NAGA SADOW

První historická postava starých sithských dějin, o které známe alespoň nějaké základní podrobnosti. Zároveň se jedná o jednu z nejkontraverznějších postav staré sithské historie. Na straně jedné je obdivován jako vládce, který se jako první nemínil spokojit s vládou nad pár planetami a přenechat zbytek galaxie neschopné Republice a zkorumpovanému řádu Jedi. Na straně druhé je obviňován z toho, že se stal hrobařem staré sithské říše a celé sithské kultury, že právě jeho přemrštěné ambice nakonec způsobily zkázu kvetoucí civilizace a genocidu sithského národa. Jak už to tak bývá, pravda bude nejspíš někde uprostřed.

Narodil se na Ziostu patrně někdy kolem roku 5030 BSW4, podle kusých údajů, které máme k dispozici, nepatřila jeho rodina k nejvyšší sithské aristokracii, ale jeho schopnosti pro používání Síly byly mimořádné. Proto si jej po základním sithském výcviku zvolil za svého žáka samotný tehdejší temný lord Marko Ragnos. (uvědomme si, že klasickém období byl systém výchovy a výcviku nadaných adeptů poněkud odlišný, než jej známe z pozdějších dob – podobal se něčemu na způsob našich středních a vysokých škol s tím, že na té „vysoké“ se kromě výuky „všeobecných předmětů“ pro „celý ročník“ vždy malé skupince adeptů věnoval velmi důkladně jeden mistr).
Po smrti Marka Ragnose byli proto případnými horkými kandidáty na trůn právě jeho dva nejnadanější žáci – Naga Sadow a Ludo Kressh. Kressh byl podporován tradicionalisty, protože on i jeho rodina patřili po staletí k nejvyšší sithské aristokracii, zatímco Sadow byl sympatický té části sitshkých lordů a ladies, kteří chtěli nějakou zásadní změnu, odvážnou a dynamickou politiku.
Protože spor o trůn se velmi vyostřil, Sadow s Kresshem se spolu pustili do boje. V té chvíli se zjevil duch jejich mistra Marka Ragnose, který je varoval, aby nebojovali spolu, protože by tím mohli přivodit zkázu celé sitshké říše. Do této napjaté situace ještě náhodným hyperprostorovým skokem přibudou z území Republiky sourozenci Gav a Jori Daragonovi. Jejich náhlé objevení se všechny zaskočí, ovšem ne na dlouho, jako případní možní špióni a vůbec sithské říši nepřátelské elementy jsou uvězněni a odsouzeni k smrti.
Naga Sadow ale dospěje k názoru, že by mu mohli být užiteční – mj. i proto, že jsou oba dosti nadaní na Sílu (jsou zběhlí jedijští padawani) a tak patrně se souhlasem části sithské aristokracie zaútočí na pevnost, ve které jsou vězněni. V této záležitosti mu pomáhá jeho spojenec Simus (není s naprostou jistotou známo, zdali se jedná o téhož Simuse, kterého kvůli sporu o trůn zabil Marko Ragnos a on dokázal svou duši ukrýt ve džbánu, nebo o některého jeho potomka, jiného příbuzného nebo se dokonce jedná o náhodnou shodu jmen). Po osvobození Daragonových se Sadow vrací zpět na své sídlo Khar Shian, tam za dosud nevyjasněných okolností Simus umírá (podle nejčastěji tradované verze jej Sadow zabije) a Sadow se (pravděpodobně za souhlasu nebo dokonce nadšené podpory většiny sithské aristokracie) stává 10. temným lordem. Jeho prvním aktem jako nového vládce je vyhlášení války Republice. Zároveň začíná učit Gava sithské magii a používání temné strany Síly, protože jej chce jako svého učedníka použít proti Ludo Kresshovi, o kterém je přesvědčen, že bude zkázou sithské říše. Gav nakonec souhlasí s tím, že Kresshe zabije.
Ovšem ani Kressh, stále podporovaný menšinou sithských lordů a ladies, není tak zcela neinformován o tom,co se na něj chystá, a na Khar Shian zaútočí. Při Sadowově protiútoku je umožněno Jori utéct. Utíká do systému Teta, který zná, a tamější císařovnu varuje, že Republice hrozí útok. Nikdo jí ovšem příliš nevěří a Jori pro dluhy (před kterými oba sourozenci ve skutečnosti z Republiky utekli) uvězní na Cinnagaru. Senát - jak je jeho zvykem – o celé záležitosti pouze žvaní a jen dva jediové, mistr Ooroo a jeho padawan Odan Urr, této zprávě věří. Není zcela jasné, jak se do celé záležitosti zapletou, podle všeho to ale vypadá tak, že Jori na Cinnagaru několikráte navštíví a tím si ji zavážou.


Gav a Jori Daragonovi

Jori ovšem netušila, že její útěk Naga Sadow dopředu plánoval, takže na své lodi měla umístěný stopovací majáček. Díky němu Sadow zjišťuje polohu hlavních světů Republiky, takže je může se svou flotilou pohodlně napadnout. Také mezitím na Yavinu IV vytvořil svými kouzly nejdokonalejší bojovníky, jací byli do té doby spatřeni – massassi. Obrana Republiky, která podobný útok neočekávala ani ve snu, se hroutí, Sadow se svou flotilou obléhá Coruscant, jehož pád se zdá být otázkou pár dní.
Gav se proto vydá na Cinnagar, aby pro sithskou věc získal i svou sestru. Při incidentu omylem sithské stáže zabijí jejich společného přítele Aarbu Hutta a jedijskou propagandou ovlivněná Jori nevěří svému bratrovi, že šlo o nešťastnou náhodu, které nemohl zabránit. Naopak na něj zaútočí a pokusí se jej zabít. Gav uprchne na území sithské říše na Sadowovu základnu Primus Goluud. Zde se mu nějak rozleží v hlavě to, co na něj při souboji ječela jeho sestra, dospěje k názoru, že byl Sadowem a Sithy jen využit a rozhodne se je zradit. Sadow cítí, že nad Gavem ztrácí svůj vliv, vrací se proto na Primus Goluud a pokusí se s ním ještě promluvit. Není ale úspěšný, z čehož jasně plyne, že Sithové daleko méně používali násilné ovládání mysli jiných, než je jim připisováno, a především méně, než tak činili džedájové. Když se z hyperprostoru vynoří flotila soustavy Teta, Gav jim prozradí, že sithská říše je zcela nechráněná, protože veškerá armáda je vázána na území Republiky. Za zradu ovšem po právu náleží smrt, takže Naga Sadow zničí Primus Goluud a Gava tak zabije přímo před očima jeho sestry Jori. Se zbytkem své flotily se urychleně vrací na centrální území sithské říše, aby ještě zachránil, co se dá.
Ovšem ani Ludo Kressh v té době nelenil. Zatímco Sadow bojoval na území Republiky, Kressh získal na svou stranu kromě konzervativní sithské aristokracie i většinu do té doby nerozhodné sithské šlechty a nechal se prohlásit temným lordem (stále není jasné, jestli jako Sadowův nástupce či jako „vzdoro-darklord“, naši historici se ovšem kloní k této druhé variantě). Jakmile se Sadowova flotila objeví na starém sithském území, okamžitě na něj zaútočí. V této tragické bitvě Kressh docílí „pyrrhova vítězství“ – sice zvítězí, ale v boji zahyne. Sadow z prohrané bitvy prchá neznámo kam.
V tento tragický moment se objevuje spojená flotila Republiky. Její velení a především rytíři Jedi, kteří se v této válce rovněž značně angažují, jsou odhodláni sithskou říší zcela zničit. Sithskou říši již nemá kdo chránit, obrana jejích jednotlivých planet se rychle hroutí a dochází k děsivým masakrům obyvatelstva. Zvláště spadeno má Republika i řád Jedi na Arkanii, jejíž knihovna je Jediům trnem v oku a Republika zase sní o výnosech z jejích diamantových dolů. Arkania je anektována, původní sithské obyvatelstvo pro jistotu vyhlazeno a nahrazeno novými obyvateli a knihovna Veeshase Tuwana zničena, vypálena a ty sithské artefakty, které nelze zničit, džedáji ukradeny a odvezeny na Coruscant jako válečná kořist.
Nastává soumrak sithské civilizace na mnoho staletí.
Kde, kdy a jak nakonec Naga Sadow zemřel, nám není známo. Pokud jde o jeho význam, tak dle názoru našich historiků nebyl jediným ba dokonce ani hlavním viníkem zkázy staré sithské říše. Podle všeho hlavními důvody byly dva tragické faktory. Prvním byl Marko Ragnosem předpovězený boj mezi Sadowem a Kresshem, který pokud se včas nezastaví, přivodí absolutní zkázu. Ten se naneštěstí nezastavil ani v okamžiku, kdy bylo ohroženo samotné srdce sithské říše. Zde lze říci, že část pravdy měl i Sadow, který byl dávno přesvědčen o tom, že právě Ludo Kressh sithskou říši zničí, neboť to byl zrovna Kressh , kdo zaútočil na jeho flotilu, jež se vracela na pomoc sithské říši. Tím druhým byla džedájskou propagandou způsobená roztržka mezi sourozenci Daragonovými, která nakonec vedla Gava ke zradě. I této katastrofě se snažil Naga Sadow zabránit ze všech svých sil, ovšem nebyl úspěšný. Je tedy pravdou, že Sadowovy velké ambice se nakonec podílely na zkáze staré sithské říše, ale na straně druhé naprosto stejnou odpovědnost za tuto tragédii nese i Ludo Kressh a jeho ambice (především nezkrotná touha po trůnu temného lorda) a Sadowovi ke cti nutno uznat, že se snažil ze všech svých sil (byť nakonec neúspěšně) zkáze říše zabránit.