DARTH MAUL

Tento sithský lord pochází z planety Iridonia a přísluší k rase zvané Zabrak. Zdroje tvrdí, že se kdysi jmenoval Khameir Sarin. Darth Sidious si svého budoucího žáka za dramatických okolností (smrt sedmi rytířů Jedi) odvezl na Coruscant a tam Maul započal s tvrdým výcvikem.


Nejdřív disciplínu nenáviděl, ale pak zjistil, jakou zuřivost v něm dovede probudit. Zapomněl proto na bezstarostný život před Sithem a oddal se jen Temné straně. Sidious si z něj svou krutostí paradoxně vychoval loajální stvoření. Završením jeho výcviku byl test schopností: Maul byl vysazen na nehostinné planetě a s ním skupina zabijáckých droidů. Úkolem Zabraka bylo měsíc tady vydržet. Droidi jej nakonec zranili tak těžce, že by další pobyt na planetě nepřežil. Tehdy se objevil Sidious a řekl Maulovi, že kromě něj tajně cvičí ještě dalšího učedníka, kdyby Zabrak selhal – načež svého žáka vyzval na souboj. Maul se tak rozzuřil, že naplno otevřel své srdce a mysl Temné straně Síly a svého mistra téměř zabil. Nakonec to nedokázal, ale Darth Sidious byl pochopitelně spokojen, jaká proměna se s Maulem udála.

Darth Maul tedy složil závěrečný test a stal se Temným pánem ze Sithu. Stále však podléhal mistrovi, stále v něm přetrvávala mentalita žáka. Oddanost sithským tradicím jej dovedla až k tetování po celém těle– starodávní Sithové se nechávali tetovat na čele, Maul to pojal poněkud šířeji.


Další, čeho se držel, byly staré sithské technologie. Podle lorda Exara Kuna si zvolil dvojitý světelný meč a sestrojil ho. Krystaly, které do něj použil, byly syntetické a aby byly dokonalé, několik dní vkuse je upravoval pomocí zaostřování Síly.


Měl několik speederů, těsně před blokádou Naboo měl ještě T-speeder, který byl ovšem zničen. Též vlastnil několik droidů, všichni známe průzkumné Probe; jeho protokolární droid C-3PX došel úhony při jedné Maulově misi. Jeho loď Sith Infiltrator, kterou Maul pojmenoval „Scimitar“, byla vybavena prototypem maskovacího zařízení, napájeného stygiovými krystaly, a vyrobila ji firma Raitha Sienara, konstruktéra všech následujících imperiálních TIE stíhaček.


Tento skvost dostal od svého mistra za splnění jistého úkolu. Začínaly tím vlastně události, jejichž vývoj jsme mohli sledovat v Epizodě I. Šlo o počátky pletichaření Dartha Sidiouse spolu s Neimoidiány.
Obchodní Federace velmi stála o planetu Dorvalla, naleziště významné suroviny, rudy zvané lommit. Na této planetě spolu soupeřily dvě důlní společnosti, Lommite Limited a InterGalactic Ore. Obchodní federace toužila tyto společnosti odstranit a převzít těžbu, neboť by to mělo za následek nejen více kreditů do neimoidiánských kapes kvůli lommitu, ale i ovládnutí další obchodní cesty, další hlas v Senátu a z toho plynoucí zvýšení vlivu. Darth Sidious se rozhodl situaci napomoci a vyslal Darth Maula, aby důlním společnostem trochu zavařil, nejlépe s katastrofálními následky. Ten se s úkolem vypořádal bravurně, když pomocí důvtipu, techniky a nakonec i světelného meče způsobil naprostou katastrofu v majetku i personálním stavu obou společností. Následkem toho mohla již Obchodní federace stabilizovat situaci na planetě.


Dále Maul splnil úkol oslabit kriminální organizaci „Černé slunce“. Při jeho návštěvě v sídle na Ralltiiru přišli o život všichni čelní představitelé (hlava organizace - mistr Alexi Garyn a devět jeho podřízených, nazvaných vigové).
A poslední z úkolů, které měl před Epizodou I: V čele Obchodní federace stáli čtyři Neimoidiáni - místokrál Nute Gunray a tři jeho zástupci Daultay Dofine, Rune Haako a Hath Monchar. Poslední ze jmenovaných se rozhodl zpeněžit tajné informace o připravované blokádě planety Naboo a prodat holocron s usvědčujícími daty (záznamy rozhovorů se Sidiousem, kopie plánů blokády atd.). Neimoidiáni mlžili o tom, proč Monchar zmizel, jak mohli (kupodivu, tentokrát nehráli na obě strany a byla to čistě jen chamtivost Hatha Monchara), ale sithský mistr jim nedůvěřoval a instruoval svého učedníka, aby zrádce našel a umlčel, popřípadě aby zabil všechny, kteří se již něco stihli dozvědět. Tak přišel o život nejen Monchar, ale i obchodník s informacemi Lorn Pavan, dva Jedi a několik dalších osob.

Mise, která se Darth Maulovi stala osudnou, přišla velice záhy. Blokáda planety Naboo již probíhala, ale ne tak hladce, jak měla. Maul měl zajmout královnu Naboo a dovézt ji zpět na její planetu, aby zde podepsala dohodu o legalitě blokády. Nejprve pronásledoval královnu a její doprovod na pouštní svět Tatooine, kde mu těsně unikli – tehdy se Jedi dozvěděli, že řád Sith opravdu není mrtev již tisíc let. Poté byl Maul poslán na Naboo, kam se královna vracela „získat zpět, co je jejich“, aby hnutí odporu udusil. Přitom stihl jednoho Jedi zabít a jedním padawanem být zabit - zemřel rukou Obi-Wana Kenobiho (a světelným mečem čerstvě vyřízeného Qui-Gon Jinna) při souboji v paláci Theed. Byl rozseknut na dvě půlky a poté jeho tělo spadlo do tavicí šachty. Co se s mrtvolou stalo, nikdo neví, stejně tak se později ztratila jeho loď, kterou Republika nestihla ani pořádně prozkoumat.