NABOO

LIBOR MACHÁT

Prošel několikrát kolem nehybného stínu, aniž by si ho všiml. Stín ho pokaždé pozoroval a nedával nijak najevo svoji přítomnost. Nechtěl riskovat. Musel mít jistotu. Když se netrpělivé přecházení zrychlovalo, věděl, že trpělivost jeho návštěvníka dosahuje svého vrcholu. Vystoupil tedy z temného výklenku a oslovil příchozího tichým a klidným hlasem: „Senátore, omlouvám se za čekání, pojďte za mnou.“ Oba zamířili do vchodu maskovaného temnotou. Zde v hlubokých patrech města byste těžko čekali nějakého člena Galaktického senátu. A přesto zde byli. Zahaleni do kápí. Pokud by je zde potkal některý z živlů ukrývajících se zde, asi by se pro jistotu klidil z cesty. I zde platilo, že pokud někdo schovává tvář je lepší nezjišťovat, kým je.
„Zdravím senátore. Poslouchejte pečlivě. Je nutné, abyste mi domluvil schůzku s královnou a Boss Nassem. A to, co v nejkratším termínu a plně v utajení. O schůzce smí, krom nás, vědět jen oba zúčastnění. Nikdo, opakuji, nikdo jiný. Schůzku smluvte na dobu ode dneška za týden. Sejdeme se za šest dní na Naboo. O přesném místě budete informován. V sázce je bezpečí vaší planety. Buďte opatrný a na viděnou.“ Ukončil tajemný svůj monolog a aniž by čekal na odpověď zmizel ve stínech.
Druhá osoba chvíli zmateně postávala na místě. Až zašustění neznámého zvířete, které proběhlo na dosah od něj, ho probralo z překvapení a raději se také odebral do temnot. Jeho kroku, ale směřovali přímou cestou ke zdvižím do vyšších podlaží planety. Senátor se nezdržoval a hned druhý den ráno, již seděl v lodi směřující na Naboo. A hned po příletu a po zasedání planetární rady se setkal s královnou planety i Boss Nassem. Na obou bylo vidět překvapení nad žádostí a okolností za kterých byla pronesena. Ještě víc je poznamenala možná hrozba. Souhlasili proto se schůzkou v nejkratším možném termínu.
Senátor Jar Jar Binks se tedy odebral do svého pokoje, který měl v paláci k dispozici. Stále nechápal, co se vlastně děje. A ani ho nenapadlo, že by mohl chybět na schůzi senátu konající se za dva dny ….
Schůzi začal Palpatine informacemi o pokračujícím zatýkání Jediů a o zabránění jejich převratu. Od vypálení chrámu Jediů uplynula již značná doba, přesto se stále nacházeli nové a nové materiály, které imperátor osobně pročítal. Proto jeho řeč byla poměrně krátká a řízení samotné schůze předal do rukou svého asistenta a vrátil se do své, nyní konečně plně opravené a nově zabezpečené pracovny, aby prohlédl další svazky záznamů a vyslechl hlášení Darth Vadera o honu na Jediho Salus’taba. Tento Jedi jim unikal již několik měsíců a nadělal značné škody. Celá jednotka klonů padla jeho rukou. Jak tak pročítal záznam o 4. měsíci planety Yavin, musel se několikrát usmát, nad naivitou Jediů. Řád věděl o historické přítomnosti Sithů v této soustavě a přeci se nenamáhal na hlubší průzkum soustavy. Jak naivní Jediové byli.
„Promiňte, pane?“ Vyrušení, Palatine nechal příchozího čekat. Ten ovšem věděl, že pokud nechce skončit v některé z okrajových soustav, musí mlčky vyčkat, dokud se ho nerozhodne vyslechnout. Tentokrát nemusel čekat dlouho.
„Tak, co pro mě máte.“
„Zde je seznam nepřítomných senátorů. Kromě jednoho jsou všichni omluveni,“ na chvíli zaváhal, dokud ho Palatine nevyzval, aby pokračoval: „Je to senátor Binks z Naboo.“
„Takže senátor Binks zde dnes není. Zjistil jste, zda je na planetě?“
„Senátor odletěl zpět na Naboo, před dvěma dny.“
„Dobrá, pokud odletí tímto směrem někdo další z této planety, chci to vědět. Můžete jít.“
Něco to znamenalo, to věděl, ale zatím nevěděl, co přesně to bude. Vyslechl si tedy hlášení Darth Vadera, které téměř nevnímal. Jedi byl mrtvý a to bylo důležité. Chvíli uvažoval, že by ho vyslal na Naboo, ale nechtěl riskovat nevhodné vzpomínky. Řekl si tedy, že počká, jak se situace vyvine.
Když byl druhý den informován o tom, kdo opustil planetu, věděl, že nastal čas. Zaujalo ho jediné jméno ze seznamu. Senátor Organa z Alderaanu. Byl na černém seznamu za spolupráci se senátorem Fang Zarem a senátorkou Amidalou, kteří byli v opozici proti němu ke konci klonových válek. Věděl, že se něco chystá, cítil to. Informoval proto rozvědku, aby sledovala, zda nepoletí senátorova loď na Naboo. Neměl rád takové náhody.
Za další dva dny vyslechl zprávu rozvědky. Dle ní senátor Organa letěl jen domů na Alderaan. Potěšilo ho to.
Jenže senátor Organa sice doletěl na Alderaan, ale ještě týž den nasedl na loď zajišťující civilní spojení s Naboo. Celou cestu strávil v kajutě a přemítal o svém poslání. Nebyl jediným senátorem nespokojeným se stávajícím uspořádáním. Bohužel pro něj, během klonových válek, byl až příliš spjat s opozicí a důvěra v něj byla značně otřesena. Velice riskoval tuto cestu, ale Naboo bylo spojencem a hlavně bylo rodinou jeho dcery. Doufal, že jednou ji vezme k hrobu její matky. Nad těmito úvahami strávil celou cestu a tak 6. den od tajného setkání dorazil na Naboo. Zrovna zde zapadalo slunce a jeho paprsky se odráželi nejen od hladin okolních jezer, ale i od kopulí paláců a věží. Doufal že jeho posel, vyslaný před dvěma dny, dorazil včas a v pořádku předal vzkaz. Setkání se mělo uskutečnit na jednom z mostů přes kanály a řeky, kterých zde bylo nepřeberné množství. Senátor, opět halen ve své kápi, procházel klidným a tichým městem a mířil na místo srazu. Již z dálky si všiml postavy netrpělivě přešlapující přesně na daném místě. Chvíli z povzdálí sledoval nejen postavu, ale i široké okolí. Nakonec se odvážil přiblížit. Bohužel jeho snaha zůstat nenápadným vzala za své ve chvíli, kdy na něj čekající začal mávat. Organa nečekal a přiběhl k němu, aby nevzbudil ještě větší pozornost.
„Senátore, domluvil jste schůzku, jak jsem vás žádal?“ Otázal se bez otálení.
„Jistě, páne. Královna vás očekává ihned teď. Jít za mnou, já tajnou cestu ukázat. Tudy, rychle,“ ukazoval a kráčel opačným směrem než odkud Organa přišel. Provedl senátora několika podloubími a zastavil se až u nenápadných dveří, které nebyli přes okolní křoví téměř vidět. Třikrát zaklepal. Počkal a poté to zopakoval ještě dvakrát. Nakonec se dveře otevřeli a za nimi stáli dva muži královniny gardy. Plně vyzbrojeni.
Dobrá, alespoň bezpečnost je zde na úrovni, na rozdíl od vás senátore, že? Pomyslel si v duchu Organa a následoval stráž a Jar Jara do hlubin paláce. Po třetím schodišti Organa zjistil, že plně zabloudil a doufal, že se ho zde jeho průvodci nerozhodnou zanechat. Když už si myslel, že se asi ztratili i oni a nechtějí to přiznat, ocitli se před dalšími dveřmi. Opět několikeré zaklepání, tentokrát jiná kombinace, a za dveřmi opět stráž. Pokračovali další spletí chodeb až se ocitli u dveří hlídaných stráží, Zde se jejich průvodci zastavili a pokynuli oběma senátorům ke vstupu do soukromých komnat královny. Zde pohodlně usazeni u nevelkého stolu seděla královna a trochu nepohodlně na stoličce i Boss Nass, vůdce druhé skupiny obyvatel planety – Gunganů. Jako první se slova ujala královna:
„Tak, co máte za důležité informace a kdo jste?“
„Jsem senátor Bail Organa z Alderaanu. Vaše výsosti, je mi ctí, ale okolnosti nejsou bohužel příznivé. Proto přistoupím hned k věci.“
„Vítejte senátore, ale musíte být unavený, nechcete si odpočinout a najíst se?“
„Děkuji za nabídku, ale situace je vážnější než jsem si myslel ještě před týdnem. Ale napil bych se.“ Poté, co mu královna nalila nápoj z připraveného džbánku a usadil se pohodlně v křesle spustil: „Všichni víme, jaká panuje v galaxii nálada. Palatine podporuje nálady proti nehumanoidním druhům. Navíc senátorka Amidala byla součástí opozice za klonových válek. Já a další senátoři si myslíme, že by bylo v zájmu vaší planety a i nás, aby byl Jar Jar nahrazen někým méně konfliktním. Navíc na sebe senátor ukázal absencí na posledním jednání-“
„Jejda, já zapomněla, móóc se omlouvat.“ Skočil mu do řeči Jar Jar.
„V pořádku senátore. Tahle vaše absence nám nahrála. Nyní vás může královna odvolat a toto je dostatečným zdůvodněním. Já vím, že se vám to nelíbí, ale pronásledování nelidských ras dosáhlo značných rozměrů. Navíc ani senátoři nejsou v bezpečí. Pouvažujte o tom. Ale čím dříve oznámíte senátu svůj záměr odvolat svého zástupce, tím lépe.“
Debata pokračovala. Hlavní námitky měl vůdce Gunganů, nelíbilo se mu, že by neměli vliv na politické dění. Královna zvážila všechna pro a proti a rozhodla se, že zástupce Gunganů bude mít zvláštní postavení ve vládě. Ještě týž večer královna nadiktovala a nechala odeslat dopis senátu:
Jako královna planety Naboo, jsem se rozhodla odvolat senátora za naší planetu Jar Jara Binkse, z důvodu neuspokojivé práce pro senát a jeho absenci na posledním zasedání. Tímto se jménem jeho i našeho lidu omlouvám a doufám, že v co nejkratší době zasedne za naší planetu v senátu nový zástupce, který bude náležitě plnit svoje povinnosti. Za lid planety Naboo…
Když tento dopis dorazil na Coruscant, ocitl se na stole císaře Palpatina. Ten, když viděl královskou pečeť, otevřel dopis přednostně. Po jeho opětovném přečtení se usadil a nechal si zobrazit vše o planetě a její historii. Poslední dějiny znal, dík planetě se dostal až sem, ale zajímalo ho něco jiného. Nebylo až tak vzácné, aby na planetě koexistovali dvě různé rasy, ale většinou to bylo doprovázeno, v blízké či dávné minulosti, nějakými konflikty. Na Naboo nebyl žádný větší zaznamenán v posledních 200 letech. Věděl sice, že Gungani se ukrývali ve svých podvodních městech, přesto byla tato informace zajímavá.
„Generále Marodi,“ kontaktoval velitele vojsk, který měl na starosti prohledávání chrámu Jediů kvůli různým informacím. Jeho lidé je třídili, srovnávali a důležité informace posílali císaři.
„Potřeboval bych všechny informace, které jste našli v archivech o Naboo. A generále, na jak dlouho odhadujete, že bude trvat než archiv prozkoumáte celý?“
„No pane, naše odhady jsou v rámci několika měsíců. Nyní zde pracuje nepřetržitě několik set osob a další již nejsou třeba, ale je zde ještě mnoho dat k prozkoumání.“
„Dobře generále, rád bych měl zítra na stole, co největší množství materiálů, případně poznámek. Děkuji generále.“ Palatine nerad čekal, ale rozhodl se věnovat pozornost dalším věcem na svém stole. Mimo jiné zde bylo hlášení o pokroku ve vývoji zbraňového laseru pro novou bitevní stanici. Alespoň nějaká dobrá zpráva.
Druhý den, hned ráno, ležel na stole poměrně silný svazek s nápisem Naboo. Palatine se tedy usadil do pohodlného křesla a začal fasciklem listovat. Z historie zde byli informace o několika potyčkách, ale Jediové hodnotili soužití obou ras jako klidné. Až na konci ovšem objevil poznámku, že první kontakt s Gungany proběhl až před několika lety a všechny informace z historie pocházeli z druhé ruky. Rozhodování za nejistoty, to byla každodenní praxe. Následovalo hlášení rozvědky.
Senátor Organa dnes vystoupí v projevu k lidu, aby oznámil demilitarizaci planety. Senátor neopustil planetu, ale zároveň nebyl veřejně vidět. Rozvědka odhaduje, že pečoval o svoje dítě, pravděpodobně onemocnělo. Vše dohady. Neměl z toho dobrý pocit. A v tom ho něco napadlo. Senátor Alderaanu několik dní nezvěstný a Naboo odvolává svého senátora. Žádné důkazy, ale …
„Zavolejte generála Vexe. Ihned.“ Do 30 minut se ozvalo zaklepání a do dveří vstoupil vysoký, statný mladý muž. Byl mladý na generála, ale svoji hodnost si zasloužil v bitvách proti Jediům i zbytkům separatistických jednotek. Byl to jeden z velmi nadaných generálů, který měl převzít velení na Imperiální akademii na Caridě. Pokynul mu, aby se posadil.
„Generále, vítejte. Měl bych pro vás úkol. Chci, abyste naplánoval převzetí kontroly nad Naboo. Podklady o planetě dostanete od rozvědky. Vaším úkolem bude převzít kontrolu nad planetou, pokud možno bez ztrát na civilních obyvatelích. Mělo by jít spíše takovou ochrannou operaci. V rámci možností. Navíc budete potřebovat ještě speciální oddíl pro podvodní operace. Jedna z ras planety žije pod vodou.“
„Naboo? Jejich senátorem je ten hlupák koktavej, co neumí držet jazyk v ústech, že?“
„Ano, to jsou ti podvodní.“
„Aha, takže mohu neoficiálně předpokládat,“ nedopověděl a čekal na reakci. Ta přišla jen pokynutím hlavy císaře. Jakmile opustil pracovnu začal se v jeho hlavě rodit plán.
Za 4 dny stál na můstku hvězdného destruktoru třídy Venator. Kolem něj byli shromážděny další 4 křižníky a poletovali kolem nich desítky stíhačů. Všichni čekali na pokyn z povrchu planety. Ten přišel z úst samotného císaře Palpatina, který krátce promluvil k bojové skupině. Jakmile skončil, vydal generál rozkaz k odletu na místo setkání se zbytkem výsadkové skupiny. K planetě dorazí do 37 hodin. Na jednom z monitorů se objevil odpočet.
Na Naboo se odehrávalo zasedání vlády v čele s královnou. Probírali se zrovna plánem těžby na jednom z měsíců planety. Královna zrovna naslouchala výčtu nutných inovací na zařízení, když do místnosti vpadli dva členové její gardy. Vzápětí se palácem rozezněla siréna, která byla po chvíli vystřídána explozemi přicházejícím zvenčí. Zrak všech se upřel k velkému oknu. Jejich očím se naskytl pohled na laserovou palbu, která postupně odzbrojovala jednotlivá obranná zařízení. Ve vzduchu již bylo několik stíhačů, kteří směřovali vstříc vesmírné hrozbě. Pohled na město kolem naplnil všechny smutkem. Na mnoha místech zuřil požár, všude pobíhali zmatení lidé. To už byla královna vlečena svými strážci do bezpečného podzemí. Zde již čekal velitel její stráže i velitel armády.
Na oběžné dráze zaujali všechny čtyři křižníky pozice k ochraně destruktoru, který odstřeloval povrch planety. Další menší lodě, které se ke skupině připojili teprve před několika hodinami začali vypouštět ze svých útrob desítky výsadkových lodí. Na jejich obranu, vstříc obranným stíhačkám, vyletěli desítky stíhačů z křižníků. Kolem planety se rozzuřila vesmírná bitva, kterou planeta nezažila již více jak jedno desetiletí. Obránci se nesnažili útočit na křižníky, ale na transportní a výsadkové lodě. V tom se jim snažili bránit stíhači Impéria. Posádky z Naboo se nemohli zkušenostmi ani zdaleka rovnat pilotům Impéria. To si velice rychle získalo převahu, které vyústila v totální porážku stíhačů z Naboo. I přes ztráty v řadách Impéria, výsadky pokračovali a brzy na planinách vznikly tábory Imperiálního vojska. Za tři hodiny po prvním výstřely, stanulo na planetě několik set vycvičených vojáků v bílé zbroji. Proti nim se ve městě začínala organizovat armáda složená z dobrovolníků, královské gardy a několika policistů. Naboo se, i přes předešlou invazi Obchodní federace, rozhodlo spolehnout na ochranu republiky a nebudovat vlastní velkou armádu.
Mezitím se snažila královna, ze svého podzemního krytu, kontaktovat Coruscant. Na něm právě probíhalo zasedání senátu. Palpatine byl přerušen uprostřed svého projevu a s omluvou se odebral do svoji pracovny, kde se spojil s Naboo.
„Vaše výsosti, smím vědět, co se děje?“
„Pane, imperiální flotila útočí na moji planetu a já chci vědět proč?“
„Vaše jasnosti, je mi líto, ale dostali jsme zprávy o převratu na Naboo a potom ten dopis o odvolání senátora za vaši planetu. Proto jsem vydal rozkaz, k osvobození vaší planety. Pokud tedy tyto informace byly lživé, je nutné, abyste se spojila s velitelem vojsk a informovala ho o omylu. Pokud ovšem jste rukojmí těchto pučistů, nebojte se, armáda vás brzy osvobodí.“ S tím ukončil spojení a po chvíli čekání se vrátil zpět na jednání senátu:
„Omlouvám se, jednalo se o urgentní zprávu. Na planetě Naboo došlo k pokusu o převrat. Na místě zasahuje imperiální vojsko, které se nyní snaží zachránit královnu z rukou vzbouřenců. Není pochyb, že naše vojsko zvítězí a potrestá všechny pachatele. Jakmile se dozvím víc, budete včas informováni.“ Senátem proběhla vlna vzrušeného šepotu. Někteří senátoři se ovšem tvářili zarmouceněji než jiní. Mezi nimi byl i senátor Organa, který také požádal o schůzku obranného výboru. Jeho návrh byl schválen. Stejně jako návrh na vyslání posil, který vznesl zástupce ze systému Pulus.. Celý systém Naboo byl navíc prohlášen za uzavřený, aby nemohl uprchnout žádný z pachatelů.
Na planetě mezitím imperiální vojska obsazovala hlavní město. Královna, která se pokoušela kontaktovat velitele útoku, byla velice brzy lokalizována a na její pozici byli vyslány zvláštní jednotky. Celý palác byl obsazen během několika minut téměř bez boje.
„Vaše jasnosti, jsem generál Vex. Omlouvám se za útok, ale měli jsme-“
„Já vím, mluvila jsem s císařem Palatinem. To, co se stalo je neodpustitelné. Tohle si někdo vypije, s tím počítejte, generále. A teď, kdy se stáhnou vaše vojska?“
„Vaše výsosti, nejprve bude nutné zastavit boje. A k tomu vás potřebujeme. Dejte prosím svým mužům pokyn, aby zastavili palbu na moje vojáky, já vydám tytéž rozkazy imperiální flotile. Poté musíme vyšetřit, co se vlastně stalo a zda nehrozí nějaké nebezpečí.“
Do 15 minut utichli zvuky bojů úplně a imperiální vojáci se stáhli zpět na své pozice. Začalo sčítání raněných a mrtvých. Jejich počty se vyšplhaly na tisíce. Druhý den ráno se královna sešla s generálem v poradní místnosti. Přednesla svoje požadavky na kompenzace ztrát a úhradu veškerých oprav.
„Jistě vaše výsosti, veškeré škody budou nahrazeny a do doby než skončí vyšetřování údajného převratu a dodání nových stíhačů, bylo rozhodnuto, že zde setrvá menší oddíl našich pilotů a pozemních jednotek. Věřím, že vaše policie nabude, co nejdříve plné síly a povede toto vyšetřování. A zítra bychom mohli vystoupit v projevu k vašemu lidu, víte uklidnit situaci a navázat na stará spojenectví.“
Ve stejné chvíli se džunglí plížil oddíl zvláštní imperiální jednotky. Blížil se k rozlehlé vodní ploše, ukryté hluboko v džungli. Jakmile dorazil na určenou pozici, vyslal zvěda. Ten se ponořil pod hladinu. Za necelou hodinu byl zpátky. A za další se to tu hemžila dvěma stovkami vojáků v potápěčské výbavě. V několika vlnách se začaly potápět pod hladinu. Pomalu se blížili k podvodnímu městy. Neplavaly ale až k němu. Zastavili se nějakých sto metrů a vyčkávaly. Mezitím nad hladinou proletěla několikrát stíhačka a vypustila do jezera několik válcovitých útvarů. Velitelé jednotlivých oddílů zamířili zvláštní dlouhé, úzké tyče na některé body v konstrukci města. Válcovité útvary se daly do pohybu a během několika vteřin narazily do staveb. Štíty chránící město zakolísali, ale vydržely. Proti imperiálním se vyrojili jednotky Gunganů. To byl okamžik, který očekávali. Spustila se palba a za chvíli začal boj muže proti muži. Opět se hlavním faktorem stala vycvičenost imperiálního vojska. Po hodině se již procházely podvodním městem a sbíraly jen zajatce. Ihned začali s výslechy zajatých. Po několika hodinách, již v přítomnosti rozvědky, pokračovali výslechy natáčené a odesílané přímo do kanceláře císaře. Po 8 hodinách se jim podařilo natočit přesně to, co potřebovali. Natočili ještě několik záběrů s jedním, zatím nevyslýchaným, Gunganem. V poklidu na lodi, potom sestříhali záznam a předali zvuk do záběrů nevyslýchaného zajatce. Císař měl příležitost vidět obě verze a ihned vyznamenal technika, který záznam zfalšoval. Původní vyslýchaný ještě týž večer zemřel. Spolu s oddělenými končetinami byl pohozen v džungli. V té chvíli nastoupili opět oddíly císařské armády, aby dokončili svoje dílo zkázy. Ke každému zajatci byla umístěna nálož. Explodovaly všechny současně a pohřbili tak hluboko pod hladinou nejen trosky města, ale i všechny jeho obyvatele, nebo alespoň jejich části.
V hlavním městě, se zatím oba hlavní aktéři připravovali na projev k lidu, když se znenadání objevil generálův pobočník a šeptem mu něco sdělil. Generál zavrávoral a musel se posadit. Královna na něj vrhla ustaraný pohled. Z jejich rtů uniklo jen: „Co se ..“
Generál jen otřeseně zavrtěl hlavou a v duchu se pochvaloval za svůj herecký výkon.
„Je mi líto výsosti. Zdá se, že se opravdu chystal převrat a atentát na vás. Moji muži zajali několik Gunganských bojovníků. Přiznali, že měli zaútočit na palác. Měli u sebe přesný plán paláce. Bohužel jeden stihl uprchnout. Moji muži ho pronásledovali až do nějakého podvodního města. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížili,“ odmlčel se a zhluboka dýchal, „ve chvíli, kdy se přiblížili, ozvala se série výbuchů a celé město se zhroutilo v obrovské explozi. Omluvte mě, ale musím vydat nějaké rozkazy. Pokud se toto stane ve všech jejich městech, bude to příšerné.“ Ještě chvíli setrval v místnosti a poté se ztěžka zvedl. Sotva se ocitl v chodbě a mimo doslech královniných strážců, objevil se mu na rtech úsměv a ke svému pobočníkovi dodal: „Skvělá práce. Začněte s budováním základny.“
Téměř s hodinovým zpožděním se objevili na tribuně. Oba evidentně otřeseni. Slova se ujala královna a vylíčila události posledních dnů.
Generál jen přikyvoval a když přišla řada na něj pronesl, s trochou emocí, svůj nacvičený proslov: „Vážení obyvatelé Naboo, jménem imperiální armády se vám všem omlouvám za včerejší události. Bohužel naše podezření se ukázalo správné a proto padlo v senátu rozhodnutí o vybudování dočasné základny na vaší planetě. Pro vás to bude znamenat jediné, více práce a větší odbyt vašeho zboží. A konečně větší bezpečí. Kvůli tomu je nutné zavést dočasně některá bezpečnostní opatření. Zde jsou. Zaprvé, je zakázáno noční shromažďování více než tří osob v hlavním městě. Zadruhé, vznikne bezpečnostní lem kolem paláce, kde bude zakázán pohyb jakýchkoliv osob. Zatřetí, bezpečnostní dohled převezmou imperiální jednotky až do doby, kdy bude řádně vycvičena vaše policie.“
Dav před tribunou ztichl a zarmouceně hleděl k oběma osobám na tribuně. Generál se cítil sebejistě, královna zrazeně. Nejen ona cítila, že svobodné Naboo tímto přestalo existovat.