KORUPCE

DARTH TAURNIL

Korupce. Známé to slovo. Slovo, které je veřejným tajemstvím senátu Republiky. Korupce. To ona vyzvedla mnoho firem vlivných senátorů. To ona tvořila možnosti, ničila kariéry mnohých senátorů a to ona zabíjela lidi, kteří jí sloužili. Jedním z nich byl i Taurnil Kinsman. Syn vlivných podnikatelů z Naboo, statečný a výkonný voják, loajální zabiják ve službách Purpurové Gardy. Jeho život versus náhlá potřeba zkorumpovaného senátora. Co stál jeho život? To posuďte sami…

 

„Kancléři Palpatine, kdy Republika začne chránit své systémy před brutalitou Konfederace? Kdy se konečně zakročí proti jejich násilných činech, proti jejich teroristických aktivitách? Víte co Republika potřebuje? Potřebuje Armádu Republiky!“ řekl senátor soustavy Duro.

V odpověď se mu dostaly souhlasné odpovědi proarmádních senátorů i nesouhlas senátorů, kteří byli pro vyjednávání.

Klid! Zachovejte klid!“ snažil se o nápravu pořádku vicekancléř Mas Amedda.

„Situace okolo činnosti Konfederace je zlá. Cítím potřebu armády, která by pomohla rytířům Jedi v jejich jistě nelehké práci. Avšak, avšak musíme si uvědomit, že armáda by znamenala výzvu Konfederaci, výzvu války! Nepotřebujeme válku, vždyť Republika tu byla tisíciletí bez vážnějších konfliktů! Nezanevřete prosím na vyjednávání! Stále se ještě s Konfederací můžeme dohodnout! Musíme věřit, že mé jednání neselžou!“ řekl kancléř Palpatine.

V odpověď se mu ozvalY vesměs kladné reakce, avšak senátor Kashyyyku vyzdvihl svou plošinu a začal pronášet svůj protest.

„Kanclééři, nemůžeme jen tak nečííííně přihlíííížet, zatíííím co tu bezdúúúúše…“ pronášel senátor Kashyyyku, avšak svůj proslov nedokončil, jelikož se vyzvedla jedna z neobsazených lóží a mířila k kancléři Palpatinovi. V ní stál velitel purpurových gard, který, dle jeho výrazu a toho, že neměl nasazenou svou helmu, nenesl dobré zprávy.

„Kancléři Palpatine, vážení senátoři a vážené senátorky. Prosím omluvte, že vás vyrušuji v těchto napjatých dobách. Musím vám totiž oznámit, že Technounie dnes napadla Agamar a ve jménu Konfederace ho zabrala. Dle našich zjištění byla obrana Agamaru ochromena dřív, než se mohla bránit invazi. Byla totiž zneškodněna lidmi zkorumpovanými senátorem soustavy Kashyyyk, který, jak zde mám doloženo, dostával úplatky přímo z účtů hraběte Dooku a platil z nich žoldnéře, kteří dnes ráno zničili Agamarskou obranu! Dále zde máme záznam, který dokazuje, že senátor Cherrbarcce měl několik hovorů se zástupci Obchodní Gildy, která měla, dle těchto hovorů, obsadit samotný Kashyyyk, který měl být krátce před tím ochromen jako Agamar!“

„To je skááándááální! To je neskúúúútečná lež! Je to podvrh! Žádám o vyslyšení nejvyššího kancléééře!“ začal protestovat na svou obhajobu senátor Cherrbarcce. V odpověď se mu dostávaly pouze záporné odpovědi, které však utišil kancléř tím, že vstal a rukou naznačil, že by se Senát měl utišit.

„Protektore, toto jsou vážná obvinění, která nám zde pronášíte. Jste si vědom, že pokud se tato obvinění, která jste tu vznesl, ukážou jako nepravdivá, ponesete za to plnou zodpovědnost?“

„Ano, můj pane. Za svými slovy si stojím.“

„Budiž! Nechť senátor soustavy Kashyyyk je vydán vyšetřování. Po dobu jeho konání musí Kashyyyk zvolit nového senátora,“ řekl s bolestí v hlase kancléř Palpatine. Senátem se rozléhaly vesměs kladné ohlasy, avšak kancléř ještě nedomluvil. „Tato tragická zpráva však nutí mě a výbor, abyste ihned odcestovali jednat s Konfederací! Musíme věřit, že jednání neselžou, neboť, jak cítím v náladách senátu, již brzy někdo z vás vyvolá diskusi o vytvoření ARMÁDY REPUBLIKY. Tímto ukončuji toto zasedání senátu. Dalšího zasedání se nejspíše nezúčastním, takže mě na něm zastoupí vicekancléř Mas Amedda. Doufejme v mír, doufejme v Republiku!“ řekl Palpatine a poté se svou plošinou zvedl ze svého podpěrného bloku a odletěl ke kraji, aby mohl odejít…

 

„Kancléři, myslíte, že je moudré teď odcestovat? Za dvanáct dní přicestuje senátorka Amidala, a pokud tu nebudete, mohla by vyvolat diskusi o vytvoření armády a se svým postojem by mohla ovlivnit mnoho nerozhodnutých senátorů,“ říkal Mas Amedda, když šel s Nejvyšším Kancléřem po chodbě k jeho kanceláři.

„Vicekancléři, armáda by mohla pouze více vyostřit naše vztahy s hrabětem Dooku, i když nezastírám, že jsem pro její vytvoření. Ale pokud má jednání neselžou, armáda nebude potřeba a tak, i když je to krajně nepravděpodobné, nikdo tím pádem jí nemůže v případné eskalaci názorů v senátu použít proti Republice a ustanovit co já vím, například Císařství. Vždyť Republika je tu po tisíce let, nechceme, aby o nás dějiny hovořili jako o těch, co způsobili její pád,“ řekl klidně Palpatine.

„Ano můj pane. Promiňte mi mou opovážlivost. Má chyba.“

„Neomlouvej se, není za co, starý příteli. Teď můžeš jít. Zavolej protektora, potřebuji s ním dohodnout ochranu ze strany jeho mužů.“

„Děkuji za tvou důvěru.“

„Teď už konečně jdi!“ zvýšil Kancléř přátelsky hlas. Poté, co Mas Amedda odešel, Kancléř zavřel dveře a usedl na své křeslo a díval se směrem na Coruscant…

 

Protektor šel směrem ke kanceláři zcela zamyšlen, nemohl přijít na to, jak to že důkazy byly zajištěny tak rychle. Na jeho vkus to bylo až moc průhledné. Co když za to ten Wookie nemůže a někdo to na něj nastrčil? Tak se z toho obhájí. Teď už to není jeho starost. Svou práci odvedl perfektně. Nikdo mu nic vyčíst nemůže.

„Lord Nejvyšší Kancléř vás už očekává, protektore,“ řekla kancléřova sekretářka. Protektor na to pouze kývnul, že rozumí. Avšak, tedy ne že tím byl překvapen, ale jakmile  neslyšně otevřel dveře, kancléř se od výhledu na Coruscant k němu natočil, i když nemohl tušit, že přichází.

„Zavři dveře. Potřebuji si s tebou o něčem důvěrně promluvit,“ řekl.

Protektor tedy zavřel dveře a uklonil se kancléři.

„Volal jste mě, můj pane?“  řekl protektor.

„ Taurnile, sloužíš mi již od dob…“

„Dvanáct let, můj pane, již od svých šestnácti let.“

„Dobrá, tedy víš, že má nynější mise nebude jedna z nejbezpečnějších.“

„Věřím, že vaše jednání opět odvrátí Konfederaci od další vlny násilí, můj pane.“

„Tady nemusíš být tak oficiální, kolikrát ti to mám říkat?“

„Promiňte, můj pane“

„Asi se divíš, proč jsem tě zavolal. Potřebuji šest tvých nejlepších lidí.“

„Dobrá, můžete se mnou a mými muži počítat, patří k jedněm z nejlepších, sám jsem je trénoval na Yinchorru na...“

„Já vím kde to je a co to je. Ne, tebe budu potřebovat zde. Cítím, že se stane něco, co se citelně dotkne Republiky.“

„Dobrá můj pane, pošlu s vámi tedy viceprotektora Krayta.“

„Dobrá, ať se všichni připraví, zítra odlétám na Raxus Prime. Hrabě Dooku a zástupci obchodního kartelu se tam s námi setkají.“

„Rozumím, zítra budou připraveni.“

„Nyní už můžeš jít,“ řekl kancléř a rukou naznačil, že je čas. Protektor se uklonil a odešel…

 

...Hrabě Dooku to očekával. Nyní ho opět kontaktoval jeho Mistr.

„Zdravím tě, Lorde Tyranusi,“ řekla ta tajemná postava v plášti.

„I já vás, mistře,“ odpověděl mu Dooku.

„Bohužel, senát nespolupracuje tak, jak by si naše věc žádala. Jejich podpora je nejednoznačná, kolísá. A ještě k tomu ten ctižádostivý Bail Organa. Je to had, kterého si musím nechat chovat na prsou. Budeme tedy muset přistoupit k drastičtějším metodám. Je potřeba, aby byl spáchán atentát na Nejvyššího Kancléře. Bude potřeba VELMI schopného Bounty Huntera, který byl pak označil Organu jako zrádce.“

„Mohl by to udělat Jango Fett.“

„Nemyslím, on nám bude ještě třeba a jeho oběť by byla zbytečná. Hlavně nyní, kdy je pro nás stále potřebný hlavně kvůli nové armádě.“

„Avšak on je schopný,“ pokusil se prosadit svou hrabě Dooku. „Avšak nechci se vám protivit, můj mistře,“ dodal, když Sidious svým výrazem naznačil svůj názor. „I když, znám ještě jednoho lovce. Lerdom Dash. On by mohl vyřešit náš společný problém se Senátem a Bailem Organou,“ řekl Dooku tónem, kterým naznačil svou omluvu za svou opovážlivost.

„Dobrá, můj příteli. Není potřeba se omlouvat. Ať je tedy připraven na útok. Nechť ho provede, až se kancléř bude vracet ze své diplomatické cesty. Tehdy bude zranitelný.“

„Rozumím, mistře,“ řekl Dooku a poklekl před hologramem. Ten po chvíli zmizel a hrabě Dooku se pousmál. Nechal připravit svou loď a odletěl na Chanderill splnit přání svého mistra...

 

...Taurnil projednával se svým zástupcem projednával kancléřovu cestu na Neimodii, aby zde jednal se Separatisty. Taurnil s tím byl nespokojen, jelikož musel zůstat zde. Poslal s ním alespoň své nejlepší muže včetně Symona Krayta, viceprotektora a svého přítele. Jestli někdo Nejvyššího Kancléře ochrání, bude to on. Předal mu tedy poslední instrukce, jelikož se ještě musela garda dopřipravit na brzký odlet.

„Pamatuj, největší nebezpečí bude, až budete přilétat na Neimodii, či až přiletíte sem na Coruscant. Tehdy budete zranitelní, jelikož není jasné, kdy přiletíte a tak se nemůže zajistit úplná bezpečnost.“

Symon položil ruku na Taurnilovo rameno a usmál se.

„Taurnile, nejsem viceprotektor pro nic za nic. Neboj se o mě či o misi. Zvládneme to. Když tak budu mít vždy tebe, příteli,“ řekl Symon a objal Taurnila. Poté si ještě potřásli rukou a rozešli se. Za dvě hodiny kancléř odlétal a bylo toho tolik co zařídit...

 

...Právě odlétli. Taurnil a zbytek gardy, která neletěla s kancléřem, stál na plošině ještě chvíli, než kancléřova loď nezmizela z dohledu. Poté ještě zkontroloval poslední drobnosti, aby měl jistotu, že nic nezanedbal.

„Zajistěte plošinu. NIKDO sem nesmí, dokud se Nejvyšší Kancléř nevrátí, rozumíte? A kontrolujte ji minimálně každé čtyři hodiny,“ řekl ještě Taurnil stráži.

„Ano pane, budete ji hlídat i kontrolovat tak jak si přejete,“ odpověděla mu. Taurnil naznačil, že rozumí a odešel…

 

… „Nemyslím si, že Obchodní Federace nějak vážněji utrpěla po její agresi na Naboo. Stále máte platnou obchodní koncesi a Nute Gunray zůstal i po čtyřech jednání u soudu vicekrálem vaší Federace. Tak mi prosím řekněte, proč vyvoláváte nepokoje proti Republice!“

„To sí vyprošují! Kancléří Palpatine, nepříletěl jsem, abý jste mě urážél, alé abý jsme jednalí!“

„Prosím vás, já vás nehodlám urážet. Jako ctihodného zástupce Obchodní Federace a Separatismu jsem vás nezamýšlel urážet. Avšak já i Senát jsme znepokojeni nepokoji a výtržnostmi, které jsou páchány ve jménu Separatismu.“

„S tím mý nemáme níc společného! Sepáratísti se od tohoto distáncújí! Mý chcemé vyjednávát!“

„Ano, to už jste říkal, jistě, a co dohoda, již jsme ve jménu Republiky předložili zástupcům Komerční Gildy, Technounii a Obchodní Federaci? Co na ni říkáte?“

„Jé to snůšká slibů! Mý žádáme volný trh a omézení byrokrácie! Váše smlouvá slibůje, ale níc víc! Béz výsledků nehódláme na níc přistopít! Nás ta smlouvá nezajímá!“

„Pochopte, že to co chcete, nemůžeme zajistit do druhého dne. Chce to stabilitu a čas!“

„Néhodláme se dál o čémkoliv bávit!“

Najednou se dveře otevřeli a do místnosti vešel hrabě Dooku.

„Omluvte mé zpoždění, musel jsem jednat v jedné neodkladné záležitosti. Tedy vítám vás, nejvyšší kancléři Palpatine i vás, poradče Haako. Jak vidím, vaše společná řeč nedosáhla kýžených výsledků a obě strany se zatím nepohnuly z místa.“

„Och Hrabě Dooku, je vidět, že se dokážete objevit vždy, když se objevit chcete,“ řekl ironicky Palpatine.

„Je vidět, že stále si držíte svou moc v senátu, kancléři Palpatine. Ale dejte si pozor na Baila Organu, je to had na prsou. Zaplést se s ním by vás mohlo stát kariéru,“ odpověděl mu Dooku stejným tónem. Palpatine ho však zpražil pohledem a tak Dooku nechal řeči o Organovi být.

„Co říkáte na námi navrhovanou smlouvu vy, Dooku,“ prolomil Palpatine trapné ticho.

„Je zajímavá, avšak stále nenabízí nápravu toho, proti čemu Separatisté bojují.“

„Oho, Separatisté a jejich boj. A proto jsem zde, abych společným vyjednáváním zamezil násilí, které je konáno ve jménu Separatismu.“

„Pak jste sem letěl zbytečně, Kancléři. My s tím nemáme nic společného. Jsme idealisté, ne vrazi. My to násilí nevyvoláváme, natož abychom ho podporovali. Nic víc vám k tomu říct nemůžu. Pokud je to vše, naše vyjednávání skončilo,“ řekl se smutkem v hlase Dooku a otočil se. Lexi Dio chtěla něco namítnout, ale Palpatine ji zastavil. „Je mi líto, že jsme vás takto obtěžovali. Avšak Senátu se vaše akce nelíbí. Tyto kroky by mohly vést k válce, kterou si jistě ani jeden nepřejeme. Prosím vás, hrabě Dooku, nezapomeňte na vyjednávání. Neboť oba jsme pro zachování Republiky a bolest lidu Galaxie by nepřinesla užitek ani jednomu z nás,“ řekl Palpatine a v jeho hlase bylo tolik bolesti a utrpení, že Dooku se k němu otočil, aby mu na to mohl odpovědět.
„Pokud by hrozila válka, kterou si opravdu nepřeji, tak tehdy se musí spojit síly každého myslícího tvora proti tyranii, kterou by válka jistě znamenala. Pokud by byla, musí být krátká a jednostranná, jelikož poté by vítězství ať té či oné strany vedlo k úpadku Republiky a je možné, že by pak pro nás nastala nová éra. Tyranie, úpadek a bezpráví. To je éra, které bych se nerad dožil…“ Dooku se odmlčel.
„Na to pamatujte, kancléři Palpatine!“ dodal ještě hrabě Dooku.
„Dooku, vy si pamatujte, že já tohle nikdy nedovolím, za mé vlády bude v Galaxii panovat pořádek, který dá šanci všem, ale prosadit se budou moci jen ti nejschopnější!“ mu na to s bolestným obličejem Palpatine odpověděl.
Dooku naznačil stráži, je jednání skončilo a odešel. Rune Haako ho následoval a stráž naznačila kancléři a jeho doprovodu, že je čas jít. Palpatine odešel ke své lodi se vztyčenou hlavou, i když věděl, že toto vyjednávání selhalo…

…Taurnil se připravoval na přílet Nejvyššího Kancléře. Vše muselo běhat jako na drátkách, vše musel být překontrolováno dvakrát. Měl nejistý pocit, že se něco stane. Moc dobře věděl, jak bude Kancléř zranitelný, až bude vystupovat z lodi. I když se uklidňoval, že tam bude on, deset Gardistů okolo a šest jeho nejlepších lidí bude eskortovat kancléře. Vše mělo být tak, jak mělo. Avšak ten, co měl špinavé úmysly si vždy cestu najde. A náhoda, ta si také vybere svou daň…

 

Symon Krayt  byl nesvůj, něco cítil, že se stane, ale utěšoval se, že doteď se nic nestalo a kancléř přistane za pět minut. Gardisté se seřadili, čeká se na něj. Loď vlétá do atmosféry Coruscantu. Pokud se něco stane, bude to v nejbližších pěti minutách…

 

…Taurnil zrovna vycházel ze své kanceláře, aby byl na plošině, až kancléř přiletí, ale na chodbě ho zastihnul jeden úředník.

„A Protektor, potřeboval bych podepsat několik dokumentů…“ řekl úředník Taurnilovi.

„To počká! Nemám teď čas. Pospíchám!“ odbyl ho Taurnil.

„Ale to musí být hned! Prosím vás, nepřidělávejte mi práci a podškrábněte teď těch pár papírů!“ začal dotírat úředník.

„Musím na plošinu, ihned! Uhněte mi z cesty!!“ začal řvát Protektor Kinsman.

„Budu si na vás stěžovat! Taková nevychovanost! To si zodpovíte!“ oplatil mu stejnou notou úředník. Taurnil pohlédl do stropu a povzdechl si.

„Dobrá, pojďte se mnou,“ řekl úředníkovi a vrátil se do své kanceláře. Sedl si za stůl a začal podepisovat nesmyslné dokumenty, které mu braly drahocenný čas…

 

…Loď Nejvyššího Kancléře právě přistávala na plošinu, když se na ní řadili gardisté. Protektor Kinsman stále nepřicházel, i když to gardu nikterak neznepokojovalo, protože vše bylo již předem nacvičeno a Protektor tu nebyl potřeba. Nebo si to alespoň všichni mysleli…

 

Symon Krayt připravil gardisty a společně s nimi obklopil Kancléře Palpatina, když se loď snášela k zemi a oni mohli konečně vejít na plošinu a odtam pak do Kancléřova úřadu. Na Symonově tváři se mihnul úsměv, konečně doma a konečně již nic nehrozí.

„Jak je vidět, viceprotektore, nakonec nám nehrozil žádný útok Separatistů,“ řekl najednou Symonovi kancléř.

„Jistě pane, ale vaše bezpečnost především,“ odpověděl mu hlasem plným optimismu.

Zrovna scházeli z plošiny, když si toho Symon všiml, uklízeč, ten tu přeci neměl co dělat! To není možné, jedině kdyby…

 

Legrom Dash, Bounty Hunter najmutý na zneškodnění Nejvyššího Kancléře Palpatina se mírně usmíval. Vše šlo tak, jak jeho zaměstnavatel říkal. Nyní byl na plošině, vše co chtěl, měl v tom pojízném uklízecím boxu a kancléř zrovna scházel z plošiny, takže z něho byl nádherný cíl. Sáhnul pro své dva blastery a pohlédl do očí jednomu z gardistů, který eskortoval Kancléře. Spatřil v nich šok a uvědomění chyby. Vytáhl své blastery a začal s atentátem…

 

Symon chtěl vykřiknout, alespoň varovat ty nováčky u gardy, ale bylo pozdě. Ten assasin začal a než stačil kdokoliv zareagovat, šest gardistů, kteří stáli na plošině se sesunulo k zemi. Symon strhnul Kancléře za bednu poblíž plošiny lodi. Poté zhodnotil situaci. Všech deset gardistů, co stálo na plošině bylo mrtvýc,h a jeden z eskorty byl taktéž zasažen a ležel na plošině. Zbylí čtyři gardisté se stačili ukrýt za nějaké bedny a zatáhli toho assasina do křížové palby. Netrvalo to ani vteřinu a půl. Tolik smrti, utrpení a bolesti za tak krátký čas. Ale Symon si zachoval chladnou hlavu. Hráli o čas, on i oni to věděli. Dřív nebo později dorazí posily a on všechny zvládnout nemůže. Buď teď něco udělá nebo prohraje. A s ukázkou jeho profesionality Symon věděl, že on ještě něco chystá…

 

… Legrom se dostal do křížové palby a ještě vůbec netrefil kancléře, jelikož ho nějaký gardista strhnul za nějaké bedny. Nevypadalo to dobře, jelikož zbytek gardy hrál o čas a držel ho v šachu nesmyslnou přestřelkou. Hráli o čas, který on neměl. Musel provést plán, který sice zabije Nejvyššího Kancléře, ale jeho život tím také bude ohrožen…

 

…Chodbou se ozvaly sirény hned potom, co Legrom Dash začal svůj útok. Taurnil je slyšel o setinu vteřiny dřív, než zazněly, a tak úředník asi nepochopil, proč byl odhozen přes celou místnost do zdi, když se snažil zabránit vstát Protektoru Gardy, než podepsal všechny dokumenty. Taurnil to měl na plošinu dobrou minutu běhu. Nyní to musel zvládnou za půl či méně. A on věděl, že nyní na něm a dvou desítkách členů Kancléřské Gardy závisí životy. Nikdo jiný se tam nedostane během následujících kritických dvou minut…

 

…Symon se přidal do křížové palby gardistů, aby toho assasina uzemnil, jelikož podle uklízecího boxu, co měl ten zabiják před sebou, tam mohl mít klidně i nějaké dělo, se kterým by je ihned smetl, i když by tím riskoval svůj život. A Symon to vnímal, ten neklid, tu nejistotu. Již moc dlouho neopětoval palbu. Něco chystá. Něco, při čem Symon zemře. Tak chtěl dnes alespoň zemřít pro kancléře, aby on přežil. Symon se zhluboka nadechl a zavřel oči. Vnímal jeho pohyby, vnímal jeho pocity. Bohužel, uvědomil si nebezpečí o chvíli později na to, aby ho vyřešil svou blasterovou puškou…

 

…Legrom už nemohl dál čekat. Buď teď nebo nikdy. A když zemřít, tak alespoň ať splní svůj úkol. Alespoň umře bohatý. Vytáhl z boxu raketomet, nadechl se a vstal ze svého úkrytu. Nikdo z gardy nestřílel, nikdo tomu neuvěřil. Pohlédl do očí tomu gardistovi, tomu samému, kterého viděl eskortovat a strhnout Kancléře. Zmáčknul spoušť a zavřel oči. Buď přežije, nebo umře bohatý…

 

…Symon ho viděl, ale nemohl nic dělat. Ten assasin vstal, zamířil s tím raketometem a vystřelil. Symon instinktivně vzal Kancléře a pokusil se s ním odskočit od centra výbuchu. Počítal setiny vteřiny, ucítil tlakovou vlnu výbuchu a uvědomoval si desítky střípků, které se nořili do jeho masa. Tříštivá raketa. Obětoval se pro Kancléře. Tohle nepřežije…

 

…Kancléř na tu scénu koukal s obavami. Takhle to nemělo být. Jeho Garda toho zabijáka měla zabít ihned jak začal s útokem. Mezitím ze šestnácti jejích členů bylo po smrti jedenáct. A ten zabiják je stále nezraněn a kdo ví, co může provést. Najednou Palpatine zaznamenal poruchu v Síle o vteřinu dřív, než se to stalo. Ten zabiják vstal ze svého úkrytu s raketometem na rameni. Gardisté po něm nestačili vystřelit. Viceprotektor ho pak strhnul a o desetinu vteřiny později. Kancléř zaznamenal tlakovou vlnu.Viceprotektor ho pustil, klesl na kolena se zděšením ve tváři, byl celý od krve. Palpatine na jeho purpurové róbě viděl desítky krvavých skvrn, známek po zásahu střípků z rakety. Tak mohl vypadat on. Místo toho tak vypadal člověk, který se nebál nasadit svůj život za jeho.

„Pro…promiň..te. Promiňte, že..že jsem vás…zk..zklamal,“ pronášel v agónii Viceprotektor ke Kancléři. Jeho tělo si zatím v šoku neuvědomilo smrtelná zranění. Kancléř chytil Viceprotektora za ruku.

„Ne, Symone, ty se nemusíš omlouvat. Vděčím ti za život. Jsi hrdina,“ řekl smutně ale s nesmírným uznáním v hlase Palpatine. Viceprotektor Krayt se usmál, jeho pohled zeskelnatěl a jeho ruka vyklouzla z kancléřovy…

 

…Taurnil vyběhl na plošinu společně s dalšími pěti gardisty, které potkal při cestě sem. To, co viděl, by se dalo přirovnat k masakru. Těla gardistů se povalovala bez ladu a většině chyběla nějaká část těla. Taurnil to přepočítal. Šestnáct, všech šestnáct gardistů bylo mrtvých. I když, všiml si jednoho, za tím boxem, ten se ještě hýbe! Taurnil si ho prohlédl a ano! Byl to Turgon Hyrram! Ihned se k němu rozeběhnul, ale jakmile se k němu dostal, jeho naděje pohasla. Gardista byl stále živý, ale chyběla mu půlka těla.

„P…pane, ne…nemoh…li jsme nic dě…lat, pro…promiňte to selhání.“ Řekl Taurnilovi Turgon.

„Není co, skvěle jsi konal svou práci. Ale teď mi řekni, kde je ten zabiják? Řekni mi to! Pak můžeš zemřít s poctou.“

„Děkuji pane, je za těmi boxy, tam…“ a ukázal směrem u uklízecím boxům. Taurnil tam pohlédl a poté se podíval zpět na Turgona.

„U…Ukon…čete to. Prosím! Taurnile, já nechci takhle žít!“ řekl mu Turgon a Taurnil s očima plných zoufalství ho vzal za hlavu přitiskl k sobě. Zavřel oči a trhem zlomil svému příteli vaz…

 

…Taurnil se poté vydal k těm boxům, které mu ukázal Turgon a nalezl tam zabijáka, jak tam leží s úsměvem, ale bylo vidět, že střepiny z jeho rakety porušily v některých místech jeho zbroj. Mandalorián. A podle krvavé kaluže pod ním, to byl polomrtvý Mandalorián. Když pohlédl na Taurnila, usmál a rozesmál by se, ale začal vykašlávat krev. Taurnil do něj kopnul a poté ho rukou vzal pod krkem a zvednul ho.

„Kdo tě najal? Řekni mi to! Řekni mi to hned a tvá smrt bude rychlá!“ začal řvát Taurnil na toho Bounty Huntera.

„Jsem už mrtvý..už mi nezáleží…nezáleží na rychlosti. Jsem bohatý. Zabil jsem kancléře,“ řekl mu ten Mandalorián a zasmál se.

„Taurnil přitlačil na určitých místech krku a Mandalorián svůj usměv přeměnil v úšklebek. Úšklebek bolesti.

„Než zemřeš, mohl bych ti to znepříjemnit. VELICE znepříjemnit. Nebo budeš mluvit, já pak trhnu a oba budeme spokojení.

„Kvičeli jako prasata…ti tvoji gardisté…Jako prasata.“ Řekl mu v odpověď Mandalorián. Taurnil se taky usmál, sáhnul mu pod zbroj a strčil mu prst do rány po střepině. Mandaloriánova tvář se zkroutila v nekonečné bolesti, kterou pociťoval. Chtěl křičet, ale vydal ze sebe pouze chrapot. Avšak Taurnil po chvíli přestal a zabiják zase nabýval vědomí.

„Dobře…byl to Bail Organa, prosím, proveď to rychle, jak jsi slíbil! Prosím!“ začal křičet Mandalorián. Taurnil zasmál.

„Teď kvičíš jako prase ty.“ A chtěl mu zlomit vaz, ale uslyšel za sebou kroky. Položil Mandaloriánovy nohy na zem a otočil se. Byl tam Kancléř Palpatine, sice od krve, ale neměl žádná viditelná zranění.

„Protektore, to nesmíte udělat! Musíte ho předat vyšetřovací komisi Senátu!

„Źe nemůžu? A jak snadno,“ odpověděl mu Taurnil a jedním škubnutím mu přelomil vaz. Mandalorián se sesunul k zemi. Taurnil se k němu otočil a skopnul ho z plošiny…

 

…Kancléř se vyděšeně díval, jak jeho Protektor Gardy jednou rukou jediným škubem zabíjí toho atentátníka, který ještě před chvílí postřílel šestnáct gardistů Senátu. Taurnil se poté otočil a chtěl odejít, ale kancléř ho zastavil.

„Kam jdete? Co chcete proboha dělat?“ začal na něj řvát. Taurnil se neusmál, nezamračil, pouze mu skelným obličejem řekl:„Jdu dělat svojí práci.“ A kamsi odešel. Avšak kancléř pomocí Síly vytušil úmysly svého Protektora. Šel do Senátu, aby vznesl obvinění proti Bailu Organovi. Ale ten byl teď potřebný, měl vliv na Senát, byl pro Armádu Republiky, kterou chtěl Palpatine za každou cenu. Teď o něj nemohl přijít! Tím cena života Protektora Taurnila Kinsmana ztratila na hodnotě…

 

…Taurnil na senátorské plošině se blížil k Masi Ameddovi.

„Vážení senátoři, vážené senátorky! Mám pro vás zdrcující zprávy. Na kancléře Palpatina byl dnes spáchán atentát, za kterým stojí jeden z jeho nejbližších! Ano, je to tak. Jeden z vás, ve své hrabivosti, neloajálnosti a snaze po kariéře si objednal mandaloridiánského žoldnéře k vraždě kancléře…“ Taurnil najednou přestal, chytil se rukou za hlavu, něco si pro sebe říkal. Něco, co mělo vliv na jeho pozdější činy, které spáchal za pár okamžiků.

Příliš mnoho vzpomínek a bolesti. Pro co trpím? Proč bych se měl stále obětovat pro druhé? Pro co?Co tím sobě či jiným dokážu? Mnoho lidí zemřelo kvůli mé neschopnosti. Měl jsem tam být! Měl jsem tam být a případně zemřít jako všichni tam! Oni mi věřili!

„Drazí senátoři. Je konec! Doufám, že vaše oči se otevřou, jako mé se zavřeli! JIŽ NIKDY VÍCE SMRTI, UTRPENÍ. Je čas odejít!“ vykřikl Protektor Kinsman a skočil ze senátorské lóže…

 

… Ve ztemnělé hale v Coruscantské industriální zóně se procházeli dvě tajemné postavy. Darth Tyranus a Darth Sidious.

„Lorde Sidiousi, jak se vyvíjí vaše úsilí v Senátě.?

„Dobře Lorde Tyranusi. Senátoři posílili svou důvěru v Nejvyššího Kancléře a ten slizký a podlý Bail Organa dokonce začal přesvědčovat Senát, aby byl více pro Armádu Republiky.“

„A co problém s tím, aby vina nepadla na Baila Organu, můj pane?

„Ano, ten problém. Byl již vyřešen, i když jsem tím řešením ztratil dobrého protektora.“

„Oběti ve prospěch většiny musí být, můj pane.“

„Jsem rád, že to tak chápeš. Možná se v budoucnu bude muset obětovat jeden z nás pro toho druhého, Lorde Tyranusi.“

„Doufám že to budu já pro vás, můj Mistře,“ řekl Darth Tyranus a vešel do své lodi. Měl nyní jediný úkol. Založit Konfederaci Nezávislých systémů a zahájit válku s Republikou.
Měla začít éra nejkrvavějších let Republiky. Měla započít Válka Klonů…