Kapitola 30

Darth Maul stál ve dveřích a hleděl na svou kořist, přes celou místnost k němu proudilo překvapení a děs těch dvou. Byli v pasti. Věděl to a oni také, což tuto chvíli činilo ještě mnohem úžasnější. Pomalu se usmál.
Ke spodnímu konci větrací šachty se dostal v okamžiku, blikající majáček na policejním speederu mu zaručil rychlou cestu skrze hustý proud vzdušné dopravy. Dole je nezastihl, samozřejmě, avšak bleskový průzkum roury odhalil jediný logický cíl prchajících. Zatím jednal pouze za minimálního kontaktu se Sílou a střežil se před jejím objetím. Žil v Temné straně tak dlouho, že když se jí vyhnul, cítil se nejdřív jako nahý a napůl oslepený; ale bylo nutné, aby neposkytl té padawan, jež se přidala k jeho kořisti, žádné varování. Obešel budovu a zjistil, že má jen několik transpariocelových oken vysoko na zdech a jeden hlavní vchod dovnitř. Nemohl by vymyslet lepší past.
I nadále oddělen od Síly, jako nebyl už roky, natáhl nejtenší úponek vědomí ke dveřím, vedoucím dovnitř do budovy. Stál a čekal na známku, že se jeho oběti dostaly na místo.
Netrvalo dlouho a stalo se. Vklouzl zpět mezi vlny Síly a vychutnával si ten pocit, jak ho Temná strana sevřela v náručí. Okamžitě ucítil, že to padawan postřehla, a tehdy otevřel dveře.
Darth Maul vstoupil dovnitř a aktivoval obě čepele svého světelného meče. Ta chvíle byla dokonalá, ale jako všechny skvělé momenty se rychle rozplývala. Je čas vyrobit další, více uspokojivou: konečně završit misi a vychutnat si svůj triumf.

Po několik neuvěřitelně dlouhých úderů srdce byla Darsha ochromená překvapením, zrazená svými pocity. Dotíral na ni strach, zoufalství a beznaděj, podlamovaly její vůli. Čelila nepříteli nad své možnosti; Sith ovládal Sílu daleko lépe než ona. Porazil mistra Bondaru, jednoho z nejlepších šermířů Jedi.
Vzdej to, šeptal jí neodbytný hlas vevnitř v hlavě. Odhoď svou zbraň. Vzdej to...
Avšak jakmile Sith zapnul obě čepele svého meče, ozvala se v ní léta výcviku, ze kterých se stal téměř nový instinkt. Zoufalství v její mysli utichlo.
Oddala se Síle.
Není emocí; je pouze mír.
Strach se vypařil a na jeho místo nastoupil klid. Stále si uvědomovala, že ji Sith zřejmě zabije, ale zajímalo ji to pouze vzdáleně. Pokud je smrt nevyhnutelná, pak záleží na tom, jak ji přijme.
Není neznalosti; je pouze moudrost.
Tento rok podstoupila u mistra Yody lekci bojových technik a ta vzpomínka jí teď vyvstala v paměti.
Yoda se postavil před shromážděné učedníky a promluvil; jeho tenký pisklavý hlas se bez jakéhokoli zesilovače podivuhodně rozléhal až do nejvzdálenějších koutů výcvikové haly.
„Lepší než výcvik Síla je. Víc než zkušenost a rychlost znamená.“
A dal názorný příklad. Dopředu postoupili tři členové Rady - Plo Koon, Saesee Tiin a Depa Billaba, všichni výborní bojovníci - a napadli ho. Mistr Yoda nebyl ozbrojen a nepohnul se víc než o metr, pomalým, odměřeným krokem. Nicméně žádný z těch tří se ho nedokázal ani dotknout. Lekce přinesla cenné ponaučení: ovládat Sílu je nekonečně lepší než mít dokonalou techniku.
Nyní se Darsha odevzdala Síle, nesnažila se ji ovládat, prostě ji nechala převzít kontrolu, jako tehdy tváří v tvář taozinovi a Raptorům. Kolikrát jí mistr Bondara řekl, aby se uvolnila, nechala věci plynout? Teď to udělala a vnímala, že dosáhla nejhlubšího spojení se Sílou, jaké se jí kdy podařilo. Jak to věděla, nemohla říct - prostě to tak bylo. Její smysly se zaostřily k dokonalosti a uvědomovala si každý kousíček, každou část v oné opuštěné rozdělovně proudu: to, co měla v zorném poli, i to, co bylo mimo. Věděla o každé zdi, uvědomovala si dveře, pronikala ke každé součástce ve strojích, pociťovala i to nejmenší zrnko prachu.
A věděla, co musí udělat.
A tohle všechno si uvědomila méně než ve vteřině.
Zlehka máchla rukou směrem za sebe a odstrčila Lorna a I-5 dozadu, droid a člověk prolétli několik desítek metrů až k duraocelové komůrce, která, jak si Darsha uvědomovala, je konstruována i pro nebezpečný, výbušný odpad. Dvířka se zabouchla. Sith se k těm dvěma nedostane hned, což jí poskytovalo čas. Myšlenkou zastrčila zámek, takže se dveře nedaly otevřít, a pak zapnula svůj meč. Zlaté světlo zazářilo do šera staré rozdělovny.
Dvě rudé čepele Sithova meče zavířily, když se k ní vrhl. Postoupila dopředu, aby mu čelila.

Lorn zabušil na dveře komory pro skladování odpadu, jenže ty se neotevřely.
„Darsho! Otevři dveře!“
Zuřivě lomcoval závorou, ale zamykací mechanismus byl zajištěn. Skrze malý, nažloutlý transpariocelový průhled viděl, jak Darsha a Sith bojují, laserové čepele se střetávaly ve sprškách jisker.
To je šílenství! Co to provedla? Musela vědět, že nemá nejmenší šanci proti tomu démonovi, který zabil jejího mistra. Všichni tři spolu, za podpory prstových blasterů I-5 a Lornova klasického, by ho možná porazili. Ale sama nad ním vyhrát nemohla.
Ona tam zemře.
A po ní bude se vší pravděpodobností následovat Lorn - ale na to teď skoro nepomyslel. Chtěl jen otevřít ty dveře, aby se mohl dostat k Darshe a nějak jí pomoct!
Vyndal z kapsy vibročepel a zkusil ji použít do zámku. Nic se nestalo.
„I-5, dostaň nás odtud!“ zakřičel. Když droid neodpověděl, Lorn se otočil, aby zjistil proč.
I-5 aktivoval jednotku na mražení karbonitu. Po malé místnůstce se rozptýlil obláček odporně páchnoucího kouře - karbonitová pára.
„Co to děláš? Vždyť ona tam umře!“
„Ano,“ souhlasil droid. „Přesně tak.“

Darth Maul zaznamenal změnu v Síle, když žena postoupila dopředu. Zajímavé - byla mocnější, než předpokládal. To je ovšem úplně jedno. On, který celý život trénoval, aby dokázal zabíjet Jedi, určitě nebude poražen pouhou padawan. Hodnotnější protivník by zabral více času. Avšak nebyly tu žádné jiné východy, takže jeho živý terč s droidem nikam neutečnou.
Může se trochu pobavit.
Maul zatočil čepelemi shora dolů, úder, který měl Jedi oddělit horní půlku těla od té dolní.
Zablokovala ránu svým žlutým laserem, odrazila první čepel, potom máchla vstříc druhé, aby ji odvrátila zpět.
Změnil směr a udeřil přímo vpřed na její srdce, v postoji známém jako Hladový sarlacc.
Čemuž se ubránila, když její meč opsal zespoda oblouk a žlutá špička se pak Maula pokusila rozpárat.
Ale už tam nestál, udělal salto dozadu a dopadl v obranném postoji.
Darth Maul na ni vycenil zuby. Na padawana je tedy neobyčejný protivník. Žádný mistr Jedi nežil v Síle tak hluboko, jako ona v tuto chvíli.
Ale stejně ji zabije. Věděl to a ona také.
Sithský učedník vyrazil do nečekaného útoku a pomocí Síly na padawan hodil rezavý hasák a kbelík starých součástek, které stály na desce pracovního stolu, přičemž se sám vrhl dopředu a jeho světelný meč tančil ve variaci na Ornament smrti, pocházející z teräs käsi.
Už ho to začínalo nudit. Přišel čas zabít ji a přesunout se k jeho prvotnímu cíli.

Není vášní; je pouze klid.
Byla to pravda. Každý její pohyb řídila Síla, každý její pohyb byl správný, ale Darsha neměla žádné pocity, neuvědomovala si předem své jednání. Síla ji vedla, pomáhala jí zvládat bleskové pohyby, jež potřebovala, aby se ubránila Sithovi a dokonce aby se zmohla na protiútoky.
Jenže to nestačilo. Sith byl nejlepší bojovník, jakého kdy Darsha viděla. Jeho pohyby byly přesné, ovládal Sílu se zkušeností hudebníka, který hraje složité sólo. Právě proto bylo tolik důležité, aby se informace o něm dostala do Chrámu.
Za asistence Síly od sebe odhodila hasák i součástky, které na ni mrštil. Některé kousky kovového smetí však prolétly až k ní a zasáhly ji do nohou i trupu, když vyskočila pět metrů vysoko na můstek, jenž probíhal po celé délce místnosti. Jakmile dopadla, zachytila očima Lornův vyděšený obličej, orámovaný úzkým okýnkem ve dveřích skladovací komory. Sotva měla čas popadnout dech, než před ní přistál Sith. Jeho oči byly uhrančivé, zlatá barva tvořila děsivý protipól krvavě rudému a černému tetování jeho obličeje. Avšak nezabránily jí odrážet jeho útoky, když se znovu dostal k ní a jeho čepele vířily tak rychle, že vypadaly, jako by se slily v červený štít.
Ozvalo se zasyčení, jak se její čepel setkala s jeho; a když se oddělily - Darsha se bránila, on útočil druhým koncem meče - vyrojily se jiskry.
Darsha udeřila zespoda a pocítila slabinu ve své obraně.
Byla to past, chytře nastražená, a Sith zatočil mečem, aby úder zablokoval a zároveň Darshu zasáhl.
Už nestála tam, kde měla, skočila o metr vedle a namířila mu svůj žlutý meč na hrudník.
Sith se k Darshe vrhl, sekal zleva-zprava-zleva v sériích útoků, na které jí nestačil dech, ani pokud si pomáhala Sílou. Bránila se a poroučela své mysli, aby se neděsila jeho techniky, aby se ji nesnažila napodobit; teď se musí uvolnit a podržet si své hluboké spojení se Sílou. Myšlenky představovaly riziko.
On takovou slabostí netrpěl, cítila, že to tak je. Mnohem vědoměji kontroloval moc, kterou disponoval, což mu dávalo výhodu. Pokud se Darsha snažila víc ovládat Sílu, zmenšovala se její schopnost instiktivně reagovat, a když se nesnažila, mohla se pouze bránit.
Ta potíž se v ní stále ozývala, když vnímala celé okolí, její smysly se natahovaly, mysl hledala nějaké řešení.
Jedno našla. Prověřila ho a pochopila, že je to její jediná příležitost.

Lorn popadl droida za paže a snažil se ho odtáhnout pryč od ovládacího panelu. Rovnou se mohl pokoušet dostat na zem orbitální stanici. „Co to děláš?“
I-5 nepřestal pracovat, když mu odpovídal. „Snažím se zařídit, aby její oběť nebyla zbytečná.“
„Nebude, když otevřeš ty zatracené dveře!“
Droid mu odpověděl a jeho hlas byl až šíleně klidný. „Ani moje reflexy nejsou nic ve srovnání s těmi Sithovými - a to jsem daleko rychlejší než ty a padawan Assant. Dělá pro nás to, co udělal její mistr pro ni - kupuje nám čas.“
„A na co nám to bude? Jsme uvěznění v téhle místnosti-“
„S jednotkou na zmražování karbonitu, která se dá použít. Můžeme se uvést do hibernace.“
Dokonalé překvapení zbavilo Lorna na chvíli protestů. I-5 pokračoval: „Živé bytosti je teoreticky možné zamrazit do karbonitového bloku a později oživit. Kdysi jsem o tom četl zajímavé pojednání v Galaktické vědě-“
Lorn se otočil, v krku se mu tvořilo zavrčení, a namířil Saurinův blaster na zámek dveří. Tak či onak se dostane k Darshe.
„Nedělej to!“ zarazil ho I-5. „Tahle místnost je magneticky odrušená. Výstřel se odrazí a zabije nás oba.“
Lorn se prudce otočil a namířil blaster na droida. „Pojď sem a otevři ty dveře,“ řekl hlasem, jenž vůbec nezněl jako jeho vlastní, „nebo tě roztavím na hromadu šrotu.“
I-5 otočil hlavu a na moment se zadíval na svého společníka. Pak bleskově hmátl dopředu a vytrhl Lornovi blaster, než člověk dokázal stisknout spoušť.
„Teď mě poslouchej,“ řekl I-5, když se vrátil ke své činnosti. „Máme jedinou možnost, jak to tady přežít, a není nijak skvělá. Padawan nemá šanci. A ví to.“ Zadal do ovládacího panelu poslední data. „Vlez do jednotky.“
Lorn na něj zíral, pak se otočil a díval se skrze průhled. Neviděl přímo Darshu ani Sitha, ale na podlaze se míhaly jejich stíny, vytvořené světlem z vysoko položených oken. Pochopil, že jejich boj se přesunul na jeden z můstků.
Dělá pro nás to, co udělal její mistr pro ni - kupuje nám čas.
Znal Darshu sotva osmačtyřicet hodin a za tu dobu se dostal od nenávisti k ní a ke všemu, co pro něj představovala, až - sem. K šílené bolesti, frustraci, emocionálnímu chaosu, který si nepřipouštěl roky. Nemiloval ji; nebyl čas se do ní zamilovat. Ale začal ji mít rád, respektoval ji a obdivoval. Jestli jsou všichni Jedi jako ona...
Nechtěl tu myšlenku dokončit. Ale přinutil se k tomu.
Jestli jsou všichni Jedi jako ona, pak to, co se stalo Jaxovi, pro něj bylo nejlepší.
„Honem!“ pobídl ho I-5. „Je spuštěný časovač. Zbývá necelá minuta.“
Lorn přitiskl obličej na sklo a snažil se Darshu naposled zahlédnout. Nepodařilo se mu to. Mlhavě slyšel praskání a bzučení světelných mečů, viděl záblesky a vodopády jisker, když se čepele křížily nebo procházely kovem tak snadno, jako by to byl tenký plast. Ale neviděl Darshu.
I-5 ho uchopil jemně, ale pevně za ramena a otočil ho od dveří. Lorn nechal droida, aby ho vedl skrz komůrku až k zmražovací jednotce. Necítil strach, když do ní vkročil. Přál si, aby necítil vůbec nic, aby otupěl.
Ne, pomyslel si. Žil takovým způsobem už příliš dlouho. Pokud tohle jsou jeho poslední chvíle - což mohou docela dobře být, protože šance, že droidův plán vyjde, je opravdu maličká - nebudou prosté emocí.
To bude to nejmenší, čím může Darshe poděkovat za její oběť.
Vstoupil do otevřeného válce jednotky a I-5 se za ním natlačil. Bylo tu sotva dost místa pro oba.
Lorn se zahleděl na droida.
„Jestli se z toho dostaneme živí,“ prohlásil, „tak toho Sitha zabiju.“
I-5 neodpověděl, nebyl na to čas. Lorn pocítil, jak kolem něj vytryskla ledově chladná pára. Jeho zrak se zamlžil, pak okolí potemnělo. Byla to tma tak hluboká a dokonalá jako smrt.