RES PUBLICA SITHIA

Res Publica Sithia se rozkládá na většině území někdejší sithské říše. Její hlavou je volený Lord Niger či Lady nigra a je de facto federací jednotlivých planet, kterým vládnou sithští lordové a ladies.
Oficiálním hlavním městem, kde se odehrávají veškeré ceremoniály (např. zde byl slavnostně vyhlášen Statut Academiae Sithiae) je Korriban, jehož vládci jsou společně a nerozdílně Darth Abaddon a Darth Bane. Za hlavní systém je považováno srdce původní sithské říše Ziost, jemuž vládne lord Drussus, tato planeta je zároveň přirozeným centrem celé třetí (od středu galaxie nejvzdálenější) části Rei Publicae Sithiae. Dalšími významnými planetami této oblasti jsou kromě již zmíněného Korribanu Onderon se svým měsícem Dxun, jimž oběma vládne Darth Regis, prozatím neobyvatelná Toprawa, jejímž vládcem či spíše správcem je Darth Kendar, a stále sporný Yavin IV.
Kulturním a vzdělanostním centrem je Arkania, jejíž vládkyní je současná Lady nigra Darth Zira. Z tohoto důvodu je nyní považována za neoficiální hlavní město. Postupně zde obnovujeme slavnou sithskou knihovnu Veeshase Tuwana, jejímž ředitelem je discipulus lady Ziry Darth Taurnil a jeho zástupcem je další její discipulus Darth Paulus. Arkania je také přirozeným centrem celé první části Rei Publicae Sithiae - a to té oblasti, která se nachází nejblíže centrální soustavě (viz mapa), kam patří z významnějších planet ještě Yinchorr, kterému vládne Darth Taurnil, a Thule, jejíž vládkyní je Darth Leilith. K této oblasti je přiřazována i někdejší sídelní planeta císaře Palpatina Byss, již jsme k našemu území přičlenili především z pietních důvodů, ač nelze popírat jak její značný význam pro sithskou vědu tak i to, že je pro své mimořádně příznivé klima oblíbeným letoviskem. Vládcem této absolutně nejodlehlejší planety je Darth Richie. V současnosti však již existuje pravidelná dopravní linka mezi Byssem a Arkanií a v dohledné době se plánuje její protažení na Yinchorr, jehož vládcem je Darth Taurnil, a ve druhém směru do od centra galaxie středně vzdálené části Rei Publicae Sithiae, patrně na buď Wayland, jehož vládcem je lord Tivius, nebo na Serenno, jehož vládcem je Darth Goof, a od tam dále na Ziost.
Z významných planet v nejvzdálenější oblasti (viz mapa) formálně součástí Rei Publicae není pouze Yavin IV, který ovládla rebelská pakáž (oficiálně nazývaná Novou republikou), jež jej přenechala k užívání řádu Jedi. Ani rebelové, tím méně pak džedájové, ovšem nejsou vojensky natolik silní, aby byli schopni nám bránit v archeologických průzkumech této pro nás velmi zajímavé lokality. Vzhledem k tomu, že se stále snažíme o pokojnou dohodu a mírovou spolupráci zejména v oblasti vědy a výzkumu se současným řádem Jedi – který se do značné míry distancoval od zločinů svých předchůdců a jehož členy dokonce zveme na stáže, studijní pobyty atd. (kolik z nich naší nabídky využije je věc druhá) - i s ohledem na to, že její ekonomický význam je minimální, prozatím neuvažujeme o tom, že bychom tuto planetu mínili získat vojenskou silou.
Každý sithský lord či lady může vést do značné míry nezávislou zahraniční politiku, není-li to v rozporu se zájmy Rei Publicae jako celku. Díky tomu má v současné době Res Publica Sithia velmi dobré vztahy s New Empire, s jehož tajnou službou má dokonce dohodu o výměně informací. Tuto záležitosti má na starosti Lady nigra Darth Zira. Neméně dobré vztahy panují i s Rest of Empire a New Bastion - v těchto věcech se angažují především Darth Taurnil, Darth Leilith, Darth Zvěmi a Darth Goof.

Na mapě galaxie (subsekce "Galactica") si můžete vyhledat, v které její části se ta která planeta Rei Publicae nachází, v subsekci "Planety" pak budeme průběžně doplňovat podrobnější informace o součástech Rei Publicae.

!!!Poznámka pro ty, jež jsou připojeni přes telefonní linku či jiné nesmírně pppommmalé spojení:
Mapa Galaxie má velikost skoro půl mega, takže se může načítat i několik minut. Proto doporučujeme si během této doby otevřít v dalším okně buď úplně jiné webové stránky nebo během té doby chatovat na ICQ či si otevřít naše stránky – literární sekci, reporty z conů, historii, eseje apod. (stránky kde je pouhý čistý text nebo převážně text jen s pár obrázky).


Carta Galactica   Planety