OBECNĚ ZNÁMÉ PŘÍRODNÍ ZÁKONY
V KACÍŘSKY OSOBNÍCH DIMENZÍCH

DARTH LEILITH

Židle má čtyři rohy,
býk zase dva silné rohy.
Země se točí kolem osy,
divoch po ní chodí bosý.
Z vody led se stává v mrazu,
uragány nosí zkázu.
Rok má čtyři roční doby,
bohové jsou bez podoby.

Co jsem však já, světe,víš?
Platí pro mne zemská tíž
a zvládám překračovat dálky?
Znáš mne? Ano?

Jsem mravencem/člověkem?
Proč jsi pro mě příliš velký?