O PALPYHO KANDY

Academia Sithia jest si dobře vědoma toho, e ne vichni, kteří mají jinak humoru na rozdávání, té vládnou těpnými veri. Abychom tudí nezklamali nám nakolněné psavce, kteří preferují vyjadřování v próze, vyhlásili jsme

1. ročník soutěe v parodické Star Wars fan-fiction povídce "O PALPYHO KANDY"


PODMÍNKY PRVNÍHO ROČNÍKU ZDE

Výsledky prvního ročníku

Do data uzávěrky soutěe nám přilo celkem osm povídek. Některé zaslali ji ostřílení a tím pádem nám dobře známí matadoři vemoných fan-fiction soutěí a to nejen naich. Jiné byly od autorů nám dosud zcela neznámých.
Porota četla, hodnotila a opět prokázala, e její jednotliví členové mají dosti rozdílný literární vkus. To je také jeden z důvodů, proč tentokráte v závorce kromě výsledného průměrného pořadí uvádíme za středníkem i kolikrát ta která práce získala v hodnocení první-druhé-třetí místo. Tím druhým je pak snaha povzbudit autory, předevím prvopisatele, kteří třeba nedopadli tak, jak si slibovali. Účastněte se naich soutěí dál, neb se vdy najde někdo, komu se právě ta vae povídka bude docela líbit!
Nemohu ovem v této souvislosti neuvést jeden naprosto odstraující příklad, jak by určitě nemělo být přistupováno k jakékoli literární soutěi (by si i někdo můe myslet, e v něčem tak bezvýznamném, jako je parodie na Star Wars). Jistá práce (záměrně neuvádím která, jestli to dotyčný hříník čte, tak se asi pozná) se po otevření a letmém pohledu na první stranu hemila pravopisnými chybami tak naprosto děsivě, e jsem to nervově nevydrela a napsala jejímu autorovi zdvořilý mail na téma, zdali by si to po sobě nechtěl jetě jednou přečíst, opravit a opravené poslat. Je mi líto, není čas, byla odpověď.
Zachovala jsem se fér a o této drzosti se porotcům nezmínila, ovem větina z nich i bez toho dospěla k názoru, e zmiňované dílko si zaslouí místo hluboko v poli poraených. Dost moná, e někteří tak usoudili i kvůli těm hrubkám. My jsme přece varovali, e při hodnocení bude přihlíeno i ke stavu pravopisu. Tedy opět zopakujeme dobrou radu ne něco do jakékoli soutěe polete, přečtěte si to po sobě aspoň jednou nebo jetě lépe, nechte někoho znalého vaí mateřtiny, aby vám to zkontroloval.

A jak se tedy kdo umístil?

1. místo Lana Estari: Klony útočí aneb 101 Palpatinů (2,89; 3-2-0)

2. místo Darth Bobo: A Last Hope Poslední naděje (3,44; 1-2-1)

3. místo Petr Říhánek: Pomsta Janewayové (3,56; 3-1-1)

4. místo Jiří Svaek: Taková normální rodinka (4,0; 2-2-1)

5. místo Darth Leilith: Jak chudý Jedi ke těstí přiel (5,22; 0-2-0)

Libor Machát: Pravda o okupaci Naboo (5,22; 0-0-2)

6. místo Radek Chromý: I Jedi mají své dny (5,67; 0-0-2)

7. místo Mistr Jedi Matlikk: Hon na veverky, teda na Sithy (6,0; 0-0-2)

Slavnostního vyhláení se na letoním Koprconu zúčastnila pouze Lana Estari, kterou jsme jetě navíc museli na slavnostním galavečeru hodnou chvíli nahánět, aby se vůbec dostavila na pódium převzít si ocenění. Zcela mimořádně obdrela jako hlavní cenu nikoli Palyho kandy, ale úplně jinou oděvní součást z Imperátorova atníku. Kdy si přesně tohle sama napsala, dobře jí tak:-))
Diplomy a dalí věcné ceny budou dalím dvěma úspěným autorům pochopitelně doručeny co nejdříve.

Vem zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme a ti ostatní mohou zkusit těstí v přítím ročníku nebo v jiné z naich soutěí.
Aby bylo spravedlnosti zcela a naprosto učiněno zadost, musíme uvést jednu poměrně podstatnou informaci. Docela ostřílená i poměrně úspěná autorka Darth Leilith z roztritosti do soutěe poslala starí a předevím nedokončenou verzi své povídky. Kromě ji zveřejněné oficiální soutění verze jejího díla se budeme snait zde co nejrychleji opublikovat i to, s čím původně měla v úmyslu soutěit, mj. proto, abyste se dozvěděli, jak to vlastně dopadne.