V PASTI

VĚRA K.

(parafráze na Erbenovu Polednici)

"To snad ani pravda není,
s prominutím, Výsosti,
ten váš nápad rychlý, smělý,
zavání spíš blbostí.

Krásná, ale impulzivní
kombinace vražedná.
Kvůli vám nás nyní hostí
žumpa téměř bezedná.

Východ jiný, ten tu není,
nevede sem žádná z cest.
To jste pěkně vymyslela...
tedy vážně, všechna čest!"

"Přestaň fňukat, holobrádku,
to je řečí najednou!
Měl jsi předem myslet hlavou,
než sis začal s princeznou.

Oba mladí, méně bystří,
přišli jste mě zachránit,
plán nemáte připravený,
jak mě chcete ochránit?

Arogantní, namyšlený,
horkokrevný pašerák,
k tomu mladík nezkušený...
mě snad z toho trefí šlak!

Zachránit jste mě sem přišli,
cením si té odvahy,
prokázat jste ale měli
trochu více rozvahy.

Tohle duo povedený
Wookie ještě doplnil,
obávám se, že můj osud
tímto se teď naplnil.

Dost už ale pesimismu,
musíme se dostat ven,
jestliže nás Vader chytí,
nebudem mít hezký den."

Plno svinstva všude kolem,
světlo tady skomírá,
ve vodě se něco hýbe,
o nohy se otírá.

Luke je celý vyplašený,
sleduje to napjatě,
tvor podivný, plazoidní
dotírá mu na gatě.

V ruce zbraň má připravenou,
než však stihl zamířit,
zmizel rychle pod hladinou,
nestačil ji rozvířit.

Ostatní ho marně hledaj,
snaží se ho vylovit.
Luke však nikde vidět není...
mohl se snad utopit?

Tu se náhle zvuk podivný
všude kolem rozléhá,
potvora hned Luka pouští
To je ale úleva!

Tenhle klídek relativní
dlouho ale netrvá,
vše se dává do pohybu,
pohroma to hotová.

Stěny se teď rychle blíží,
drtič všechno pohltí,
pokud něco nevymyslí,
brzo budou po smrti.

"R2-D2, prosím pomoz,
prostor rychle pomíjí,
nebo z nás všech bude placka,
to se těžko promíjí.

Koukej rychle vypnout drtič,
ty plechovko rezavá,
místo už tu skoro není,
tady sranda přestává!

R2-D2, makej rychle,
stará pixlo plechová,
pomalý jsi, to je hrůza,
kde je tvoje výchova?!"

Povedlo se – stěny stojí,
prostor přestal ubývat.
Radostí teď všichni ječí,
proč úlevu zakrývat?

"A teď rychle, padáme pryč,
nebo štěstí pomine.
R2-D2, dobrá práce,
pochvala tě nemine."