Kapitola 32

Obi-Wan Kenobi vycítil smrt, jakmile se znovu přiblížil k tomu místu, kde havarovalo vznášedlo mistra Bondary. Nepřipomínalo to ten dřívější pocit, že tudy prošli Jedi; tohle bylo čerstvé.
Když se dostal blíž, spatřil, že z ulice stoupá kouř a poblíž blikají majáky policejních křižníků, které uzavíraly oblast. Zřejmě se tu stala nějaká nová nehoda - dost důležitá na to, aby sem přitáhla strážce zákona.
Poté, co odešel z „Oázy Tuskenů“, se rozhodl pro návrat na poslední místo, kde byli Darsha a mistr Bondara spatřeni - k vraku vozidla. Vznášející se zátarasy padawanovi nařizovaly, aby se nepřibližoval, a Obi-Wan bleskově zvážil, jestli poslechne. Přece jen, je to Krvavý koridor. Určitě tady vyšetřují nějaký zločin, který nesouvisí s jeho posláním, a jestli je tomu tak, bude se tu jenom plést.
Ovšem pak to pocítil znovu - neblahou předtuchu, jež ho tolik sklíčila, už když tu byl předtím.
Obi-Wan proletěl se svým vznášedlem až za barikády. Droidský soudní lékař ho chtěl vykázat, ale když si povšiml, že jde o padawana, nechal vozidlo pokračovat. Jedi nevyužívali rádi své světské pravomoci, ale na území Republiky měli právo vkročit do policií uzavřené oblasti, pokud se vyšetřování dotýkalo jejich zájmů.
Přistál kousek od místa, kde policie zrovna zkoumala nehodu pomocí laserového skenování, a přiblížili se k němu dva uniformovaní vyšetřovatelé - Mrlssi a Sullustan, oba dva vypadali, že by byli radši kdekoliv jinde, jen ne tady. Mrlssi promluvil jako první.
„Můžeme nějak pomoct?“
Obi-Wan se rozhodl vyzkoušet, jakou odpověď dostane, když zmíní jen částečnou pravdu. Ti vyšetřovatelé nemusejí nutně vědět, že se pohřešují dva Jedi.
„Sleduji zločince, který by se měl pohybovat v této oblasti. Zjevně tu došlo k několika napadením...“ Nechal svůj výrok nedokončený, sledoval reakce policistů a doufal, že dostane nějakou odpověď. „Myslel jsem, že by mohla existovat spojitost.“
Sullustan se podíval na Mrlssiho. „No jo, mohla. Pojďte se podívat.“
Obi-Wan šel za dvojicí až k čerstvému vraku, který ležel možná půl bloku od toho Bondarova. Přestože byl strašlivě ohořelý a kov karoserie žárem zkroucený, na první pohled bylo vidět, že je odseknutá velká část křižníku, a kokpit, kde seděl droidský pilot, byl rovněž proťatý.
„Nevíte, co by to mohlo znamenat, padawane...?“
„Kenobi. Obi-Wan Kenobi.“
Ozval se Sullustan. „Poznáváte typ vozidla?“
Obi-Wan zavrtěl hlavou. „Má to nějaký význam?“
Vyšetřovatel přikývl. „Tohle je - nebo byl - policejní křižník. Jsou speciálně zkonstruovány, aby doprovázely policisty při zásahu na místech, jako je Krvavý koridor. Drží se nejvýš patnáct metrů nad speedery.“
Obi-Wan si uvědomil problém, se kterým zápasili. Jak se někdo mohl dostat patnáct metrů vysoko a napadnout křižník, aniž by přitom byl sestřelen?
„Byl někdo zabit?“ dotázal se, ačkoliv už tušil odpověď.
„Dva policisti,“ potvrdil Mrlssi.
Obi-Wan přikývl. „Může to být práce někoho z Černého slunce. Nahlásím to Chrámu. V této věci s vámi budou Jedi plně spolupracovat.“ Otočil se a zamířil zpět ke svému vznášedlu.
Problém zbytněl natolik, že jej pouhý jeden padawan nevyřeší. Vzhledem k tomu, že v tom může být zapleteno Černé slunce, a teď se dozvěděl o smrti dvou policistů, si Obi-Wan uvědomoval, co je v tuto chvíli nejrozumnější: oznámit vše svým nadřízeným. Mělo by se rozběhnout rozsáhlé vyšetřování, ve spolupráci s bezpečnostními složkami.
Vystoupal se vznášedlem asi na úroveň desátého patra - ještě pod nejnižší proud vzdušné dopravy, ale dost vysoko, aby mohl nabrat celkem přímý směr zpět ke Chrámu. Ať už se děje cokoli, byl si jistý, že je v tom víc než zmizení Darshy a mistra Bondary.

Darth Sidious postřehl slabé narušení v Síle, ještě než jeho komlink zapípal, a tak věděl, že se mu ozývá jeho učedník. Přistoupil k holoprojektoru a a zapnul přenosovou síť. Kontrolka svou zelenou září potvrdila utajení hovoru.
„Můj učedníku. Tvůj úkol je u konce.“
Bylo to konstatování, ne otázka. Sidious věděl, že Darth Maul by mu nevolal, aby oznámil, že selhal. Navíc v energetickém poli, jež obklopovalo učedníkovu projekci, nevnímal Sidious žádné neobvyklé výchylky.
„Ano, mistře. Padawan zemřela při souboji. A bojovala dobře - na to, že byla pouhý učedník. Výbuch, který způsobila, zabil Lorna Pavana a zničil i jeho droida.“
Darth Sidious přikývl. Vnímal i na tu vzdálenost, že Maul říká pravdu. To jsou výborné zprávy. Všechna místa, kudy jeho plán prosakoval ven, byla utěsněna. Určitě nastanou jiné potíže - nedůvěřoval neimoidiánským schopnostem bojovat o nic víc, než věřil v jejich pravdomluvnost - ale ty nastanou teprve, až nebude možné vývoj situace zastavit.
„Potřebuji, abys mi přinesl holocron na určité místo.“ Udal Maulovi adresu a zvláštní pokyny, kterými se jeho učedník bude muset řídit, aby prošel přes bezpečnostní droidy. Darth Maul si příkazy vyslechl.
„Buď opatrný, můj učedníku. Musíme zůstat v utajení. Rytířům Jedi bude velice líto, že přišli o dva ze svých řad, a budou hledat odpovědi. Dej pozor, aby žádné nenašli.“
Darth Sidious nečekal na odpověď; žádnou nepotřeboval. Gestem přepnul vypínač a přerušil spojení.
Nastal čas vykonat další přípravy. Čas konečně uvést do pohybu plán, který zařídit trvalo desítky let. Strategie, která vyústí v naprostou zkázu Jedi.
Brzy.
Velice brzy.

Obi-Wan donutil vznášedlo k nejvyšší možné rychlosti, která byla ještě bezpečná a proplétal se úzkým bludištěm budov a ulic. Náhle jeho pozornost upoutalo zahřmění a záblesk oranžového světla o dvě ulice dál.
Zase výbuch, podivil se v duchu, když zamířil k tomu místu. Nevěděl, co se děje, ale jestli to nepřestane, tato část města bude vypadat, jako by ji někdo vybombardoval z oběžné dráhy.
Zastavil na přistávací plošině a opatrně se přiblížil ke žhavému peklu, přičemž použil Sílu a snažil se opět dopátrat, co se stalo. Jeho smysly vnikly do budovy, nezjistily žádnou známku života, ale zachytily narušení v Síle, způsobené bojem na život a na smrt. Vnímal, že tam byla Darsha a tytéž úponky zla, které ho znepokojovaly po celý den. Když se padawan rozhlédl, povšiml si hromady ožehnutých trosek, které exploze vyvrhla ze vchodu. V sutinách se cosi lesklo, popošel blíž, aby viděl, co to je.
Šok mu rozechvěl celé tělo a musel se uklidnit, přinutit svou mysl, aby se nebránila a přijala to, co viděl.
Použil Sílu a natáhl se pro ten lesklý kousek kovu; věc vylétla ze suti a přistála mu v dlani.
Byl to pokroucený, roztavený jílec světelného meče, zdeformovaný téměř k nepoznání.
Téměř.
Při cvičných soubojích v Chrámu si obvykle dva padawani navzájem vzdávali úctu tím, že že zvedli jílec svého meče k čelu, než aktivovali laserové čepele. Obi-Wan si nejednou povšiml drátem opletené rukojeti Darshiny zbraně - to bylo mezi Jedi výjimečné.
Na totéž se právě díval.
Pokud by měl nějaké pochybnosti, Síla jeho podezření potvrdila. Darsha Assant je mrtvá.
Obi-Wan Kenobi tiše stál a hleděl na na jílec ve své dlani.
Není emocí; je pouze mír.
Jak si přál, aby to byla pravda.