TECHNIKA SEPARATISTŮ
(a také republiky)
v období cca od blokády Naboo po konec Klonových válek

zpracoval Darth Taurnil

Technika Obchodní federace (TF)

Bitevní Droidi


Bojoví droidi (Battle Droids) jsou vysocí, impozantní roboti s odkrytými klouby a bíle metalickými kryty, které jim dávají děsivou podobu živé kostry. Pluk bojových droidů vyvolává hrůzu stejně jako stoormtroopeři, a to v jeho jednotnosti - jen dle číslicového označení na zadní straně comlinku lze rozeznat jednoho droida od jiného.


Avšak výroba Baktoid Combat Automata Battle Droidů ukrajovala mnoho prostředků z pokladny Obchodní federace. Tyto jednotky uspokojovaly náhlou potřebu TF po armádě a armáda Battle Droidů byla k tomu uzpůsobena. Jsou levní, lehce opravitelní, avšak nemají přílišnou cenu při boji s humanoidními vojáky. Vynechání jejich umělé inteligence (AI) znamenalo fiasko u Naboo. Ale hloupý voják je laciný voják, chvályhodná zvláštnost v očích Neimoidianů. Cena tisíců individuálních Battle Droidů by byla neúnosná a tak se TF uchýlila k centrálnímu řízení z poupravené TF Battleship, kde byl přidán centrální řídící počítač (CCC) a komunikační zařízení. Dle rozdělení droidů na Velitele (žlutí) a Bezpečnost (Hnědí) se udělovaly i stupně vlastní AI, potažmo vlastní autonomie, ale všechny jednotky Battle Droidů jsou v konečném hledisku podřízeny CCC. Vyskytovali se i modří – piloti. To znamená, že pokud droid ztratí kontakt s kontrolním signálem, řídící program droida deaktivuje. Další výhodou v nevýhodě bylo to, že pokud je droid deaktivován, či vážně poškozen, tak elektromagnetické klouby, které drží droida pohromadě, se taktéž deaktivují a droid se rozpadne na několik částí. Ač toto dělá droida poněkud křehkého, zabraňujete celkovému zničení droida a připouští jeho znovuopravení a brzké vrácení do služby.

Později, po bitvě o Geonosis, Battle Droidi zůstávali oporou Konfederace, avšak jejich chyby v desingu donutili KNS (Konfederaci nezávislých systémů) přezbrojit na Super Battle Droidy a Droideky. Battle Droidi byli úplně vyřazeni a konce Válek Klonů se nedočkali.


Bitevní droidi Komerční guildy z bitvy na Geonosis

Droideka


Krvežízniví, kanibalští Colicoidi z Colla IV navrhli droideku k jejich vlastnímu děsivému obrazu. Colicoidské Droideky byly jako odpověď k designu limitovaných Baktoid battle droidů a konečným výsledkem je ohromně silný assasin droid. Ale to se promítlo i do ceny. TF si byla vědoma ceny, jakou by musela za droideky dát, kdyby jim je vyráběli Colicoiďané a tak si "pro vlastní výrobu" koupila několik Droidek s vlastní AI za 50 TF frighterů plných masa.


Ačkoliv Colicoidi preferovali jejich Droideky s vlastní AI, zbabělí a pošetilí Neimoidiani si Droideky poupravili tak, aby byly řízeny z Kontrolní řídící lodě stejně jako jejich Battle Droidi.


AAT

AAT (Armored Attack Tank; Úderný opancéřovaný tank) je základní údernou silou, jenž si objednala Obchodní Federace od Baktoid Armor Workshop.


Jedná se o silně pancéřovaný hover tank (tank na principu vznášedla), jehož primární sílu tvoří laserové dělo, umístěné na věži, a šest odpalovačů plasmových projektilů. Sekundární sílu tvoří postraní protipěchotní blastery pro boj na krátkou vzdálenost. Tank mohl vyvinout rychlost až 55 km/h.
Projektily, vystřelované odpalovači, se dělí na HE (Vysoce Explozivní, pro boj s pěchotou, či pro srovnání budov se zemí) a HEAP (Vysoce Explozivní-Průrazné, pro boj s technikou nepřítele), a ou obalované plasmou, pro větší rychlost a průraznost. Tyto projektily jsou velice nestabilní a tudíž jsou do odpalovačů nabíjeny automatikou. AAT uveze až 55 takových to projektilů, ale pokud se zásobníky vyčerpají, musí být celý spodek tanku (odpalovače+zásobníky) na transportní či mateřské lodi vymontován a vyměněn za jiný, znovu nabitý. Na druhou stranu se však tento systém osvědčil jako velmi efektivní a v konečném výsledku i jako systém rychlého doplnění munice.


Kvůli ochraně tanku je AAT vybaven kompozitivním pancéřováním s vyztuženou přídí. Jako u dalších bojových systémů BAW má i AAT všechny životně důležité systémy, včetně reaktoru, umístěné v zadní části tanku.
Posádku tanku tvoří čtyři droidi. Pilot společně s dvěmi střelci operuje v trupu, velitel, jenž současně plní i funkci operátora hlavního děla, ve věži, kde má přístup ke všem funkcím tanku a může ho řídit i poté, co byli všichni ostatní členové posádky vyřazeni. AAT má dále šest dalších držáků na standardní bitevní droidy Federace.
Ještě před nasazením na Naboo byly AAT nasazeny na světech Vnějšího Okraje, jak v simulovaných bitvách proti sobě, tak i v reálných bitvách na světech, které se snažily vymanit z vlivu TF. Nejznámějším pre-Nabooským konfliktem, kde byly AAT nasazeny, byla bitva s piráty Loku v soustavě Karthakk. O lítosti těchto bojů vypovídá i to, že mnoho strojů nasazených na Naboo, mělo již řadu šrámů z bitev, které zvětšovaly už tak hrůzný dojem z těchto pekelných strojů.


MMT

Kvalitní OT (obrněný transportér) dokáže v co nejkratším čase dopravit co nejbezpečněji co největší počet vojáků. MTT takový transport je. 31m na výšku, rychlost 35 km/h, pancíř v mohutnosti menší bitevní pevnosti, kapacita, nad níž by jeden v dobrém zaplakal.


Na první pohled vypadá MTT celkem konvenčně, ale pod šedo-rudým nátěrem stroje se skrývá mnoho inovací, tu více či méně viditelných. Tím nejzajímavějším je výsuvný držák droidů, který se vysunuje v případu výsadku z předku stroje. Projektanti BAW využili toho, že lze standardního bitevního droida složit až na jednu třetinu své velikosti a tak je i v této „kompaktní“ velikosti připevněn k tomuto držáku, čímž se do MMT vejde až 112 droidů. V případě výsadku se přední poklop otevře, držák se vysune a vyloží droidy (v reálu naprosto nepoužitelné, kdo si pamatuje „Zachraňte vojína Rayna“, ví o čem mluvím, a to se ti droidi ještě musí rozložit!; pozn. autora). Držák lze i odmontovat a místo něj do MMT umístit standardní pěchotní repulsní transportér.
Pancíř stroje je kvůli větší pevnost v přední části ponýtován. (v reálu taktéž dříve hojně používané, zajistilo to dvě věci – výroba tanku byla o mnoho levnější a posádka v případě zásahu vždy zůstala vždy v, tedy promiňte, všude po interiéru tanku; pozn. autora). Pro vlastní obranu má MTT čtyři nezávislé těžké blastery krátkého dosahu. Pro další ochranu, stejně jako v AAT, jsou důležité systémy ukryté v zadní části stroje.


MMT je ovládáno dvěma piloty-droidy. Jeden zastupuje pilota, druhý je programován jako střelec. Do bitvy MMT vstupuje s již předem naprogramovanou trasou, kterou však může po dohodě s hlavním počítačem na mateřské lodi pilot změnit.
Doktrína boje Obchodní Federace zajišťuje, že v případě průjezdu nebezpečnou oblastí je MTT doprovázen vždy dvěma tanky AAT, a tak se zajistí, že tento již už tak špatně zničitelné OT je ještě těžší zničit. MMT lze užít i jako beranidlo. Po průlomu zdi MMT začalo vždy vysazovat vezené droidy, kteří pak obsadili prolomenou budovu, jak bylo dokázáno na Naboo, kde tato taktika přinesla několik menších vítězství v základnách Gardy v okolí Theedu.

Transportní křídlo C-9979


Smrtící pozemní technika Obchodní federace se nějak potřebuje dostat dolů na planetu. K tomu slouží tento obrovský transport, jenž pojme obrovské množství vojenské techniky. Jeho jedinečný tvar zaručuje stabilitu i během rychlých sestupů atmosférou. V případě planety Naboo byly použity tři skupiny takovýchto transportů, které od sebe odřízly největší města Naboo.


Tato loď je v podstatě silně modifikovaná standardní přistávací loď Federace. Náklad je umístěn v objemných, odmontovatelných křídlech. Loď si od civilní verze zachovává výkonné repulzory. Při přistání prohledají senzory lodi povrch přistávací plochu a zkontrolují, zda se na něm nenacházejí miny, silová pole a jiná nebezpečí a pak se otevřou vrata a začne skutečná invaze. Malá část lodě je určená jako opravna a zbrojnice pro přezbrojení AAT.


STAP

Repulzorové vznášedlo s blasterovým dvojčetem, ovládané jedním droidem. Užívané jako průzkumná, tak i podpůrná jednotka během invaze na Naboo. Pro jeho rychlost až 400 km/h užíván i pro kontrolní lety nad obsazeným územím, které měly zajistit, aby nikdo neproklouzl z či na dané území.

Stíhací Droid
Rychlé, obratné a smrtící stíhačky Obchodní federace jsou ve skutečnosti jediným bitevním počítačovým systémem schopným operovat ve vesmíru, v atmosféře a po přistání také na povrchu planet. Tři tisíce je maximální počet těchto strojů na jednu mateřskou loď, tím se zajistí jak dostatečná ochrana lodě, tak i nahraditelnost těchto strojů v případě ztráty, následkem bitvy či odesláním na povrch planety. Tyto stroje byly navrženy Xi Charriany pracujícími v obří katedrálovité továrně na Charrosu IV. Xi Charriané založili Haor Chall, náboženský řád zaměřující se na precizní výrobu. Tento řád vyrobil tyto stíhačky pro Obchodní federaci. Stroje používají neobvyklou a drahou technologii spalování pevného paliva. Na druhou stranu jim tato technologie umožňuje dosáhnout neobvyklé rychlosti. Toto palivo však hoří velmi rychle a tak umožňuje droidům zůstávat v bitvě pouze velmi krátkou dobu. Mimo boj jsou tito droidi zavěšeni ve vnějších hangárech lodí, kde jsou břipojeni na energetické vedení. Čas od času testují své funkce pohybem křídel nebo hlavy. Droid Fighter stíhačky jsou totiž přeměnění Transformer droidi. Je ale otázkou co tímto řešením Federace získala. Transformer droidi jsou často k vidění na palubě mateřské lodě Federace. Droid fightery mají tři módy - ve složeném stavu jako Transformer droidi (pochodující mód), v rozloženém stavu s křídly u sebe (přepravný mód) a v rozloženém stavu s křídly od sebe (útočný mód). Stíhačky jsou opět řízeny centrálně z mateřské lodi a jsou v bojích nepochybně vysoce výkonné - přesnost a rychlost střelby je opravdu vysoká. Bohužel tyto stroje disponují hyperdrivem a jsou tak podobní počátečním strojům Impéria. Jejich cena je však mnohonásobně nižší (12000 oproti 60000 za TIE Fighter), a i proto si získaly jméno jako smrtící stroje, které budí strach mezi nepřáteli.

Bitevní loď Obchodní Federace


Díky svým obrovským a masivním bitevním lodím je Obchodní federace schopná provést blokádu i průmyslově pokročilých světů. Lodě mají impozantní palebnou sílu a velmi silné štíty. Některé z nich byly modifikovány a slouží pro jednotné ovládání i velkých armád droidů. Vyřazení této lodě znamená i vyřazení všech invazních jednotek. Zajímavostí je to, že tyto lodě jsou vlastně přestavěná obchodní flotila. Normální nákladní lodě Obchodní federace, přepravující zboží mezi vzdálenými systémy Republiky, nejsou na oběžných drahách mnoha civilizovaných světů ničím vyjímečným. Lodě byly dovybaveny silnými štítovými generátory, blasterovými věžemi a vojenskými komunikačními systémy. Útroby těchto lodí mohou skrýt celou invazní armádu, která je pak schopna překvapeného nepřítele ochromit. Hlavní obrannou zbraní lodě tvoří quadlaserové baterie, jenž jsou rozmístěny všude na externích hangárech. Tyto lasery tak brání pouze "rovník" plavidla a ostatní části se musí spoléhat na štíty a externí stíhačky.


Vnější hangár - označovaný jako Zóna 1 - slouží k příjmu lodí a k odletům výsadkových plavidel. Prostřední hangár (Zóna 2) slouží pouze ke startům nákladních a výsadkových lodí, které bývají sestavovány ve vnitřním hangáru (Zóna 3).
Řídící loď se od běžných lodí liší mnoha anténami, senzory a komunikačními věžemi. Navíc musí být vybaveny dodatečným reaktorem, který zajišťuje energii pro vysílání. na jejich palubě je samozřejmě také řídící počítač.


Následkem bitvy o Naboo vyvinula Federace výkonnější verzi svých bitevních lodí, jenž se představila na Geonosis, kde se ukázala výhodnost této investice do inovace lodě. Republika byla zaskočena, když jí tato „Warship“ (v překladu něco jako „Válečná loď“ či „Loď určená čistě pro válku“) přehradila únikovou cestu a byla zničena až za pomoci krvavé oběti mnoha Acclamatorů, které ji za pomoci taranu zničily. Během klonových válek se objevilo mnoho takových Warshipů a dost znepříjemňovaly Republice její válečné snažení. Měly totiž dvojnásobný počet stíhačů, skoro trojnásobný obsah pro invazní armádu a silně vylepšené jak štítování, tak i celoloďně rozprostřenou quadlaserovou ochranu. Nevýhodou byla až pětinásobná cena vůči standardní bitevní lodi.

Flotila Obchodní federace v bitvě o NabooTechnika Konfederace Nezávislých soustav (KNS)

Historie KNS

Navzdory skvělé, bohaté minulosti v míru, se Republika řítila do svého konce. Její pomalý a zkorumpovaný Senát ničil jakékoliv pokusy o reformu, a mocné monopolní organizace stále více prosazovaly své zájmy na úkor Republiky. Pocit beznaděje se rozrůstal galaxií, zvláště v odlehlých systémech, kde vysoké zdanění nebylo vyvážené zlepšenými službami. Do této kritické situace vstoupil hrabě Dooku, charismatický, Silou vládnoucí galaktický šlechtic, bývalý Jedi, jenž usiloval o udělení lekce Republice. Stav Republiky mu k tomu nahrával, Senát byl pomalý a Jediů bylo málo. Nastoupil do časů vhodných pro změnu -- radikální změnu. Dooku, jenž vedl Separatistické hnutí, roznášel nákazu myšlenky revoluce po celé Galaxii a lidé na toto slyšeli. A za dva krátké roky Dookovi Separatisté čítali na tisíce soustav.

Loď hraběte Dookua

Poprvé za několik tisíc let si Republika uvědomila nebezpečí, nebezpečí otevřené války, jež by zaplavila Galaxii. Statečných rytířů Jedi bylo příliš málo na to, aby zastavili násilnosti konané ve jménu Separatismu po celé Galaxii. Bylo jich málo již před válkou Klonů a po ní jich bylo velice málo na to, aby zastavili nástup Impéria... Nejvyšší kancléř Palpatine věřil, že se Separatisty dohodne mír a znovuzačlenění do Republiky výměnou za reformy. Ne každý ale byl tak idealistický. Ustrašení senátoři volali po stvoření Armády Republiky. Armáda republiky měla zamezit násilnostem a měla být katalyzátorem v konfliktu se Separatisty. Mělo se hlasovat... Ale hlasování mělo kritické zpoždění kvůli atentátu na vůdkyni opozice Padmé Amidalu.

Co však nikdo v Senátu nevěděl bylo to, že Separatisté se připravují na válku. Hrabě Dooku pobízel mocné monopoly Galaxie, aby ho podpořily ve válce, aby se přidali. Ať to byla TF, Techno unie, InterGalaktický bankovní klan či Komerční Gilda - Dooku všechny zlomil ve vizi řádného kapitalismu v Galaxii. Výměnou za to tyto monopoly měly poskytnout své armády droidů k separatistické věci. S jejich armádami droidů, rozptýlenými v galaxii, by separatisté porazili Republiku jediným mocným úderem. Dooku si byl jistý , že deset tisíc a více systémů by připojilo spolu s monopoly k separatistům.

Loď Technounie

V tmavém konferenčním sálu Technounie na slévařské planetě Geonosis hrabě Dooku přednesl svou nabídku podpořenou chamtivostí a Silou, a KNS tak bylo formálně ustanovena. Toto setkání zaslechl Jedi jménem Obi-Wan Kenobi, a byl to on, kdo varoval Republiku o tomto znepokojivém vývoji situace.
Republika odpověděla s novou armádou nalezených Klonů. Zaútočila v rekordně krátkém čase na Separatisty. V impozantním pozemním boji začalo něco hrozného. Tehdy započal největší konflikt v dějinách Galaxie. Začala Válka Klonů...

Dwarf Spider Droid

Ač menší než standardní bojový droid (Homing Spider droid) Komerční Gildy [Commerce Guild],Dwarf Spider Droid je mnohem víc účinný vůči pěchotě a leteckým jednotkám. Vyznačuje se až udivující palebnou silou a mobilitou svého nasazení. Komerční Gilda často odeslala tohoto droida do dolů vlastněných členy Gildy, jež odmítly platit příspěvky. Tito malí droidi, také nazvaní "Pavoučí droidi v noře", můžou vstoupit do dolů a vystopovat a chytit dělníky, co se tam skrývají před anihilací či zatknutím. To droidův velký infračervený photoreceptor může objevit uprchlíky, jež se skrývají či zůstávají pozadu. Tento čtyřnohý oblý mechanický pavoukovec má rysy výkonného, bezcitného válečníka, což potvrzovalo centrálně namontované laserové dělo, které se dá použít i jako flak.

Hailfire Droid

Hailfire droid, raketová platforma s vlastní AI, užívaná výlučně klanem InterGalactických bankéřů, byla schopna střílet multirakety ZEMĚ-ZEMĚ a ZEMĚ-VZDUCH a ohromovala svým počtem 30 raketometů, které jí dávaly působivý palebný dosah.
Platforma se pohybovala na přerostlých obručových kolech (magpulse pohon) dávajících Hailfire droidovi působivé rychlosti. Uprostřed podpěrné osy je malé centrální tělo s photoreceptorem.
Když klan InterGalactických bankéřů slíbil přidat své síly ke Konfederaci Nezávislých Systémů (v nevystopovatelné úpravě, pochopitelně), jejich platforma byla přidána k obrovské Separatistické armádě.

Homing Spider Droid

Tento droid zajišťoval rychlou alternativu proražení nepřátelské obrany, aby pak mohli nastoupit Dwarf Spider Droidi a dokončit svou práci, která nebyla vždy "až tak mírová", jak by si Republika představovala.
Když Komerční Gilda začala začleňovat do armády Konfederace svou armádou droidů, potřebovala droida specializovaného pro boj s vozidly nepřítele. Proto vyvinula vylepšeného Homing Spider droida.
Jeho konstrukce se odráží v tom, k čemu je určen. Jeho tělo shromažďuje mnoho senzorů a parallaxových (signálních) zaměřovačů, schopných zaměřit a vyřadit na 2,5 tisíce cílů v rekordně nízkém čase (1-3 vteřiny v závislosti na terénu). Jejich výška dovoluje, aby dolním laserem ničili pozemní cíle a horním laserem ničili cíle ve vzduchu.
Jejich variabilita zajišťuje, že Homing Spider Droid může být osazen mnoha konfiguracemi zbraní. Pohyb droida přes nerovné bitevní pole v rozumné rychlosti zajišťují čtyři nohy, které zvládnou jakýkoliv terén.

Technika Republiky

Acclamator-class Assault Transport

Zatímco Kamiňané klonovali a cvičili neporazitelnou armádu klonů, jejich sousedé, loděnice Rothana, byli pověřeni (Kaminoánci, samozřejmě), aby dodali obrněné jednotky a hvězdné křižníky pro novou armádu klonů. Čisté linie a nádherná silueta značily provázanost s budoucím koncem věku Republiky a nástupem nového věku. Věku Impéria.

Tajemstvím doby bylo, že Kuat Drive Yards pomáhaly s desingem nového plavidla od Rothany - Acclamator-class Assault Transport. Ač určený k dopravě, Acclamator nese dostatek zbraní k tomu, aby byl i bez transportovaných klonů velikou hrozbou. Na jeho povrchu se nachází tucet 4-hlavňových turbolaserů doplněných 24 lasery k protistíhačkové obraně a čtyřimi raketomety. Velikost, nízká cena a bojová užitečnost daly Acclamatoru takouvou užitkovou hodnotu, že ostatní společnosti se zmohly jen na závist a velice nekvalitní kopie (Např. ISD, SSD a jiné :). Rendili Stardrive později Acclamator vylepšila a světlo světa spatřila nejlepší loď své doby - Victory-class SD.

Na počátku Války Klonů použila Republika tyto lodě k dopravě klonů a jejich techniky na povrch Geonosis. Ač velký, tento transport byl schopný operací v atmosféře a přistání na povrchu planety, aby rozmísťil stovky vojáků a jejich vozidel do boje. Na Coruscantu, kde se nacházel ohromný prostor pro desetitisíce vojáků čekajících na nástup do lodi a následné odeslání do boje.
Acclamator-class AT může nést 50 AT-TE, 66 SPHA-T, 320 speederů, 80 republikových gunshipů, a 16,000 klonových vojáků.

AT-TE

Základ designu AT-TE byl položen v jeho původním účelu - udržování pořádku v dolech na koření. Avšak potřeba klonové armády si vyžádala menší úpravy v bojovém plánu AT-TE. Bylo mu zesíleno pancéřování, projektilové dělo bylo posíleno a i lasery pro střelbu na cíle blízké AT-TE byly zaměněny za quadlasery.

AT-TE vypadá jako AT-AT z původní trilogie. Až na to, že má šest nohou. To ony mu dávají enormní (vůči velikosti) rychlost až 60 kilometrů za hodinu. Uvnitř trupu se nachází místo až pro 20 klonů, kteří jsou kdykoliv schopni rychlého výsadku či evakuace při nebezpečí zničení AT-TE. AT-TE vyžaduje osádku 6 klonů - pilota, opraváře, čtyř střelců a pomocného personálu. Ti ovládají projektilové dělo na trupu stroje. Quadlasery ovládá pilot. Chodcova rychlost dovoluje, aby prošel deflektorovými štíty, jež zadrží repulzorová plavidla typu Gunshipu či SPHA-T. AT-TE je stíněn proti útoku Ion kanóny, či EMP střel. AT-TE byl jako ostatní podpůrné stroje klonů vyráběn v Rothana Heavy Engineering, jenž měla tajnou pomoc z Kuat Drive Yards (vlastněnými Komerční Gildou :).

LAAT

Drsný, bojový repulsorcraft, Republikový Gunship byl koncipován jako dostatečná síla proti droidům separatistů. Každý Gunship byl po celém trupu pokryt smrtonosnými zbraněmi, avšak tento stroj sloužil i jako letecká podpora a transport pěchoty do "žhavé zóny". Přední část bojové helikoptéry se velice podobá Mi-24 HIND. Přední část je mírně skosená, osazená dvěmi "bublinami", v nichž se nacházel pilot a copilot / střelec. Do čumáku Gunshipu jsou namontována dvě otočná děla. Na hřbetu Gunshipu se skrývalo to nejsilnější, co tento stroj mohl nabídnout- dva odpalovače raket s středním doletem. Na trupu a okolo křídel se nachází několik bublin, jež jsou osazeny pulsně-laserovými zbraněmi. Tyto bubliny jsou z velice tvrzeného plastu a zbraně jsou ovládány jedním z klonů. Mimo to, transportní prostory jsou otevřené a tak samotný výsadek může svou palbou pomoct při čištění LZ. Gunship obsahuje i rakety vzduch-vzduch, jsou upevněné na každém křídle. V Gunshipu se nachází ještě jedno laserové dělo, vzadu u ocasu, jež poskytuje palebné zajištění proti stíhačům útočícím na Gunship.

Gunshipy své zbraně používají hlavně pro vyčištění přistávací plochy od nepřítele (jen pro zajímavost, přis. zóna se kódově označuje jako "žhavá zóna") a udržení pozice na tak dlouho, aby se mohla pěchota vylodit, popř. nalodit. Zajímavé je i to, že na palubě každého Gunshipu se nachází IM-6 Medic droid.
Republikový Gunship je typově LAAT/i(Low-Altitude Assault Transport/infantry). Navzdory svým těžkým zbraním, Gunship si uchovává velice vysokou manévrovatelnost a rychlost přibližující se 850 Km/h. Větší varianta Gunshipu je speciálně navržená pro výsadek těžkých nákladů, jako jsou např. walkeři AT-TE. Tento typ Gunshipu se označuje jako LAAT/c.


LAAT/c

Gunship byl vyvinut v Rothana Industries, samozřejmě za notné pomoci ze strany KDY. Dle neověřených informací se přední část Gunshipu může v případě vážného poškození, popř. zničení "katapultovat" a zachránit tak pilota+co/pilota od smrti

SPHA-T

Tento stroj vyvinuli v Rothana Heavy Engineering, techničtí partneři Kamiňanů. SPHA-T znamená "Self Propelled Heavy Artillery - Turbolaser". Dělo, jenž se nachází na trupu SPHA-T lze modifikovat, takže na bitevním poli se může nacházet jak SPHA s Iontovým dělem či Turbolaserovým dělem proti vozidlům, tak i s odpalovači řízených střel. Turbolaserové dělo bylo navrženo jako jedno z prvních řešení, a je bohužel tak specifické, že potřebuje remontáž designu tohoto chodce. Taktéž stálá palba z tohoto turbolaseru vyžaduje gargantuovské jádro reaktoru. Tyto a další požadavky bohužel také zamezily využití tohoto turbolaseru na palubě lodí. Tento nedostatek byl odstraněn s příchodem Victory-class Star Destroyeru.

SPHA-T se pohybuje na přibližně 40 nohách, jež mu dávají excelentní pohyblivost v terénu. Taktéž zamezují zničení stroje při případném selhání primárních repulsorů. SPHA-T vyžaduje osádku 15 klonů. Některé SPHA-T jsou také vybaveny 12 lasery pro obranu před pěchotou, v tomto případě SPHA-T vyžaduje dalších 10 klonů posádky.