A LAST HOPE - POSLEDNÍ NADĚJE

DARTH BOBO

Kdysi dávno v předaleké galaxii...

Je to těžká doba pro povstaleckou alianci.
Luke Skywalker padl do léčky nastražené temným lordem Darth Vaderem
a je stále přilepen žvýkačkou firmy Chewbacca Chewwy
na sedadle temného biografu Darth Pictures na Coruscantu.
Princezna Leia a Han Solo konečně unikli nástrahám gangsterů placených
kmotrem Jabby Hutta Corleone Huttem.
Podařilo se jim s menším obnosem republikových kreditů zmizet v hlubinách vesmíru
v neznámé planetární soustavě zvané Bahahamy.
Na výzvy povstalců k návratu odpovídají jen diplomatickou poštou v neznámém jazyce
se spoustou háčků a čárek.
Jelikož dodnes nepřijeli, je pravděpodobné, že výzvy neuposlechli.
Poslední skupinka povstalců vedených generálem Bdělým
se snaží uniknout pronásledovatelům...

Nad planetou Tatooine pluje plnou podsvětelnou rychlostí povstalecký křižník. Je to poslední naděje. Na jeho palubě však vládne zmatek. Z hyperprostoru se právě nečekaně vynořila celá flotila impéria a okamžitě zahájila palbu na křižník. Na velitelský můstek přibíhá velitel strojovny křižníku a neprodleně hlásí veliteli: “Generále! Generále!”.
“To ten chlap musí spát i v bitvě?”, pomyslí si, ale povinnost mu velí nevzdát se při prvním nezdaru. Pořádně s generálem zatřepe a když generál konečně otevře oči, vykřikne:
“Strojovna je vyřazena!”
“Kdo se odvážil!”, vyskočí generál z postele.
“Impérium!”
“A tak to ano, ti mohou. Stav je tedy beznadějný.”, zeptá se již klidný generál.
“Ano pane!”
“Vydávám tedy rozkaz k opuštění lodi. Všichni si nasadí padáky a ihned vyskočí. Kdo neposlechne, bude vyhozen bez padáku! Proveďte!”, nasadí si padák a s výkřikem “Impérium mně nikdy nedostane!” a dvěma kufry v rukách zmizí jako první ve vesmíru. Loď je během krátké chvíle zcela prázdná a jediným zvukem jsou údery laserových paprsků imperiálních lodí bušící do stěn. Je zřejmé, že poslední křižník povstalecké flotily je definitivně ztracen. Naklání se a řítí se nekontrolovaně k Tatooine.
Když křižník zmizí s oslnivým výbuchem v atmosféře planety, velitel imperiální flotily hlásí lordu Vaderovi: “Povstalecký křižník je zlikvidován, pane!”
“Výborně! Povstání je definitivně zničeno. Nic již nestojí v cestě temné straně síly! Odvolejte pohotovost a vraťte se na základnu.”
“Ano pane! Ještě nějaké rozkazy?”
“Ne! A já si udělám kafíčko.”, pronesl Darth Vader a temnou sílou si ve svém hrudním kafemlýnku umlel kávu, v ohřívači si temnou sílou ohřál vodu a pak to vše smíchal v temném hrníčku umístěném na břiše ve speciální schránce. Nedočkavě uchopil hrníček.
“Au!”, vykřikl. “Zase je to horké!”.
Hrníček spadl a roztříštil se na zemi. Vaderův elektronický obličej se zkroutil do nevrlé grimasy.
Posádka se s obavami dívá na lorda, zda jeho hněv nedopadne i na ně a někoho si cvičně nezaškrtí. Vader naštěstí odchází beze slov do své kabiny.

-------

Do písku Tatooine dopadají s rachotem trosky povstaleckého křižníku. Po chvíli se usazuje zvířený písek a je pouze hluboké ničím nerušené ticho. Povstání skončilo tam, kde začalo.
Ale pozor! Z jedné z trosek se ozývají nějaké zvuky. “Rebel Aliance Cruiser Prison” hlásá nápis na vraku. Křižníkové vězení. Kdo se v něm nachází a měl takové štěstí, že přežil zničení křižníku?
“Božínku!”
“Pí pí pípipi.”
“Já jsem nemluvil neustále. Já jsem jen chtěl poradit. Informovat. Nevím proč mně strčili do vězení.”
“Pipípi pípi pí pipi.”
“Ne! Já umím nemluvit.”
“Pipi pi.”
“Nerozumíš tomu, plechovko! Kde to vlastně jsme? Jak se dostaneme ven?”
“Pipípi pipipi pi.”
“Božínku! Mám vzít světelný meč? Já přece nejsem žádný Jedi!”
“Pi!”
“Dobře. Ale je to na tvoji zodpovědnost.”
Zvuk zapnutého světelného meče.
“Božínku!”
Zvuk vypnutého světelného meče.
“Pipi!”
Zvuk zapnutého světelného meče. Ve stěně vraku se za ohlušující rány vylomí otvor.
“Kde to jsme?”, otvorem vychází 3C-PO a za ním vyjíždí R2-D2. V ruce 3C-PO drží světelný meč. Tedy světelný meč to možná dříve byl. Teď je to spíše světelná žárovka. Místo ostří meče je velká zelená svítící koule. Light Big Bubble Saber by se mohla jmenovat.
“Pipipi.”
“Jak myslíš.”, řekl 3C-PO a vypnul světelnou žárovku. Rozhlédl se a rozzářil se: “Zase jsme doma. Konečně budeme moci odpočívat.”
“Pipipi pipi pí pí pipi!”
“Ne, já nepůjdu a hlavně nepoletím vůbec nikam!”
Prásk! Vedle droidů dopadl opožděný zbytek křižníku.
“Božínku! Dobře, jdu tam kam chceš. Nebo nás něco trefí a budeme rozdrcení na součástky.” A oba kovoví přátelé se vydávají vstříc dvěma sluncím zapadajícím na obzoru.

-------

V kantýně leteckého přístavu Mos Eshli Neshli je dobrá nálada, hudba hraje vesmírně známé a oblíbené swingové melodie. Dveře se otevírají a do kantýny vchází naši droidí přátelé. Hned u dveří je však zastaví výzva jednoho z hostů, osmihlavé příšery z planety Guiah:
“Stůjte! Sem žádný kovový odpad nesmí!”
“Promiňte pane,” odvětil C3-PO, “to jsme nevěděli.”
“Tak zmizte, nebo...” zařval osmihlav a strčil do droida. 3C-PO se zapotácel, udělal krok vzad, ale za ním stál R2-D2 a tak se C3-PO odrazil dopředu a přitom nevědomky stiskl ovladač světelné žárovky, kterou stále držel v ruce. “Bzzzzzum” a osmihlav letěl přes celou místnost, povalil několik hudebníků a zapadl do bubnu, kde zůstal bez hnutí ležet, jen osm očí každé z jeho osmi hlav překvapeně mrkalo.
“Božínku! To jsem ani nechtěl. My jsme jen potřebovali nějakou vesmírnou loď, viď R2?”
“Pipipipi.”
Vzduch v kantýně byl hustý jako v bramborové polévce. Nikdo ani nedýchal. Když první lidé a příšery zmodrali, všichni raději začali znovu dýchat. Pak vystoupil vpřed jeden pilot:
“Jsem Sol Hámo a mám výbornou loď Velký vrabec. Kam byste chtěli letět?”
“Pipi pipi pi pipi.”
“Na Coruscant. Je tam náš pán Luke Skywalker.”
“Kolik zaplatíte?”
C3-PO mávl světelnou žárovkou...“bzzzzum”.
“Dobře, že jste to vy, poletíte zadarmo.”
“Děkujeme vám pane. Startujeme ihned. Ano R2?”
“Pipi.”

-------

Po přistání na Coruscantu se droidi vydali do baru k Dexterovi, jestli se nedozví, kde imperátor vězní Luka Skywalkera. Ten ale nic nevěděl. Zato imperátor se o droidech dozvěděl na základě hlášení uvědomělých občanů téměř okamžitě. Zavolal si Darth Vadera:
“Můj příteli, cítím poruchy síly. Máme nové nepřátele. Pošli 200 stormtrooperů do baru u Dextera a přiveď sem ke mně dva droidy.”

-------

Když vyšli roboti z Dextrova baru, obklopilo je 200 stormtrooperů.
“Jste zatčeni! Pojďte s námi a neklaďte odpor!”, nařídil jim velitel jednotky.
“Kam nás vedete pánové. My jsme nic neudělali. My nejsme povstalci,”, snažil se přesvědčit 3C-PO vojáky.
“Buď zticha nebo tě zastřelíme!”, křikl na něho velitel.
“Pipipi!”
“Jak myslíš R2, ale já...”, zbraně stormtrooperů začaly cvakat. C3-PO ztichl a jen si mumlal něco od cesty.
Když dorazili k bývalému senátu, který nyní sloužil jako imperátorův palác, odvedli vojáci oba droidy do přijímací kanceláře imperátora Palpatina zvaného Darth Sidious.

V místnosti byl Darth Vader a imperátor. Když imperátor uviděl vojáky s droidy, otočil se ve svém křesle a rozkázal:
“Výborně! Vojáci mohou odejít.”
”Roboti tu zůstanou,” doplnil, když se oba droidi snažili zmizet mezi vojáky.
“Tak vy jste hledali vašeho ubohého ztraceného pána, toho posledního Jedie, tu poslední naději povstání!?”, a přitom se ďábelsky smál. Darth Vader na svém elektronickém obličeji vyloudil také cosi jako úsměv.
“Už žádné povstání, žádná světlá strana síly, žádní Jediové, jen Já Imperátor zůstanu!”, vykřikoval Darth Sidious.
“Můj příteli, zlikviduj je, ať nevidím ani tento kovový zbytek povstání.”, nařídil Vaderovi.
“Jak si přeješ, můj mistře.”, pravil Darth Vader a zapnul svůj světelný meč.
“Pipi pipipi.”
“Já? Světelný meč? Božínku!”, a C3-PO stiskl tlačítko. “Bzzzz” vyskočila žárovka a rozsvítila se.
Darth Vader i imperátor nejdříve ztuhli a pak se smáli, až se za břicha popadali. Elektronický obličej Darth Vadera se řechtal od mikrofonu k mikrofonu:
“To...to...to no to jsem ještě neviděl! Data droid a meč! A jaký meč!”

Když se přestali smát, ukázal Sidious směrem k droidům a Vader šel splnit svůj úkol. C3-PO držel světelnou žárovku v natažené ruce před sebou. Vader nejdříve zkusil sílu žárovky a ke svému překvapení zjistil, že žárovka vytváří široké ochranné pole.
Začal tedy bít do žárovky ze všech stran, ale jeho meč nebyl schopen zcela prorazit silové pole. Po hodině šermování se zcela zadýchaný zastavil a řekl imperátorovi: “Musím si dát kafe.”, a stiskl tlačítko na svém řídícím panelu.
Jak byl rozrušený, stiskl omylem tlačítko k napouštění vody do hrníčku. Voda vystříkla přímo na jeho zapnutý světelný meč a ten za velkého prskání pomalu zhasínal. Vader nevěřil svým očím. Když pochopil, co se stalo, velmi se rozčílil a začal dupat elektronohama, mávat nesmyslně elektrorukama a nakonec si strhl svoji přilbu a masku, praštil s nimi o zem a rozdupal je na padrť.
“Božínku.”
“Co je zase?”, obořil se Vader na C3-PO.
“Můj stvořitel!”, divil se droid. “Co se vám to stalo, vypadáte jako by přes vás přejel kombajn. Neměl byste si zajít na plastickou operaci? Mám známého výborného plastického chirurga...”
“Mlč!”, zarazil ho Darth Vader a vyjmul ze skříňky zrcadlo. Podíval se do něj a zavrčel: “Blééééééééé, to je otřesné.”, a začal dělat do zrcadla pubertální obličeje.
“Tak dost!”, došla trpělivost imperátorovi. “Na to se nedá dívat. Copak nejde zlikvidovat jednoho hloupého robota?”, a vyskočil z křesla.
“Zemřeš!”, procedil mezi zuby na C3-PO a vyslal první sérii blesků.
Světelná žárovka pohltila blesky a přepla na červenou barvu.
“Zničím tě!”, vykřikl imperátor a vyslal druhou sérii blesků. Žárovka přepla na žlutou.
Další a další série blesků létaly směrem k našim droidům. Žárovka se přepínala na bílou, zelenou, červenou, fialovou...
“Pěkná diskotéka.”, podotkl Darth Vader.
“Temná síla zvítězí!”, zaječel Darth Sidous, který byl po každé sérii blesků menší a menší. Krrrrrch...zelená. Krrrrch...žlutá. Krrrch...poslední série už nedoletěla dál než pět centimetrů od něj.
“To není možné!”, zakvílel imperátor, který byl už malý jako hrášek, sedl si na zem a rozbrečel se. Světlá strana síly zvítězila. “Prsk...prsk” a imperátor Darth Sidious byl navždy pryč.
“Božínku!”, pronesl duchaplně C3-PO a vypnul světelnou žárovku.

Za ním se objevil duch mistra Yody a mistra Obi-van Kenobiho.
“Naše poslední naděje nezklamala,” usmál se Obi-van.
“Světlá zvítězila síly strana, obnovena rovnováha jest.”, odvětil Yoda.
“Co bude s Lukem?”
“Nevím, budoucnost nejasná jest.”

-------

Mezitím C3-PO a R2-D2 s Anakinem Darth Vaderem odešli k Dexterovi na kafe, kde pak vyprávěli návštěvníkům za příslušný poplatek své příběhy, které se odehrály...

...kdysi dávno v předaleké galaxii...