PÍSEŇ MILENKY

DARTH LEILITH

Tak jako vždy, když smysly tvé roztají,
blažená náruč v ústrety letí.
Hleď! Jsem to já-zrozená z oblaků,
tvá láska i sen, tvá rozkoš i zhouba,
touha tvá, tvá milenka, tvůj návrat.
Jsem tvou paní. Jsem tvým světem.
Jsem lunou i sluncem, vodou, růžovým květem,
otcem i matkou, bratrem i sestrou, studní jsem,¨
jsem ptákem v oblacích, co zpívat by chtěl chóry,
jsem srdce krále, co skryté bylo do amfóry,
jsem láska, jsem vesmír, jsem nenávist,
list čistý jsem, jsem stezkou, jsem osudem.
Nač čekáš, synu můj?
Uchop má ňadra v pevný stisk,
mému klínu dej sebe pít,
vtiskni život svůj do mých dlaní,
ve mně dál žij a nedopusť mé umírání.