PRAVDA O OKUPACI NABOO

LIBOR MACHÁT

Po celé planetě Naboo a také na mnoha planetách galaxie se z ohromných reklamních billboardů ozývaly výbuchy a přes plochu se proháněli droidi. Nápis zval diváky ke sledování pravdivého příběhu o okupaci Naboo, který uvede dnes večer galaktická stanice Denní věštec.

Ten samý večer:
„Vítejte na Denním věštci. Dnes, v den 40. výročí bitvy o Naboo, pro vás máme pravdu o této velké akci. Zapomeňte na to, co jste si mysleli, že víte. Pouze pro nás byl otevřen královský archiv. Naše rekonstrukce vychází ze 2 zdrojů. Prvním je záznam pořízený tehdejší královnou Amidalou a druhým je hlášení plukovníka O’Neilla z SG1 ze Země. Nyní se pohodlně usaďte a sledujte naši rekonstrukci.“

Všem se naskytl pohled na rychlý přelet nad planinami Naboo. Až se imaginární kamera zastavila na vztyčeném kruhu. Titulek vysvětloval: Hvězdná brána – pro další informace: stiskni * . Chvíli se nic nedělo, ale najednou se vnitřek obruče zavlnil a obraz vyplnila modrá hladina. Z ní postupně vystoupily 4 osoby. Sledujeme jejich kroky do chvíle, kdy je obklíčí droidi Obchodní Federace. Nyní se zapojuje i zvuk:
„Zdravím jsem plukovník Jack O’Neill ze Země.“
Po chvíli se ozve odpověď elektronického hlasu: „Zůstaňte stát a ruce vzhůru,“ když uposlechli, samozřejmě pod nátlakem namířených zbraní desítky droidů, ten samý droid vydal příkaz: „Vezměte jim zbraně.“
Trojice droidů přistoupila k plukovníkovi a 2 jeho kolegům, natáhli ruce a sebrali jim samopaly.
Titulek: Dle hlášení pokládal plukovník droidy za hlupáky, protože je neodzbrojili úplně.
„Jdeme,“ vydal velící droid příkaz a otočil se k odchodu.
„Plukovníku?“ Ozvala se jediná žena v týmu Major S. Carter.
„No, když nás tak pěkně pozvali, tak snad je nenecháme čekat.“
Celá skupinka se vydala na cestu. Ve chvíli, kdy procházeli kolem lesa, vyšla z něj střelba, která přímo zasáhla několik droidů.
„Dobře, tak se přidáme, byli stejně trochu nudní,“ ozval se O’Neill. Ve chvíli plukovník, major a jeden ze zbývajících mužů sáhli k pasu a vytáhli podivné malé zbraně, poslední ze skupiny použil svoji dlouhou hůl, z které vylétaly ohnivé koule. Stroje, které nezasáhl výbojem, rozbil samotnou holí. Jeho kolegové s malými zbraněmi několikrát, za doprovodu hlasitých třesků, poškodili nebo zničili další droidy. Za chvíli bylo po boji a plukovník se svými lidmi hleděli k lesu, aby objevili útočníky. V lese však nebyla sebemenší známka po něčí přítomnosti.
„Nemusíte se nás bát, jsme přátelé,“ zakřičel muž jménem Daniel Jackson a vracel malou zbraň zpět do pouzdra u pasu. A opravdu za okamžik se z lesa vynořila skupinka osob, v čele s krásnou mladou ženou.
Slova se ujal opět Jackson: „Ach, dobrý den, přišli jsme hvězdnou branou, jsme ze Země. Já jsem Daniel Jackson, tohle je plukovník O’Neill, velitel týmu, major Carter a ten s tou tyčí to je Teal’c, ten není ze Země.“
Když se všichni představili a vysvětlili si, čím že se to sem dostali, vstoupili společně do lesa. Zde se připojili k dalším plánovačům. Jejich cílem bylo najít způsob, jak osvobodit královský palác. Plukovníkova nabídka pomoci byla vřele přijata a tak se dali společně na cestu do hlavního města. Pozemšťané ozbrojeni podivnými klikatými zbraněmi, z kterých šlehaly modré blesky, královská garda ozbrojena standardními blastery. Nepozorovaně se dostali až na hlavní náměstí, nedaleko vchodu do paláce. Těch několik droidů, kteří měli tu smůlu, že je potkali po cestě, vyřídily neslyšně zbraně pozemšťanů. Jejich úkolem bylo odvést pozornost. Před branou paláce byla umístěna 2 otočná laserová děla a skupina asi 10 droidů s podporou tanku. Tým se rozdělil na dvě skupiny. Pozemšťané zahájili útok vhozením jakýchsi výbušných zařízení granáty - více informací * , do děl a střelbou na droidy. Přitáhli pozornost tanku, který efektivní explozí zničili gardisté. Brána, která nebyla uzamčená, umožnila rychlý průnik jednotky do palácového komplexu.

Podrobnosti o osvobozování paláce nejsou známy.Následující akci nebylo možno potvrdit z druhého zdroje, protože archiv Jediů byl zničen. Pokračujeme:
Tým SG1 se dostal do oblasti generátoru. Zde přihlížel smrti Qui-Qon Jinna. Až do chvíle, kdy se na Darth Maula vrhl i jeho učedník Obi-Wan Kenobi a byl shozen přes okraj můstku. V té chvíli zasáhl tým do boje a jediným výstřelem omráčil a odzbrojil Darth Maula. Jakmile zjistili, že Kenobi visí zachycený několik metrů pod okrajem, podali mu lano, aby mohl vyšplhat. Jen na chvíli odvrátil O’Neill pohled od Maula, ten toho ovšem využil a rychle se vymrštil ze země. Jeho snaha přitáhnout si Qui-Qonův meč ovšem neunikla Kenobimu, který vyskočil a ve vzduchu si ho přitáhl sám. Maul ve snaze vyhnout se ráně se dostal až příliš blízko k okraji. Ve chvíli, kdy mával rukama, aby nabral ztracenou rovnováhu, ho zasáhl meč a rozpůlil ve dvě nestejné poloviny. Za chvíli se palácem rozlehl hlas Amidaly, oznamující konec okupace.

„A zde končí náš dnešní příběh, ale Denní věštec pro vás vyhledává další informace v archivech všech světů Nové republiky. Příští měsíc se dozvíte o všech chybách, které Alianci stály mnoho životů a pravděpodobně i vítězství při bitvě o Hoth. Takže nashledanou příště.“