MONÁDA SITHU
ANEB VÝČITKY
VĚNOVANÉ SIDIOVI

SHADE

Skryté Tvé úklady musel jsem s Tebou, mistře, nést.
K Naboo se slétly Obchodní federace lodě,
žabí huby neimoidiánské Amidalu nechaly z trůnu smést.
A já vůl nevěděl, že problémy s džedájema se Ti hoděj.

Dalekou cestu jsem nedávno letěl, neznámý navštívil svět,
nesčetné stygium spálil, z desítek holocronů tajemství Sithu čet.
Instruován Tebou vlezl jsem zas do kokpitu,
Infiltrátoru přehřátý motor rozžhavil se, zaplápolal a pak, uhašen, zbled,
když opouštěl jsem coruscantské doupě Sithu.

Na Tatooine jsem zastavil, otrávenej, že do bot písek mi teče.
Kdybys věděl, co při těch vedrech jsem zkusil!
A úpalem stižen, s Qui-Gonem křížili jsme meče.
Ten neřád zdrhnul a já přihlížet jsem musil.

Tu z dětství zlé vzpomínky v duši mi prolétla zvěst,
pádnost úderů Tvých, krutost očí Tvých, tvrdá Tvá pěst.
Dveře hangáru se otevřely, na jih mašírovaly droidů tisíce,
tričko s potiskem jsem odhalil „Sidious is the best“
…a pak skonal jsem, když na Naboo zasáhly Lidové milice.

(orig. „Doupata hadů“ od O. Březiny, sbírka Stavitelé chrámu)