EXAR KUN

Exar Kun se narodil partně někdy kolem roku 4020 BSW4. Pochází z nám dnes neznámého světa, naši odborníci se domnívají, že patrně odněkud z území tehdejší galaktické republiky, a detaily z jeho mládí nejsou známy až do doby, kdy byl jako velmi nadaný force-user objeven řádem Jedi a cvičen Vodo Siosk- Baasem. Kun však přirozeně toužil po hlubších znalostech, které mu zpátečnický řád nemohl nabídnout, proto jej opustil a odletěl na planetu Onderon. Na Onderonu se setkal s duchem Freedona Nadda, který jej poslal do Sithské hrobky na Korribanu. Tam Kun prošel zkouškou- v jeskyni byl zavalen tunami kamení a jedinou cestou ven byla temná strana Síly. Kun jí otevřel svou mysl a najednou byl schopen balvany odstranit a uzdravit se. Duch Marka Ragnose jej prohlásil za jedenáctého Dark Lorda a určil mu za učedníka taktéž padlého Jedie Ulica Qel- Dromu.


Už jako Sith letěl na Yavin 4, kde Massassi čekali na nového Lorda. Kun na Yavinu 4 nechal vystavět Sithské chrámy a ustanovil jej hlavním sídlem Sithu. S Ulicem rozpoutali ničivé Sithské války a nalákali do svých řad spousty Jediů, kteří pak pobili své mistry. Kun sám zabil v halách Senátu svého bývalého mistra Baase. Ulic však bohužel zklamal a zradil svého mistra, když se obrátil zpět ke světlé straně a dovedl republikovou flotilu k Yavinu 4. Kun věděl, že útok nemůže přežít. Proto posbíral všechnu životní sílu zbývajících Massassi a uzavřel svou duši do zdí Sithských chrámů, kde žil 4000 let a napůl zešílel.


Luke Skywalker zde poté založil svou novou Akademii Jedi a Kun mu přetahoval učedníky na temnou stranu. Ovládl i Lukova nejmocnějšího studenta Kypa Durrona, který Luka později skoro zabil. Naneštěstí se zbývající Lukovi studenti pod vedením ducha Vodo Siosk- Baase spojili a společnými silami Kunova ducha zničili.


Exar Kun byl nejdéle žijící Dark Lord. Používal prastarou sithskou magii a technologie (kterými mimo jiné zapříčinil výbuch několika hvězd u Ossusu), jako první sestrojil a používal oboustranný světelný meč. Na čele ho zdobilo sithské tetování a jeho odkaz galaxii je nezměrný.