CESTA BEZ KŘÍŽE

DARTH LEILITH

Zastavení první:

amfora s květinovým vzorem
co tvar hrdla jejího
připomíná…

Zastavení druhé:

lidské vnímání
zvuků a vjemů kolem sebe
nepodobá se
těm oněm obrazům nad námi

Zastavení třetí:

nedbalá paralela nad tím
čím přemítáme
tvoří se
velmi, velmi zdánlivě

Zastavení čtvrté:

touha schraňovat hmotné statky
rve z nás kořeny
přichycené koženými peněženkami

Zastavení páté:

nehmatatelný princip koupající se v bezbřehé víře
vyvolává dojmy
smíšené pokory

Zastavené šesté:

pravda byla a je
odjakživa
čistě relativním pojmem

Zastavení sedmé:

Písně…hlasy…melodie…
znají svůj vlastní
efektivní způsob
náhlého vytracení

Zastavení osmé:

Žít znamená pracovat?

Zastavení deváté:

pospojované větve košatých stromů
pospojuje zvolna
náhodnou asociaci

Zastavení desáté:

Hledali moudrost ve vědění
a našli nevědomost.
Hledali naději ve tmě
a našli beznaděj.

Zastavení jedenácté:

nelze netrpět obdivem
trpíš-li sugestivním
sebepohrdáním

Zastavení dvanácté:

léta se snoubíme s omšelou paranoiou
a tento nepatrný
sladký konec
nevidíme přicházet…:-)