ARDEN LYN

Vynikající force-userka objevená císařem a cvičená Vaderem, která se ale nakonec zapletla se zrádcem Zaarinem...


Její domovský svět není znám, stejně jako údaje o její rodině a mládí. Vzhledem k tomu, jak je doba jejího mládí vzdálená, není ani divu. První část svého života do věku nějakých standardních cca 25 let totiž prožila někdy v období jednoho z velkých rozkolů v řádu Jedi asi tisíc let před érou Dartha Banea. Ví se pouze to, že rasou byla člověk a byla členkou kasty bojovníků a mistryně teras-kasi. Musela se nějak setkat s používáním Síly, možná bylo dokonce nějaké primitivní používání technik především temné strany součástí bojového výcviku na její domovské planetě, případně tato neznámá domovská planeta mohla být jedním ze světů, kde alespoň částečně přežívaly původní sithské tradice, kultura a věda. Za dosud nepříliš vyjasněných okolností se v boji střetla s jedijským mistrem Awdrysta Pinou, který aby ji porazil, použil proti ní techniku mortichro, jež zastavila její srdce. Ona ovšem využila své schopnosti spojit se s temnou stranou Síly a díky ní tento útok nakonec přežila.
Dost dlouhou dobu setrvávala sice v bezvědomí, ale probrala se zrovna v okamžiku, kdy došlo k nástupu Impéria a císař prováděl likvidaci řádu Jedi. V téže době ovšem Palpatine též „sbíral“ všechny jedince citlivé na Sílu, kteří dosud nebyli ovlivněni jedijskou propagandou a mohli být tudíž využiti pro další rozvoj Sithu. Tímto úkolem byli pověřeni jako jednou z důležitých „pracovních náplní“ kromě lorda Vadera i všichni císařovi inkvizitoři. Arden byla objevena vrchním inkvizitorem Tremaynem, ovšem nějak neměla chuť nechat se zajmout. Nevíme jistě, jestli tím byla vina její jistá zmatenost po probrání se z bezvědomí, kdy (jelikož „zaspala“ veledůležité události v dějinách galaxie) netušila, kdo tito lidé jsou a co po ní vůbec chtějí (a lze důvodně předpokládat, že inkvizitoři se jí to ani neobtěžovali moc vysvětlovat) nebo nějaký její povahový rys, díky kterému byla prakticky neschopná přijímat jakoukoli autoritu. Naši odborníci se domnívají, že se mohlo jednat o kombinaci obého, ovšem že zásadní roli hrál právě ten druhý faktor, který se v jejím životě i nadále projevoval.
Při svém útěku vrchního inkvizitora zranila a dalšího inkvizitora, přesněji řečeno inkvizitorku a bývalou Jedi Ameesu Darys, dokonce zabila. O něco později byla zajata podruhé, tentokrát inkvizitorem Torbinem, který ji v boji pro jistotu usekl ruku, ovšem ponechal ji naživu. Velmi rychle byla zjištěna její schopnost spojení se s temnou stranou Síly a využívání jejích technik. Proto jí byla useknutá ruka nahrazena důmyslnou protézou, byla předvedena před císaře a posléze trénována lordem Vaderem. Stala se jednou z císařových tajných agentek a byla vybrána, aby vedla útočný tým, jehož cílem by bylo v boji „muže proti muži“ likvidovat přední činitele Rebelie.

Bezprostředně po bitvě u Yavinu IV se ovšem nejspíš domnívala, že její nadřízený Darth Vader zahynul, takže ze služeb Impéria zběhla a začala trénovat své vlastní studenty.
Nejsou přesně známé důvody, proč měla negativní vztah k Impériu a především k osobě císaře, ale je možné, že po poznání části tajemství Sithu se začala domnívat, že už je dostatečně schopná na to, aby mohla císaře zničit a vládnout místo něj buď celé galaxii nebo aspoň nějaké její části. Není to nic neobvyklého, podobné věci se domnívali nejen někteří force-useři (s největší pravděpodobností to několikráte napadlo i Dartha Vadera), ale i osoby, které některé metody temné strany používaly pouze instinktivně (princ Xizor) nebo dokonce i lidé zcela obyčejní, neschopní používat Sílu, jako moff Trachta nebo grand moff Tarkin.
Tato vize Arden Lyn patrně vedla k tomu, že se přidala ke zrádnému grandadmirálovi Zaarinovi, který měl v úmyslu unést císaře. Ona sama byla ochotná se k tomuto úkolu propůjčit, ovšem její snaha skončila neúspěšně, když byl její pokus zmařen jejím starým protivníkem vrchním inkvizitorem Treymanem. Po tomto neúspěchu odletěla pryč a cílem nalézt talisman Kashi Mrt, s jehož pomocí by mohla být schopná buď porazit nebo ovládnout Impérium. I tento její pokus ovšem skončil neúspěšně.