PLANETY REI PUBLICAE SITHIAE

Hlavní systém:
Ziost - Počet obyvatel: cca 1,5 mld., obrana: 2 Golan3 battle station, 2 defense line, 1 light sq., celoplanetární štít + štíty na obou obyvatelných měsících.

Nejůležitější systémy:
Arkania - obyv.: cca 10 mld. + 3 mld. Yakové, obrana: dvě golan2 battle station, 2 defense line, light sq., celoplanetární štít
Pulotu - obyv.: cca 8 mld., obrana: 4 plattformy, 2 defense line, 1 attack line,celoplanetární štít
Fatuna - obyv.: cca 7,5 mld., obrana: 4 plattformy, 2 defense line, částečný štít
Korriban - obyv.: trvale neosídleno, obrana: 1 Golan2 battle station, rozestavěný celoplanetární štít, 1 defense line, 1 light sq.

Další významné planety:
Onderon
s měsícem Dxun
Toprawa
Wayland
Serenno
Byss
Yinchorr
Thule

Zbytek:
Khar Delba
Ch´hodos
Vjun
Lidan
5 bývalých Imp. systémů
8 dalších systémů

obrana u každého systému odpovídá 1-2 defense line + různě rozmístěné 2 light sq.

Arkania

Někdejší centrum sithské vzdělanosti v klasickém období sithské říše, nacházela se zde slavná knihovna Veeshase Tuwana, největší známá knihovna a vůbec vědecké centrum (srovnatelné s kombinací naší univerzity a Akademie věd) nejen na území sithské říše, ale v celé historii celé galaxie se nikdy a nikde podobné (natož pak větší) nenacházelo. Rozkládala se v dobách své největší slávy na rozloze 5 km2, přičemž sahala několik pater nad zem i pod zem. Po kom byla pojmenována se již nedozvíme, podle jedněch se jedná o sithského vládce (temného lorda), který ji založil, případně o jiného něčím mimořádně významného sithského vládce či o vynikajícího sithského vědce. Není ani vyloučeno, že Veeshase Tuwan byl jak některým z temných lordů, tak i vynikajícím učencem, někteří právě jemu připisují, že položil základy filosofii TYIA.
Knihovna jakož i celá planeta doplatily na to, že Arkánia je jednak okrajovou částí sithské říše, nepříliš vzdálenou od centrálních světů Republiky, a především pak na to, že se právě na ní nacházejí největší ložiska diamantů v celé galaxii. Po porážce Nagy Sadowa byla anektována Republikou a buď na radu nebo spíše za přímé účasti řádu Jedi byla knihovna vypálena a původní sithské obyvatelstvo úplně vyvražděno. Nahradila je humanoidní, lidem nesmírně podobná rasa, převezená tam Jediy z nám nyní neznámé planety, která je v současnosti známá jako Arkaniánci. Další rasou, která planetu nyní obývá, je rasa zvaná Yaka, o které ovšem není zcela známo, zdali zde žila již v době původního sithského osídlení a nebo byla po sithské genocidě taktéž odněkud přivezena.

Po obnovení Rei Publicae Sithiae byla Arkánia do tohoto správního celku začleněna, její vládkyní se stala současná hlava Rei Publicae et Academiae Sithiae Darth Zira, která se rozhodla obnovit zašlou slávu této planety a udělat z Arkánie nejen znovu centrum vzdělanosti, ale kultury vůbec. Proto je nyní právě zde znovu budována nová sithská knihovna, která je z piety opět nazvána jménem Veeshase Tuwana. Jejím generálním ředitelem je discipulus lady Ziry Darth Taurnil a k ruce je mu jako jeho zástupce další její discipulus Darth Paulus.
Protože jsou veškeré příjmy z výnosů diamantových dolů využívány ve prospěch celé Rei Publicae Sithiae, tak je provoz samotné planety hrazen z obřího zábavního centra, které také zabírá část Arkánie. Obzvláště ekonomicky významné jsou příjmy z hazardních her, na největší hernu bylo přebudováno původní výcvikové středisko jedijského mistra Arca.

Planeta se nachází v sytému Perave a má poněkud drsnější, leč dobře obyvatelné klima, je tvořena především tundrami, ve kterých se nacházejí hluboké kaňony. Jediným prokazatelně původním obyvatelem této planety je nyní zvláštní polointeligentní druh nazývaný "Arkaniánský drak", jinak oblíbené heraldické zvíře dávných sithských aristokratů.

Současnými úředními jazyky je kromě basicu též latina (z toho důvodu, že se původní sithský jazyk prakticky nedochoval), dalším sice neoficiálním, leč hojně používaným, jazykem je yakajština.

Korriban

Planeta pro Sithy obzvláště významná, nachází se zde mauzoleum temných lordů, s jejichž duchy i nyní mohou zasvěcenci občas rozmlouvat.

Je dosti vzdálená od významných světů Republiky, nachází se v horusetském sytému. Kromě toho je její klima pro život velmi nepříznivé, celá planeta je pokryta pouštěmi, které jsou tu a tam zbrázděny rozeklanými vrcholy nebo příkrými kaňony. Sithští vědci se původně domnívali, že planeta neměla tuto neobyvatelnou tvářnost vždycky, že toto je až následkem něčeho jiného, např. použití účinných zbraní v době sithských válek nebo po pádu sithské říše. Nejnovější výzkumy však ukazují, že jsme se mýlili (a Republice, potažmo pak džedájům v tomto poněkud křivdili). Korriban nebyl nikdy ve své historii trvale osídlen a právě pro tento fakt (spolu s dobře známými konzervačními účinky pouštního vzduchu) byl proto záměrně zvolen jako pohřebiště významných sithských velmožů (zde se nabízí analogie s egyptskou Saharou, která byla zvolena faraony, velekněžími a dalšími významnými staroegyptskými osobnostmi za místo jejich posledního odpočinku). Není přesně známo, kdy bylo započato se stavbou Mauzolea temných lordů, předpokládá se, že ji započal král Adas nebo jeho bezprostřední nástupce.

Po pádu sithské říše byla planeta sice formálně začleněna do Republiky, ovšem nebyla nijak anektována, tím méně osídlena kolonisty z jiných světů. Také džedájové se jí značně vyhýbali. Obé bylo způsobeno nejen její odlehlostí a nehostinností, ale především tím faktem, že jak samotné mauzoleum, tak i duchy sithských lordů nebylo možné žádnými způsoby zničit, a naopak tito duchové byli smrtelně nebezpeční pro každého neznalého tajemství temné strany, kteří je chtěli rušit v jejich odpočinku. Poté, co několik rytířů Jedi buď zahynulo nebo zešílelo či propadlo temné straně (což řádu připadalo jako největší tragédie), džedájové přestali s pokusy mauzoleum zničit a tuto planetu osídlit, naopak ji dali na seznam míst, ke kterým je lépe se vůbec nepřibližovat. Díky tomu zde po porážce Exara Kuna mohla existovat po nějakou dobu tajná sithská akademie. Co se s ní stalo v dobách pozdějších není známo, lze se ale domnívat, že hrobky byla sem tam navštěvovány Sithy nebo temnými Jedi. V době Impéria se na tomto nic výrazně nezměnilo, obyčejní lidé se Korribanu panicky vyhýbali, pouze Sithové jej navštěvovali. Je nezvratně zadokumentováno několik návštěv císaře Palpatina na této planetě, jsou ale i indicie svědčící pro to, že byla navštěvována i lordem Vaderem a jeho učedníky.

Nyní je planeta pochopitelně součástí Rei Publicae Sithiae, jejími vládci (či spíše správci, neb není vlastně komu vládnout) jsou rukou společnou a nerozdílnou zakladatelé Academiae Sithiae Darth Abaddona Darth Bane, kteří ovšem vládnou i dalším územím, protože tato planeta není osídlena, pouze občas navštěvována těmi, kdo touží po poznání a doufají, že se něco nového a zajímavého mohou dozvědět od duchů dávných sithských vládců.

Yavin IV

Planeta s velmi pohnutou minulostí. Je čtvrtou oběžnicí plynného obra Yavin, v současnosti pokryta především tropickou džunglí a velmi málo osídlená. Její původní obyvatelstvo není známo, nyní zde žijí různé rasy, obzvláště lidé. Oficiálním jazykem je basic, kterého též obyvatelé používají při běžné komunikaci.
Naga Sadow zde založil chrám, v němž za pomoci sithské magie stvořil a dále cvičil massassijské bojovníky. Po jeho porážce zde tito čekali tisíc let na návrat svého pána. Místo něj se ale objevil Exar Kun, který byl ovšem jimi přijat jako právoplatný sithský lord, kterému velmi rádi pomohli v jeho válce s Republikou. Exar Kun také v té době z Yavinu IV učinil metropoli sithské říše.

Po jeho porážce byla planeta více méně zapomenuta (dost možná, že Jedi se po negativních zkušenostech s Korribanem všem planetám srdce někdejší sithské říše raději vyhýbali a všemi možnými způsoby bránili i tomu, aby se o ně ostatní lidé zajímali či dokonce je chtěli osídlit) a trosky původního velkého chrámu, založeného Sadowem, i Kunem nově postaveného templu zarostly bujnou vegetací. Což se velmi zamlouvalo Exaru Kunovi, který zde díky tomu nerušeně přežíval další čtyři tisícovky let. Je velmi zvláštní, že ani Sithové novější doby (po Exaru Kunovi) o tuto planetu prokazatelně nejevili přílišný zájem a především že - na rozdíl od Korribanu - nebyla považována za zajímavou a důležitou ani po vzestupu Impéria císařem Palpatinem, lordem Vaderem a/nebo jejich učedníky. Až v době povstání proti Impériu se rebelům tato zapomenutá planeta zalíbila jako možná tajná základna. Několik zmizení vojáků, která patrně Exar Kun způsobil, je z míry nevyvedla, asi je připisovali zabloudění v okolní neprostupné džungli.

Po porážce Impéria u Endoru tuto planetu zabrala (patrně z pietních vzpomínek na rebelské časy) Nová republika, která ji předala do užívání obnovenému řádu Jedi. Vzhledem k tomu, že vojenská síla Nové republiky je minimální a sám řád Jedi nepříliš početný a nedisponující žádnou vojenskou silou, provádíme zde v podstatě nerušeně archeologický průzkum. Ekonomicky není planeta nijak zajímavá, snad pouze její strategický význam je nepopiratelný (leží velmi blízko srdce třetí části současné Rei Publicae Sithiae), ale protože Res Publica Sithia v současnosti nemá žádného nepřítele, který by stál za řeč (s New Empire, New Goldor, New Bastion, Rest of Empire a dalšími nástupci Palpatinova galaktického impéria máme přátelské a spojenecké svazky a jeden rezavý ISD, kterým disponuje Nová republika, nás opravdu nevyděsí), necítíme potřebu plýtvat silami, materiálem a penězi, abychom tuto planetu v podstatě zbytečně obsadili a násilím tak přičlenili k našemu území.