (tedy osmým temným lordem). Oba dva však po své smrti ještě do sithských dějin zasáhli - Marko Ragnos varoval Nagu Sadowa a Ludo Kresshe, aby nebojovali spolu, že tím přivodí zkázu sithské říše, zatímco Sadowovi pomáhal jistý Simus - není ovšem zcela jasné, zdali se jednalo o ducha onoho zabitého Simuse a nebo o osobu shodného jména. Pokud jde o Simuse, nedochoval se žádný jeho portrét, přibližná podoba Marka Ragnose je nám známa pouze z jeho sochy v hrobce.

Duch Marka Ragnose