SVATEBNÍ KOŠILKA

INNIEN & TERRY

Již jedenáctá odbila,
a lampa ještě svítila,
a palác se ještě bořil,
jak do něj Sith bomby vložil.

Tapisérie Amidaliného pokoje
tam únikovou chodbu kryje.
Padmé balí kufry a zdrhá,
Anakin se na ni za rohem vrhá.

„Lásko!“ rozohní se Sith.
„Pojď, chci tě s sebou vzít.“
Amidalin přísný pohled bolí,
ale Anakin se na ni něžně culí.

Amidala dýku vytahuje,
Anakin své bulvy vyvaluje.
„Ale Amidalo, lásko moje,
co to činí ruce tvoje?“

Na výhružný pohled nedbal,
z ruky Amidale dýku sebral .
Na Padmé Sílu použil,
tím ji ke spánku uložil.

Poklop do lodi se otevře,
když Anakin vztekle zařve.
Ženu svou do lodi hodí,
za ní se pak sám nalodí.

Tajná základna daleko je.
Obi-Wan je už dávno sleduje.
Padmé se mezitím probudila,
a otázkami Sitha zahltila.

„Pověz, můj milý, řekni přec,
jaká tvoje základna jest?“

„Moc, má panenko, moc se ptáš,
však ještě dnes to uhlídáš.
Musíme letět, čas nečeká
a cesta naše daleká.
Co to máš, má milá, za pasem?“

„To jen pistoli s sebou vzala jsem.“

„Ta pistole prokletá je,
a naši lásku zraňuje,
dělá zeď mezi námi,
zahoď ji a budem sami.“

Anakin zbraň zahodil
a šibalsky se zašklebil.

„Pověz, můj milý, řekni jen
jak je můj pokoj připraven?“

„Moc, má panenko, moc se ptáš,
však ještě dnes to uhlídáš.
Co to máš, má milá, na pravici,
na ruce, na té pravici?“

„Nesu si prsteny trávící.“

„Ty prsteny zpropadené,
smrtí a jedem napuštěné.
Ničí náš láskyplný vztah,
zahoď jich a nebuď vrah!“

Sith jí prsteny z ruky sňal,
do šuplíku pak je rychle dal.
Padmé se zas k němu tulí,
pak vášnivě se pomilují.

Anakin už opět vstává
a Padmé se zas vyptává:
„Co to máš pod tím polštářem?“

„To pouze lokátor vzala jsem.“

„Lokátor?!“ rozzuří se Sith.
„Tak to je moc! Už chci mít klid.“
Anakin ho chvatně vypnul,
Padmé se po tváři úsměv mihnul.

Obi-Wan se rázem ztratil,
Sith mu právě plány zhatil.

Loď sebou náhle prudce cukla,
ocitli se u základny jménem Kukla.

Anakin Padmé šaty hodil,
pohledem o krásné tělo zavadil.
Sám už oblečen byl,
do komunikátoru heslo zavyl.

Obi-Wan Sitha vesmírem hledá,
jeho tvář je vzteky bledá.
Signál náhle zas se objevil,
Jedi souřadnice nastavil.

Padmé řádí jako šílená,
soucitu a něhy zbavená.
Od Anakina zavřená v pokoji
ničí aktivně tu svou kóji.

Obi-Wan základnou se plíží,
k Amidale pomalu se blíží.
Anakin se ke své ženě vrací,
netuší, že už ji vlastně ztrácí.

Obi-Wan před její pokoj dorazil,
dveře jedním kopem rozrazil.
Padmé zase kufry sbalila
a na zem pohled sklopila.

Pak jenom po jejím obleku,
zablesklo se jest v útěku.
Pomalu tiše se plížili,
pak do kroku přidali,
naskočili a v lodi zmizeli.
…………………
Anakin se po prázdném pokoji rozhlédl,
když sklopil zrak a na podlahu pohlédl,
tu jeho pohled na košilku pad‘
a vzpomněl si na krásu jejích vnad.
Ze země Silou zástavu zvedl,
přivoněl k ní a hned věděl,
že uvidí se opět za pár neděl.