SITHSKÁ VĚDA

Po dlouhém období temna, kdy byly veškeré sithské vědomosti pronásledovány, potírány a cenzurovány, se konečně sithská věda může svobodně rozvíjet. Protože nejsme - na rozdíl od někoho, koho nebudeme jmenovat (asi záhy zjistíte, koho máme na mysli) - inkvizitorští nepřátelé vzdělanosti, přední odborníci naší Akademie se snaží zveřejňovat všechny své objevy co možná nejdříve.
Zde se tudíž můžete dozvědět vše o někdejší sithské říši a celé původní sithské civilizaci včetně jejího politického systému, vědy, kultury a umění. Taktéž zde budeme postupně zveřejňovat od rebelské a džedájské propagandy oproštěné pojednání o řádu Sith a filosofických základech, na kterých stojí, a objektivní životopisy všech významných osobností Sithu i galaktického Impéria. Naší snahou je také postupem času přinést široké veřejnosti alespoň útržky z (naneštěstí patrně navždy ztraceného) díla císaře Palpatina o temné straně Síly.
Protože považujeme techniku a technologie za neméně důležité, jako užívání Síly, za nedílnou součást sithských vědomostí pokládáme i přehled v oblasti lodí, zbraní, bitevních droidů apod., o nichž se dočtete taktéž zde.


Historie   Eseje   Životopisy   Technika