POSTŘELEN

DARTH TAURNIL

Kolem sebe slyšíš zpěv ptáků
Cosi tě píchá u boku
Nasáváš vůni jarních vánků
A v těle díry, snad od broků

Vyhříváš ve slunci líce
Tu bolest cítíš až do morku
Zavíráš oči, neprocitneš více
Střelili tě kamarádi od fochu

Chtěl jsi jít do války a zabíjet
a teď tu ležíš a chceš promíjet