VE STÍNU PROKLETÝCH


I.

Třeskot křídel těch, jenž smrt nosí
Dítě ztracené, běžící nocí
Prach k zemi dopadá, temný je stín
Krev z očí stéká, umírá s ním
Mlha v noci, v lese zbloudila
Vlka ve strachu, matka ubila
Ve stínu těch, co nocí kráčí
Mrtvoly v náručích a tiše pláčí


II.

Na hrobech tančí zástupy víl
Pod tváří měsíce
Nad dechem smrti
V chladu sněhu
Ledové království
Kde hvězdy hasnou
Ve svých snech pláčou
Pro prokleté mistry
Na hrobech snů
Pod těly víl
Ve sněhu chladnoucích
Sestry těch jenž život nosí
Dokud věčná noc nepohltí vše
Pro sny a kusy ledu
Slzy v očích zmrzly
A hroby pláčou


III.

Hluboko v mlze ukrytá
Otevři oči, spatříš jen tmu
Kde sny končí
Kde ztrácí se svět
Plameny sžírající křídla
Sny jenž nikdy nesplynou
Beznaděj obklíčila vše
Pro oči co šílenství spatřily
Tonou v slzách mrtvých andělů
Když je naděje mrtva
Když krev popel smývá


IV.

Kapky rosy na rtech zářící
Když hedvábné šaty ztrhala zášť
Temné oči k nebi hledící
Déšť slzy smyl
Soumrak konec přináší
A barvy odcházejí
Už navěky
Plačící andělé v dáli stojí
Prokletí zůstane prokletím
A pak se zády otočí
Smutek zůstane
Život plyne dál
Ale svět zemřel spolu s ní


V.

Prázdnota
Slunce jenž chladne
Les mrtvých stromů
Snaha pochopit smysl smrti
Touha poznat zakázané
Nekonečná bolest lásky
Stopy krve na zdech zbořených
Hroby pod popelem světa
Krev a slzy
Odraz věčného zatracení
V očích smrti
V srdci ďábla
V duši člověka