Kapitola 31

Darth Maul pocítil lehké zklamání, když si uvědomil, že ta Jedi není doopravdy tak mocná, jak se zdála. Byla úchvatně hluboko ponořená v Síle, ale její technika tomu neodpovídala. Oba věděli, že její smrt je jenom otázkou času. Lépe zaměřil své útoky a donutil ji, aby se bránila techničtějším stylem.
Seskočila dolů na zem a on ji následoval. Pocítil proti sobě tlak Síly a odvrátil ho; postřehl, že to na něj letělo zezadu několik velkých nádob a kanystrů. Padawan už opouští síly. Takový útok byl známkou zoufalství. Brzy bude po všem.
Vrhl se kupředu, udělal kotrmelec, aby se dostal těsně k ní, přičemž musel odrazit její útok. Neviditelná vlna srazila další předmět na místo, kde předtím stál.
Ubohé.
Maul vyrazil nahoru jednou čepelí. Střetla se žlutým laserem a chvilku se přetlačovaly. Padawan nevyužila záměrné slabiny v jeho úderu, takže Maul opět pocítil, že vůči této Jedi ztratil veškerý respekt.
To je dost špatné, ale přijdou další úkoly, další výzvy, více hodné jeho schopností. Jednoho dne zbudou z Chrámu Jedi pouhé ruiny a on toho bude svědkem, poté, co zabije mnoho rytířů vlastní rukou. Ovšem teď byl čas ukončit tohle.
Darth Maul se připravil na smrtící úder.

Darsha vyslala druhou vlnu Síly a shodila na podlahu další nádobu s palivem. Dokázala přesunout několik tlakových lahví s plynem na svařování vedle kanystrů s palivem. Tvořily teď malou hromadu, extrémní výbuch čekal jen na podnět.
Jak příhodné, pomyslela si, vzít si příklad z oběti mistra Bondary.
Vzpomněla si na Lorna. Doufala, že si droid uvědomil, jakou potenciální možnost na přežití představuje jednotka na zmražování karbonitu. Pokud ne, pak bude její oběť k ničemu.
Když před chvilkou viděla Lornův obličej v malém okénku komůrky, nesl výraz zoufalství a obav - ne o jeho život, ale o její. S konečnou platností to nebyl výraz někoho, kdo ji nenávidí, nebo se nestará o její osud.
Taková škoda, pomyslela si. Kdyby měli víc času...Kdyby tohle mohli přežít, dostat se spolu do Chrámu Jedi...
Avšak osud jim přichystal jinou cestu.
Není vášní; je pouze klid.
Udeřila na Sitha bzučícím mečem a přesunula se na lepší místo. Musí tento manévr provést správně, aby to nevypadalo, že mění pozici schválně.
Udělala chybu v obraně. Sith toho okamžitě využil.
Rudá čepel ji propíchla ze strany; ohnivý horký záblesk bolesti přiměl Darshu vykřiknout.
Darsha Assant pustila svůj světelný meč a stále zapnutý jej poslala dopředu po vlnách Síly, aby se zabodl do jedné z tlakových lahví.
Měla čas na poslední myšlenku.
Není smrti; je pouze Síla.
Věděla, že je to pravda.

Darth Maul viděl strategii svého protivníka a uvědomil si, co Jedi plánuje, skoro příliš pozdě. Vyskočil a nechal Sílu, aby ho vymrštila do výšky, k jednomu z oken. Transpariocel se snadno roztříštila a on přistál na blízkém chodníku, když plyn a palivo uvnitř vybuchly.
Silné zdi budovy naštěstí explozi pohltily. Padawan byla nakonec opravdu nevyzpytatelná; zpětně mu došlo, že tu past připravovala svými chabými útoky Sílou. Nebezpečnější protivník, než si myslel.
Ten nápad ho připravil o potěšení z popravy jeho nejdůležitějšího terče. Maul věnoval úsměv její památce. Ne všichni by bojovali tak dobře; to musel ocenit.
Kolem se začínal shromažďovat dav. Maul se musí přesvědčit, že jeho úkol skončil, a to nejlépe ihned. Vyskočil zpět na okno, kterým právě vylétl ven. Nyní z otvoru proudil kouř; skrze něj mohl stěží rozeznat peklo, v nějž se místnost změnila. Použil Sílu, aby rozehnal oblaka dýmu, a spatřil pod sebou komoru na skladování odpadu, ve které se schovávala jeho kořist. Tlaková vlna výbuchu ji rozervala; Maul viděl rozdrcené a pokroucené kousíčky vnitřního vybavení.
Tohle nemohl nikdo přežít. Nikde nezahlédl ani stopu po těle padawan nebo mrtvolu Lorna Pavana. Exploze je prostě vypařila.
Jeho mise je přece jen u konce.
Avšak potřebuje si být naprosto jistý. Pavana bylo mimořádně těžké zabít, dokonce přežil i ten minulý výbuch. Maul se musí ujistit.
Dotázal se pomocí Temné strany, vyslal pátravé vibrace po celé místnosti a hledal jakoukoli známku života.
Žádnou neobjevil.
Výborně.
Darth Maul seskočil zpět na chodník. Bez ohledu na přihlížející hlouček si nasadil kápi a odcházel od hořící budovy.
Je čas informovat mistra o úspěchu. Konečně.