MAULÍK

(aneb jak to bylo doopravdy a co nám v Epizodě I zamlčeli)

SHADE

Bylo to náročné, však teď vtipné dosti,
očesat "Vodníka" na galaktické kosti.
Coť červené, toť Maulovy kecy,
ve švestkové barvě Sidiousovy věci:-)
Modrá jest Obiho (jak jeho meč),
zelená Qui-Gonova přímá řeč.
Zbytek světlý = vypravěčovy a zbytku osob hlody,
nekárej mne, prosím, snažím se nasbírat body...

(pozn.: s tím sbíráním bodů se to nakonec povedlo)

I.

Džedájové sedí v chrámu
pijí čaj a paří dámu
„Klid, pánové, klid.
Porazíme Sith.“

Kují, kují pletichy
jdou jim z mozku do míchy
„Klid, pánové, klid.
Porazíme Sith.“

„Ten mladý s krátkými rohy
pro dámu mohl by mít vlohy!“
„Klid, pánové, klid.
Porazíme Sith.“

Hnědé pláště, hnědé holínky
připravují nefér podmínky.
„Klid, pánové, klid.
Porazíme Sith.“

II.

Ráno, raníčko Darth Maul vstal
kanady hbitě zavázal:
„Půjdu, mistře můj, do klubu,
džedájům hlavy porubu.“

„Ach nechoď do klubu, Maule,
zůstaň dnes doma, ty vole!
Já měl zlý té noci sen:
nechoď, Šmoulíku, z věže ven.

Pelech jsem tobě ustýlal,
černě jsem tebe oblíkal,
v sukničku jak od Versaceho:
nechoď pryč, bát máš se čeho.

Černé šatičky špínu tají
Ve špíně bacily se ukrývají
V pátek klub bývá nabitý…
Táhni a nevracej se poblitý!!!“

Nemá Zabrak, nemá stání,
do klubu jej vždy cos pohání,
do klubu jej vždy cos nutí,
ve věži dnes mu nic po chuti. –

První štamprle pohladí hrdlo.
Vtom zjeví se džedájské trdlo:
„Fešáku, pojď k nám do chrámu
na drink a zahrát si dámu!“

Vyvalily se oči žluté
Takové pokušení je kruté
A v chrámu Qui-Gon s Obi-Wanem
těší se na hru s Temným pánem.

III.

Nevesely, truchlivy
vyhlídky Darth Maula.
„Takhle kdyby fotbálek –
hned bych jim dal góla!“

Topení tu nezahřívá,
větrák vyzkratoval.
Takhle si to mladý Sith
věru neplánoval.

Nevesely, truchlivy
jsou oči zrůdy rohaté:
„Už mě neserte, džedájové!
Ty kameny jsou proklaté!“

Chrám džedájů prostranný,
světlíčka v něm dosti;
však bezděky jen se v něm
zastavují hosti.

A kdo jednou ke stolečku
přijde, aby radil –
brzy umře s pomyšlením,
že tu asi vadil…

Yoda střílí ostrovtipem,
občas lehce mine.
Opodál si Qui-Gon k hrudi
Obi-Wana vine:

„Pěkně hraješ, Obi-Wánku,
můj mladičký žáku.“

Sithský lord jen temně vrčí,
že by si dal páku.

„Qui-Gone, já tvoji moudrost
poslouchám tak rád.
Prosím, prosím, dovolíš mi
jít dnes k Sithům spát?

Tam ve věži za rohem
bude pokoj malý…“

„Na to, žes tam ještě nebyl,
poměrů jsi znalý…

…pěkně hraješ, Obi-Wánku,
ty můj malý úchyle.
Dolévej drink protivníku,
ať má čtyři promile.

Dávej pozor na Zabraka,
už mu oči svítí.
Neprozrazuj svoji touhu,
nebo budeš v řiti.

Kdysi jsem se taky snažil
přespat v Temné věži.
Jsou však věci, které Temní
žárlivě si střeží.

Oddanost svých mladých žáků
jistí tak, že do postele
instalují Antidžedáj. exe
a pak se nic nesemele.

Pěkně hraješ, Obi-Wánku.
…začínáš se třást!
Musíš se teď na Maulovi
očima tak pást?“

Okouzlen a zamilován
mladý džedáj vypadá.
Odolává mu však Darth Maul,
zrovna vztek ho popadá.

„Co to meleš, hnědej plášti?
Koukej držet hubu!
Nemůžu se soustředit,
zas mě píchá v zubu.

Buď už zticha, Qui-Gone,
tlak se mi zvedá…
Budeš prosit Obi-Wana,
ať tvý zuby hledá!“

„Nemrač se a nehněvej,
budeš míti vrásky!
Zkus to se mnou - s džedájem -
dám ti hodně lásky.“

Qui-Gonovi stekla slza.
Zlomen v tiché bolesti
sleduje, jak Obi-Wánek
pohlazen je od pěsti.

„Stokrát jsem tě prosil.
Přemlouval tě sladce.
A ty chceš Darth Maula…
Padawanský zrádce!

Stokrát jsem tě prosil
a slzy mi tekly.
Moje nohy artritické
před tebou si klekly.

Stokrát jsem tě prosil,
na kolena padal.
Už se asi opakuju…
…tys však neroztával!!!“

„Nezlob se a nerozčiluj,
Qui-Gone, můj mistře.
Nebo zuř a poslouchej,
povím ti to bystře:

Chceš-li, abych k tobě přišel
zahřívat tvé tělo,
učiň ze mne nejdřív mistra,
by smysl to mělo.

Učiň ze mne rytíře
bez bázně a hany,
ať si mohu do chrámu
tahat sithské panny.“

„Rád bych, žáku, rád bych já
věřil tvému slovu;
ale který blbec pošle
svou loď skrze novu?

Nezbraňoval bych ti já
s Maulem v postel lehnout;
bojím se však, že ti chce
bleskem jednu šlehnout.

Nuže – běž si, utíkej,
buď si se svou láskou.
Avšak až tě zabije,
nestěžuj si hláskou.“

„Opovaž se na mě sahat,
ty džedájský prase!
Jednou řeknu, že tě nechci,
ty se teplíš zase!“

„Opovaž se u něj zlobit,
jeho mistr krutě trestá.
Před polednem do chrámu zpět
navrátiž tě tvoje cesta.“

„Přetekla má trpělivost.
Taste meče, padavky!
Doufám, že než dobojuju,
nedojdou mi nadávky…“

IV.

Jaké, jaké by to bylo
bez souboje na meče?
Těžká budou poranění,
aniž krev tu poteče.
A když džedáj v dlouhém čase
světelný meč zapne zase,
aj, kdo může míti hlody
„Vyhraje, kdo uteče“ ?

Na chvíli v ruce Qui-Gonovy
vklouzne mladý Kenobi:
„Sbohem, předrahý můj mistře!
Cítím již pach hniloby.“

„Neboj se, má duše drahá,
odkráglujem toho vraha;
a tento boj převeliký
nebude mít obdoby.“

Nastal čas. Muž tetovaný
gymnastiku předvádí.
Ovšem vidno - žádný efekt-
mistr s žákem dovádí.
„Neboj se, můj padawane,
konec světa nenastane.
Sith rohatý sic ohebný,
ale jen se parádí.“

Když se Darth Maul doprotáhl,
bleskla jeho zářivka:
„Jenom pojď, ty hnusnej šmejde,
teplouš jsi a naivka.“

„Vari od mého žáka,
nebo si zaplať funebráka!
Vrať se pěkně tam, kam patříš,
seď si s mistrem u pivka!“

Jenže Maul doráží zase
na džedáje znavené:
„Jenom pojď blíž, Obi-Wane,
seknu tě do ramene.“

„Vari od mého žáka,
nebo si zaplať funebráka!
Obi-Wánku, snaž se více,
již mám nohy z kamene.“

Hnusný výpad Sithův mířil
na Qui-Gona – do břicha.
„Já se trefil! No tý brďo…
Snad to nerozdýchá!“

„Zatraceně, muka, muka!
Pro Qui-Gona srdce puká!
Drahý mistře, učiteli…“

zněla slova do ticha.

„Dávej pozor, Obi-Wane,
zradu kuje temný Sith;
šermovat snad umíš dobře,
já však stále nemám klid.
Vari, temný jedináčku,
nebo schytáš do zobáčku.
Mějte se tu, kluci, dobře,
já už k Síle musím jít.“

Na bojišti meče bzučí:
v žáru laserů Obi-Wan
prožívá si svoji depku.
Sílou je převálcován.
„Ach můj mistře, já mám strach,
do šachty mne srazil vrah.
Půjč mi meč a Siťák bude
na filety zpracován.“

Zablesklo se. Zazněl výkřik.
Ve vzduchu pach krve znát.
Obi-Wan oči otevře,
úlevou chce se mu smát.
Dvě věci do šachty letí,
z Maula bude hodně smetí.
„Zvládnul jsem to! Já jsem hustej!
Hochu, měl jsi se mnou spát…“