PODMÍNKY SOUTĚŽE


Zapomeňte pro tentokrát na humor, parodii a satiru! Kdo se chce pokusit získat sithský holocron, musí co nejdovedněji zahrát na temnou a mollovou strunu.
Očekáváme od vás příběhy více či méně depresivní, plné plíživého smutku, zmařených nadějí, navždy ztracených šancí, tajemství, která měla raději navěky zůstat skrytá, bohulibých úmyslů, které v konečném důsledku vedly jen k neštěstí, velkých vášní, které rozhodně neskončily happyendem a podobně. Barvitým brutálním, krvavým a jinak odporným scénám se nemusíte nijak vyhýbat. Spíše naopak - styl a la Stroncium nebo Líheň je vítán.
Nestanovujeme žádné specifické téma nebo čas, místo či událost, které by se měly vaše práce týkat. Můžete tudíž psát o čemkoli, co se kdy v předaleké galaxii událo nebo alespoň podle vás udát mohlo. Opět zdůrazňujeme, že je nám samozřejmě zcela lhostejné, kdo budou více či méně nešťastní hrdinové soutěžních příběhů i na které straně budou stát. Zašle-li nám někdo requiem za Alderaan, je vítán úplně stejně jako ten, kdo sepíše pláč nad zkázou Arkanie. Hodnotit se bude především nápad, pointa a celková úroveň zpracování.
Upozorňujeme ovšem, že kromě již tradičního přihlédnutí ke stavu pravopisu významnou součástí hodnocení bude i vaše v povídce projevená znalost reálií celého universa Star Wars, dávejte si proto dobrý pozor na vše možné od správného pravopisu názvů přes popis míst nebo ras a konče třeba případnou datací událostí.
Dobrou zprávou pro všechny jedince mírně grafomanského zaměření je pak to, že v této soutěži nestanovujeme co do rozsahu žádný maximální počet stran. S ohledem na naše porotce a také na vás samotné (abyste je kufrem sebraných spisů nenaštvali do bezvědomí) vám ovšem důrazně doporučujeme, aby vaše dílka příliš nepřesáhla 10 standardních wordovských stran (49 řádků na stránku při velikosti písma 12).
Předpokládáme, že soutěžní díla budou prozaická (povídky), ale a priori nevylučujeme ani temný příběh vyprávěný ve verších.
Soutěže se tím pádem mohou zúčastnit všechny původní dosud nikde nepublikované česky nebo slovensky psané Star Wars fan-fiction povídky a básně, které splňují hlavní zadání této soutěže, že se musí jednat o vážné až tragické či hororové příběhy.
Počet příspěvků od jednoho autora není limitován.
Své práce zasílejte pouze elektronicky na adresu Darth.Zira@email.cz, posílejte je samozřejmě virů prosté psané běžnými fonty (Times New Roman, Arial, Courier) ve formátu *.doc nebo *.rtf, chcete-li nám udělat radost, tak i jako vlastnoručně vyrobenou html stránku nebo dokument formátu *.txt s odstavci, kurzívami, tučným písmem, centrováním apod. vyznačenými příslušnými html příkazy.
Znovu upozorňujeme, že hodnocení soutěže je anonymní, takže se nám přímo na soutěžní práce nepodepisujte!!! Své jméno, přezdívku nebo pseudonym, pod kterým má být publikována, stejně jako kontakty na vás a zmínku o tom, zda se hodláte zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků, uveďte v doprovodném e-mailu.
Zasláním příspěvku do soutěže dává autor automatický souhlas s jeho bezplatnou publikací na těchto stránkách a s případným bezplatným otištěním ve sborníku soutěže.

Ti, jejichž práce se umístí na prvních třech místech, obdrží diplomy a věcné ceny, bude-li se ale soutěže účastnit méně, než 7 autorů, pouze vítěz se bude moci těšit z toho, že získá kromě diplomu i něco dalšího hodnotného.