VÍŤAZNÁ

DARTH KENDAR

Zleteli transporty zo základni, tiahnú na rebelov,
ponad šíri kraj užiť si príjemný lov,
cestovali pol galaxie, pol širokého priestoru,
zjednotili sa za pomedzím rebelskému agresoru.

Postupuje jednotka a trooper za trooprom sa valí:
pred ňou svieti základňa v tichom nočnom závoji.
Nad tou základňou cisár zastal si táborom:
belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.
Pokraj táboru sedí cisár na svojom stolci,
okol neho cisárska garda, tuhí to paholci,
a pred cisárom družina neveliká stoji:
sú to rebeli, každý v biednej zbroji.

Šedivé kadiere šije im obtáča,
bojazlivé ich oči nesmelo v okolo si páča.
Rastom sú ako bonsaj, pevný ako keď sral,
zadalo by sa ti, že ich jeden kloner mal.

Rebeli ich poslali zo slávneho senátu,
aby šli s prosbou k ríšskemu cisárstvu.
Oni sa nebijú, do úpadku padajú,
tej záslužnej otroči sa bezmocne poddajú,
s bojazlivými sa jemu primlúvajú slovy:

Hlava rebélie, velenie i rada naša,
kroz nás ti, veľký cisáre! svoje prosby prináša.
Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja armáda,
neútoč na ňu prosím, poddá sa ti a to veľmi rada.