SOUTĚŽE

Academia Sithia od roku 2005 vypisuje literární soutěže ve fan-fiction tvorbě – a to jak parodické tak i vážně míněné. Vyhlášení soutěží se všemi potřebnými podrobnostmi budeme uvádět zde i na Sardenu a stránkách CSWU a zároveň se budeme snažit infomace o té které soutěži zveřejnit na co nejvíce místech, aby každý potencionální nadaný autor měl co největší šanci se našich soutěží zúčastnit. Jak v této sekci, tak také v sekci "News" budeme připomínat jejich blížící se uzávěrky. Co nejdříve po slavnostním vyhlášení výsledků každé soutěže zveřejníme tyto na Sardenu a též na našich stránkách, kde budeme v příslušné subsekci publikovat všechny soutěžní práce.

V roce 2005 proběhly dvě soutěže, jejichž výsledky byly slavnostně vyhlášeny na conech a soutěžní práce zde opublikovány.
Výsledky na Avalconu Speciál 2004 vyhlášené soutěže v parodické fan-fiction poesii "Darth Erben" byly slavnostně vyhlášeny na Festivalu fantazie 2005, kde byly též recitovány nejlepší soutěžní příspěvky. Recitace vítězných básní pak proběhla znovu v rámci "Chvilky sithské poesie" na Avalconu Speciál 2005. Soutěžní příspěvky jsou též k dispozici na těchto stránkách.
Výsledky soutěže v parodické fan-fiction povídce "O Palpyho kšandy" byly slavnostně vyhlášeny na Koprconu 2005 a došlé soutěžní povídky si už můžete přečíst na těchto stránkách v příslušné subsekci,
Ti, kteří nám své práce do kterékoli z uvedených soutěží poslat včas nestačili, si je mohou uschovat pro jejich příští ročníky, které určitě vyhlášeny budou. Pokud nám ještě nějaké práce opožděně dojdou, po dohodě s autorem je také zařadíme do následujícího ročníku té které soutěže.

V roce 2006 proběhly rovněž dvě soutěže, druhý ročník "Darth Erbena", který se pomalu stává tradicí, a "Sithský holocron ARPS III". Autoři nejlepších parodických fan fiction básní byli oceněni na Festivalu fantazie 2006, kde také došlo k procítěné recitaci jejich děl v rámci taktéž již tradiční chvilky sithské poesie. Slavnostní vyhlášení výsledků "Sithského holocronu ARPS III" a předání cen těm nejlepším proběhlo v rámci slavnostního galavečera na Koprconu 2006.
Práce zaslané do obou uvedených soutěží jsou samozřejmě k nalezení v příslušných subsekcích.

Bližší podrobnosti o všech již uzavřených soutěžích, které budou v zásadě platit i pro další jejich ročníky, naleznete v příslušných subsekcích.
Tam si také můžete přečíst všechny došlé a hodnocené soutěžní příspěvky včetně jejich výsledného pořadí.

Byl vyhlášen třetí ročník soutěže Darth Erben!!!
Uzávěrka soutěže je 10. 6. 2007 a ke slavnostnímu vyhlášení jejích výsledků dojde prvního dne SithConu v rámci Festivalu fantazie, tedy v pondělí 2. 7. 2007 v podvečer. Další podrobnosti v příslušné subsekci.

Obecně platné podmínky, které se vztahují na všechny soutěže, jež vyhlašuje Academia Sithia:
(Doporučujeme pečlivě prostudovat, vyhnete se tak případným zbytečným nedorozuměním a zároveň se vám budou možná hodit i v případě, že se míníte účastnit také literárních soutěží organizovaných jinými kluby a organizacemi. To, co administrátoři a porotci soutěží vítají - a co jim naopak práci ztěžuje a tím pádem je zatraceně rozčiluje - je si ve všech případech velmi podobné.)

Formální a technické požadavky:

Tou úplně nejzákladnější podmínkou je to, že se musí jednat o původní česky nebo slovensky psanou a dosud nikde nepublikovanou fan-fiction práci toho kterého literárního útvaru a žánru (poesie či próza, parodická nebo vážně míněná). Prosíme ve vašem vlastním zájmu rozlišovat, o čem která ze soutěží vyhlašovaných Akademií je, ušetříte si tím případné zklamání. Práce, která není v požadovaném literárním útvaru a žánru nemusí být do soutěže vůbec zařazena a nebo bez ohledu na své případné velmi vysoké literární kvality nemá šanci na solidní umístění. Pokud někdo neví, jaký je rozdíl mezi poesií a prózou nebo co je parodie a co vážně míněná fan-fiction, má možnost se dostatečně poučit a inspirovat na našich stránkách v sekcích "Literatura" a "Soutěže".
Počet soutěžních příspěvků od jednoho autora není nijak omezen. Upozorňujeme však na to, že tendence obcházet tímto způsobem limity rozsahu soutěžních prací budou odhaleny a přísně potrestány. V krajním případě - při několikeré opakované snaze o toto porušení pravidel - může dojít i k trvalé diskvalifikaci takovéhoto hříšníka ze všech našich soutěží.
Zasláním příspěvku do soutěže autor dává svůj automatický souhlas s jeho bezplatnou publikací na těchto stránkách a rovněž i s případným bezplatným otištěním ve sborníku soutěže, bude-li tento vydán.
Soutěžní příspěvky zásadně přijímáme pouze jako přílohy k e-mailu, zaslaného na adresu jednoho z adminů našich stránek. Ve vlastním zájmu je posílejte všech známých i neznámých virů prosté, psané některým ze tří nejběžnějších druhů písma (Arial, Courier, Times New Roman) a ve formátu *.doc nebo *.rtf. Příspěvky psané exotickými fonty, v archaických formátech a zavirované nemusejí být do soutěží vůbec přijaty. Kdo si u nás bude chtít udělat oko, zašle nám svůj příspěvek kromě jako textový dokument i v html - ovšem nikoli v té prasárně, co se automaticky vyrobí po zadání příkazu "uložit jako stránku www". Neovládá-li někdo hatmatilku, stačí když k tomu přidá další přílohu obsahující soutěžní příspěvek ve formátu *.txt, kde všechnu kurzívu označí na jejím začátku < I > a na konci < /I > (bez těch mezer mezi lomenými závorkami a písmenem, ale sem se to jinak napsat nedá, htlm by to bral jako příkaz a ne jako text - inteligenti snad chápou) a to samé provedou i s případným tučným (značeno B a /B) a podtrženým (U a /U) písmem ve svém textu.
V této souvislosti upozorňujeme všechny hračičky, rádoby umělce a osoby opojené úspěšným absolvováním počítačového kursu, že je zásadní rozdíl mezi příspěvkem do literární soutěže a reklamním plakátem. Jestli se někdo domnívá, že kvalita toho, co napsal, se prudce zvýší v přímé úměře k tomu, kolikrát změní velikost, barvu a font písma, tak ho výslovně upozorňujeme, že tomu tak není!!! Podobnými hloupostmi nám akorát tak poleze na nervy, jelikož díky jeho kreativitě na nesprávném místě administrátor soutěže bude muset jeho dílko upravit do čitelné a tisknutelné podoby, čímž si koleduje o udělení "záporných bodů". V zásadě považujeme za normální u básní a krátkých povídek slovo nebo větu zvýraznit velkými písmeny nebo tučným písmem, eventuálně ještě kurzívou (která bývá používána také pro odlišení toho, co si některá z postav myslí nebo říká sama pro sebe a ostatní o tom nevědí). U delších povídek je možné jejich části oddělovat hvězdičkami nebo vkládat mezinadpisy, které mohou být tím pádem tučné či podtržené.
Pro ty, kteří nemají s literárními soutěžemi zkušenosti, ještě uvádíme, že hodnocení zaslaných příspěvků probíhá anonymně a tedy kromě administrátora soutěže nemá mít nikdo sebemenší povědomost o tom, kdo by mohl být autorem kteréhokoli hodnoceného díla. Proto Vás opět ve vašem vlastním zájmu (fakt nás ta nutnost zasahování do zaslaných příloh štve) žádáme, nepřidávejte nám práci navíc tím, že se přímo na svůj soutěžní příspěvek podepíšete!!! Jméno nebo nick, pod kterým chcete, aby byla vaše práce publikována, jakož i zmínku o tom, zda se hodláte dostavit na con, na kterém budou slavnostně vyhlášeny výsledky příslušné soutěže, uveďte v doprovodném e-mailu. V případě, že se na vyhlášení výsledků nedostanete, uvítáme, když přidáte též informace o místě svého trvalého bydliště a případně i o tom, ve kterých větších městech se poměrně často vyskytujete (z důvodů studia, práce, rodinných a přátelských vazeb apod.), abychom mohli dohodnout eventuální doručení diplomů a věcných darů s umístěním na předních příčkách spojených.
Na straně druhé administrátor soutěže musí znát totožnost soutěžícího - kvůli zveřejnění příspěvků na stránkách pod správným jménem či nickem, vytištění diplomů pro případné vítěze, zveřejnění výsledků soutěže na Sardenu atp., proto důrazně žádáme autory, aby svůj doprovodný mail administrátorovi soutěže podepsali tím jménem nebo nickem, pod kterým má být jejich práce zveřejněna, a žádným jiným a stejně tak aby uvedli kontakty na sebe. Místopřísežně slibujeme, že až do okamžiku definitivního uzavření hodnocení nebude nikomu kromě administrátora soutěže identita autorů známá!!! V této souvislosti také upozorňujeme soutěžící, že nepůsobí zrovna dobrým a věrohodným dojmem, když jedna a táž osoba soutěží pokaždé pod jiným jménem. Pokud se někdo za svou tvorbu stydí, neměl by nejspíš soutěžit vůbec. Stejně tak - protože je hodnocení opravdu přísně anonymní - nikomu v ničem nepomůže, když každý svůj soutěžní příspěvek podepíše jiným jménem, spíše naopak, naštve nás tím, protože kvůli němu budeme muset přepisovat výsledkovou listinu, tisknout nové diplomy atd.
Upozorňujeme také všechny soutěžící, že stav soutěžního příspěvku co do překlepů a stavu pravopisu je vaší první vizitkou, která mnohdy o autorovi prozradí více, než by mu bylo milé. Práce, která se jen hemží překlepy a hrubkami, vyvolává dojem, že jejím autorem je buď individuum ducha notně mdlého nebo notorický lenoch a flink, který svou práci i obesílanou literární soutěž včetně její poroty nebere vůbec vážně, když mu ani nestojí za to si svůj výplod pořádně přečíst. Proto důrazně radíme: Dávejte si velký pozor na stav gramatiky! Každý z porotců je co do shovívavosti k hrubkám a množství překlepů poněkud jiný, leč téměř od žádného nemůžete čekat, že by je úplně přehlédl. Kromě toho stav příspěvku po této stránce může být též tím, co v případě shodného umístění dvou a více děl definitivně rozhodne. Proto si při psaní vždy zapněte kontrolu pravopisu, před odesláním po sobě své dílko raději několikrát přečtěte a - není-li gramatika zrovna vaše silná stránka - pro jistotu si svou práci nechte překontrolovat někým dobře znalým vaší mateřštiny. Zaručeně si tak ušetříte eventuální zklamání.
"Mínusové body" získají také soutěžní práce, které překročí doporučený rozsah, případně - je-li počet stran výslovně limitován a nebo přesáhnou-li výrazně rozsah doporučovaný - nemusejí být takové práce do soutěže vůbec zařazeny.

Hodnocení soutěžních prací:

Probíhá tak, že každý z porotců příspěvky seřadí v pořadí, v jakém by se podle jeho názoru měly umístit. Vítězí příspěvek, jehož průměrné umístění je nejlepší, na druhém místě se umístí dílo s druhým nejlepším průměrem atd. Dosažený průměr všech prací bude taktéž zveřejněn.

Darth ErbenPalpyho kšandyHolocron