HISTORIE

Zpracování podrobných a objektivních dějin Sithu je úkol na léta. Tato subsekce bude proto průběžně doplňována. Pro začátek nabízíme stručný chronologický přehled celé více než sto tisíc let trvající historie Sithu a Dějiny staré sithské říše.

CHRONOLOGIE

SITHSKÁ HISTORIE: DÍL PRVNÍ - PALEOSITH

SITHSKÁ HISTORIE: DÍL DRUHÝ - MEZOSITH