FREEDON NADD

Tento legendární student Síly se již v mladém věku zdál být mnohem otevřenější a vnímavější k Síle, než většina jeho spolužáků v jediském výcvikovém středisku na Ossusu. Navzdory tomu se však u zkoušek pro postup do hodnosti rytíře Jedi ukázalo, že vlohy nejsou všechno. Ve své zlosti na mistry Jedi, kteří ho zostudili, Nadd zabil Mattu Tremayna a poddal se temné straně Síly a učením Sithu. Ovládl sice úspěšně některá sithská kouzla temné strany, ale přesto však nebyl s to dosáhnout vyšší úrovně, než učednické, berouc v potaz to, že vládnoucí Temný pán byl stále ještě mladý (podle sithských měřítek) a že podle sithských zákonů mohl v jednu dobu vládnout pouze jeden Temný pán. Frustrovaný Nadd se tedy v hledání velikosti obrátil zády i k Sithům a uprchl na Yavin 4, kde pro sebe konečně našel vhodného učitele – starodávného ducha Nagy Sadowa, dřímajícího v chrámech na lesnatém měsíci více než půl tisíciletí.


Když se Naddův výcvik chýlil ke konci a on se cítil dost silný, zlikvidoval podle sithských pravidel Sadowova ducha a započal se snahami o získání vytouženého titulu Temného pána. Vrátil se na Korriban, kde dokončil svůj výcvik a později odsud s sebou odvezl množství sithských artefaktů na své nové působiště a sídlo – Onderon. Zde v hlavním městě Izizu učil Onderoňany sithským naukám, doufajíc v ustanovení své vlastní sithské říše. Proti jeho vlivu se však zvedly vlny odporu, které vedly k vyhnání povstalců z města a k jejich pozdějšímu návratu jakožto silné skupiny zvané Pánové zvířat, útočících na město s pomocí velkých okřídlených tvorů, pocházejících z onderonského měsíce Dxunu. I přes tyto útoky však moc a vliv Freedona Nadda rostly. Když se zvěsti o šíření temnoty na Onderonu dostaly k uším rytířů Jedi, kteří jakožto ochránci míru a spravedlnosti vyslali na Onderon své síly, aby Naddovu krutovládu ukončili. Po krvavé bitvě byl samozvaný Temný pán Freedon Nadd poražen a Jedi, spokojeni sami se sebou opustili Onderon s vědomím, že zlo planetu už opustilo.
Avšak sithská učení se již v onderonském lidu zakořenila a také Naddova pokrevní linie nebyla kompletně vyhlazena. Stalo se tak, že temná strana Iziz nikdy neopustila. Samotný Nadd se dokázal udržet v podobě ducha a v nehmotné podobě zapečetěný spolu s nahromaděnými sithskými artefakty hluboko v srdci města vyčkával svůj návrat. Jeho duch byl osvobozen téměř o 400 let později, když jeho hrobku, před časem přenesenou na Dxun, objevil Exar Kun. Duch Freedona Nadda potom padlému Jedi předal starodávné svitky obsahující učení Sithu, které Kuna dovedly na místo posledního odpočinku sithských pánů – Korriban. Na Korribanu Exara Kuna zavedl do mauzolea, kde byly v obrovském krystalu uvězněny životní síly mnoha Jedi. S mocí zesílenou Korribanem samotným Naddův duch krystal roztříštil a zahubil tak jediské duše. Toto mohutné vzedmutí energie roztříštilo kosti Exara Kuna a přivedlo ho před nevyhnutelnou volbu mezi smrtí a temnou stranou Síly. Jelikož se Kun necítil připravený na smrt, poddal se temné straně a jeho tělo bylo uzdraveno. Naddův duch poté poslal Kuna na Yavin 4. Tam se Kuna po jeho definitivním propadnutí temné straně a ovládnutí massassiského lidu pokusil přemluvit, aby se mu s pomocí starodávné alchymistické laboratoře Nagy Sadowa pokusil vrátit tělo. Avšak, když se budoucímu Temnému pánovi podařilo opanovat mocný sithský amulet, byl jím duch Freedona Nadda nadobro zničen.