Kapitola 29

Lorn šťouchl vůdce Raptorů do zad hlavní svého blasteru, když se dostali k uličce. „Zastav,“ poručil mu. Otočil se na I-5 a Darshu. „Nějaké varování od vědeckého a kouzelnického týmu?“ zeptal se. „A nezačínej zase kňourat, že jsem do tebe nechal nainstalovat levné senzory.“
„Vždyť byly levnější než M 10.“
„Ale mnohem dražší než těch ostatních pět typů. Opravdu o dost dražší.“ Lorn při řeči pohlédl na Darshu a měl v úmyslu zeptat se jí, jestli zachytila něco ve vlnách Síly, a celkem ho překvapilo, že se Jedi usmívá. Co bylo překvapivé ještě víc - vlastně úplně šokující - jak na ten úsměv reagoval.
Líbil se mu.
Darsha se mu líbila.
To bylo zlé.
Věděl, že se jí bude muset už brzo zbavit. Lorn neměl jediný důvod vracet se do Chrámu. Jistě, Darsha je hezká, ale od té doby, co ho opustila Siena, měl spoustu jiných hezkých holek. Tudy cesta nevede. Bude nejlepší to hned utnout, tady a teď. Skrýt se za štíty, zajistit zámky, přirazit za sebou dveře.
Místo toho Lorn, ke svému úděsu, úsměv opětoval.

Darsha se cestou k uličce dobře bavila řečmi těch dvou. Bylo jasné, že ti dva jsou nerozlučnými přáteli, rovnocennými partnery. Neobvyklé, ale teď už jí to připadalo zcela přirozené.
Opravdu neměla často příležitost navázat s někým takové pouto. Jedi se samozřejmě nevyhýbali přátelstvím, ale čas, který si vyžadovala jejich studia, jim značně ztěžoval možnost pěstovat jiné vztahy než obvyklá přátelství s ostatními padawany. Kdo se v Chrámu nejvíce blížil jejímu příteli - mimo jejího mistra, samozřejmě - byl Obi-Wan Kenobi, a pokud s ním mohla mluvit častěji než jednou týdně, počítala se mezi ty šťastnější.
I když poslouchala Lorna a I-5, zůstávala bdělá vůči hrozbám, které by mohly přijít zepředu i zezadu. Jediná dlouhodobější potíž byl Zelené číro; Raptor přetékal zlostí, že se nechal tak snadno zajmout a že byl donucen vést svoje nepřátele k tajné cestě do vyšších pater. Tato situace vyžadovala pečlivý dohled, ale zdálo se, že Lorn a I-5 mají vše pod kontrolou.
Nepociťovala za sebou žádné známky Sithovy přítomnosti, což buď znamenalo, že se jim konečně podařilo utéct, nebo šlo o jasný důkaz, kolik se toho Darsha ještě musí naučit, než bude schopná naslouchat Síle pořád. Předtím, při boji s Raptory, opět zažila ten pocit sounáležitosti se Sílou, všechny smysly se jí zostřily, stejně jako při setkání s taozinem. Avšak ještě nedosáhla toho stavu, kdy by mohla zůstat v napojení na Sílu pořád. Ještě bude muset ujít dlouhou cestu, než bude tak dobrá jako mistr Bondara.
Lorn se dohadoval s I-5 o droidových senzorech. Darsha zapátrala Sílou a našla v uličce jen slabé stopy po zvířecích formách života - pavoučí švábi, přerostlé krysy a podobná stvoření. Zcela jistě nic, co by představovalo skutečnou hrozbu.
„...dražší než těch ostatních pět typů. Opravdu o dost dražší,“ sděloval Lorn droidovi. Když dokončoval větu, pohlédl na Darshu. Usmála se a velice ji překvapila upřímnost, s jakou úsměv opětoval. Že by ho snad přitahovala? Teď z něj nevyzařovalo žádné nepřátelství a to byla zásadní změna oproti postoji, který vůči ní zaujal, když se poprvé potkali.
Bylo lákavé přečíst si jeho pocity, vcítit se Sílou a přesvědčit se, jestli je tomu tak. Ovšem jakmile ji ta myšlenka napadla, Darsha ji hned zapudila. To by byla neférová výhoda. A kromě toho, když se na Lorna podívala, ani nemusela používat Sílu. Zájmu z jeho strany by si všiml každý.
Podivuhodné.
Což vyvolávalo otázku: jak to cítí Darsha?
Lorn náhle odvrátil zrak a ona věděla, že mu to není příjemné, že si není jistý, jak se vyrovnat s jejich novým vzájemným vztahem.Cítila z něj silný pocit viny a nebylo potřeba se po něm ani pídit, musela by být k Síle úplně slepá, aby si toho nevšimla. Dobře chápala, z čeho Lornův pocit viny pramení. Léta nenáviděl Jedi a když najednou zjistil, že ho jedna z nich přitahuje, byl to pro něj nepochybně závažný šok.
Ale teď není vhodný čas zabývat se tím, pomyslela si Darsha. S trochou štěstí budou lepší příležitosti později. Pro tuto chvíli se rozhodla nechat všechno při starém - bude to lepší pro ni i pro něj.
„Necítím v té uličce žádné velké tvory, jestli to pomůže,“ oznámila mu.
Lorn přikývl, stále se na ni nedíval a znovu pobídl Raptora svým blasterem. „Tak fajn, vrahoune - jdi první.“
Darsha byla trochu vyvedená z míry, jak se soustředila na Lornův zájem, takže jí téměř unikla další vlna hněvu Zeleného číra. Připomnělo jí to, že ještě zdaleka nejsou z potíží venku.

Lorn následoval Raptora do uličky a jeho mysl se stále zaobírala tou bezeslovnou výměnou pohledů mezi ním a Darshou. Pocítila snad nějak, na co Lorn myslí, použila Sílu, aby se dostala až k jeho emocím? Doufal, že ne. Ale postavme se k tomu čelem, pomyslel si, je to Jedi. Určitě by dovedla takovou věc, a Lorn věděl z vlastní zkušenosti, že lidé, kteří mají nějaké schopnosti, inklinují k tomu je používat.
Snažil se cítit vztek, být ublížený jejím jednáním, jenže všechno, co cítil, byla zvědavost - zvědavost, jestli je jeho zájem opětován. A to ho trápilo víc než vpád do jeho soukromí.
I-5 přetrhl nit jeho myšlenek. „Souhlasím s padawan Assant ohledně životních forem, ale možná bys rád věděl, že na prvních patnácti metrech jsou dva aktivní zdroje-“
„Lorne, pozor! O něco se pokouší!“ křikla Darsha zezadu.
Raptor se najisto vrhl k hromadě odpadků, spočívající pod malým architektonickým převisem na levé straně ulice. Lorn skočil za ním a pokoušel se spatřit, na co se kriminálník snaží sáhnout. Avšak Zelené číro dopadl na zem první a zabořil se do smetí. Jeho dlaň vyrazila vstříc velké žluté čtecí spoušti. Lorn už takové párkrát viděl; spustily se, pouze pokud se jich dotkl někdo se správným kódem. Ten kód mohlo být DNA, podkožní čip nebo někdy i vzorek na kůži, například tetování. Ať už tohle byl jakýkoli typ, Lorn si uvědomoval, že pokud nebude dost rychlý, velice rychle zjistí, k čemu ten vypínač slouží.
Popadl mladíkovo zápěstí a tvrdě mu zkroutil ruku za záda. Zelené číro zařval bolestí, načež Lorn sevřel i jeho druhou ruku. Odtáhl vzpouzejícího se Raptora k I-5 a Darshe.
„Máme něco, čím bychom ho mohli znehybnit?“ dotázal se droida.
„Jak chytrý nápad,“ poznamenal droid a podal Lornovi kus lana, který našel mezi odpadky. „Škoda, že tě to nenapadlo dřív, už z nás mohly být obláčky páry.“
Lorn spoutal Zelenému číru zápěstí a pak k sobě mladíka otočil čelem. „Na co je ten vypínač?“
Zelené číro na něj hleděl a ústa měl vzdorně semknutá.
Lorn kmitl pohledem na I-5, jenž mu sdělil: „Vysledoval jsem vedení až ke zdroji energie vysoko na zdi - támhle.“ Droid ukázal na rezavý ventilační otvor asi tři metry nad skupinkou. Náhle se jeho ukazováček zdeformoval a konec prstu se otevřel. Vylétly čtyři paprsky a každý rudý projektil, tenký jako vlas, zasáhl jeden konec ventilačního krytu. Lorn ucítil slabý pach roztaveného kovu i přes zkažené výpary organického původu, kterých bylo v uličce plno.
Mříž odpadla a s kovovým zvukem jim skončila u nohou. Lorn spatřil hlaveň blasteru, upevněného na stativu přímo v otvoru ventilace. Nepochybně automat, schopný odprásknout každého, kdo se pohyboval dost daleko od čtecí spoušti.
Tohle by bylo príma překvapení.
Lorn potřásl hlavou a pak se zahleděl na Darshu. „Mám dojem,“ řekl, „že bys měla použít nějaký z těch triků na ovládnutí mysli, jako jsi chtěla předtím.“
Darsha mu věnovala ušklíbnutí pak svou pozornost zaměřila na Zelené číro. Jednou rukou udělala drobný pohyb a přitom řekla: „Ukážeš nám cestu nahoru a nebudeš vyvádět hlouposti.“
Lorn fascinovaně přihlížel, jak se Raptorův pohled rozostřil a mladík zopakoval: „Ukážu vám cestu nahoru a nebudu vyvádět hlouposti.“
Bylo děsivé sledovat, s jakou lehkostí chlapce ovládá, a Lorn se - nikoliv poprvé - podivil, jestli by s ním dokázala provést totéž.
Jejich rukojmí ukázalo hlouběji do uličky. „Musíme jít tudy,“ řekl prkenně.
Lorn pohlédl na Darshu a ta přikývla. Vykročil jako první.

Darsha nemohla uvěřit, že přehlédla tu zbraň. Tolik se zaměřila na potenciální živé nepřátele, že ji vůbec nenapadlo hledat mechanickou hrozbu. Tohle už se znovu nesmí stát.
Rozšířila své vnímání a pátrala po živých i elektronických očích. Za rohem byla bezpečnostní kamera. Lorn vkročil za ohyb dřív, než než ho mohla varovat, ale to nevadí - převzala nad kamerou kontrolu. Přelstít umělé zařízení vyžadovalo o něco více soustředění, ovšem zdaleka to nebylo nad její možnosti. Jednoduše stroj zmátla a přes objektiv se spustil kryt.
Ona, Raptor a I-5 následovali v rychlém sledu Lorna. Ten zrovna hleděl na kameru.
„Neměj strach,“ uklidnila ho. „Zneškodnila jsem ji.“
Pohlédl na Darshu. „Ona byla v provozu? Myslel jsem, že je to atrapa, kterou nastražili, aby sem nikdo nelezl.“
„Pokud si vzpomínáš, kousek za námi byla fungující zbraň,“ rýpl si I-5.
Lorn se na něj podíval, pokrčil rameny a pak vděčně kývl na Darshu. Zlehka a přirozeně. Jen těžko se dalo uvěřit, jak na ni méně než před čtyřiadvaceti hodinami měl vztek, že mu zachránila život.
Pokračovali dál. Byla to spletitá cesta, kterou je Zelené číro vedl, dokonce i na Coruscant - skrze temné uličky a obslužné spojovací průchody, které za několik staletí vytvořily složitý komplex, podobný chodbičkám prožraným od červů. Občas byla cesta natolik úzká a tma tak hluboká, až Darshe připadalo, že jsou stále v podzemí. Její smysly zůstávaly zostřené, ale kromě ojedinělého žebráka nebo bezdomovce, krčící se v temných koutech, nikoho nepotkali. Po dalších deseti minutách dorazili k velké kulaté rouře a poznali, že jde o větrací šachtu. Vybledlé nápisy ve všemožných jazycích varovaly, stejně jako jednoduché piktogramy, před nebezpečím horké páry.
Zelené číro jim ukázal přístupový otvor na boku roury. „Tudy,“ oznámil.

Lorn zíral na poklop, uzavírající vstup do šachty, a pak pohlédl na Raptora. „Jseš si jistá, že ten trik, co jsi na něj použila, pořád funguje?“otázal se padawan.
Darsha přikývla. „Nelže,“ potvrdila. „Věří tomu, že je to správná cesta. I když je to podrazák, jeho gang se tak opravdu dostává nahoru.“
I-5 poklepal na rouru. Znělo to dutě. „Moje senzory nedokážou proniknout izolací. Přesto by to mohlo být bezpečné.“
„Bezva,“ řekl Lorn. „Otevřeš to ty.“ Ustoupil a přenechal místo droidovi.
„Žiju, abych sloužil,“ ucedil robot sarkasticky a uchopil kolečko, sloužící k otevírání krytu. Snadno jím otočil a dvířka se otevřela. Když nevyrazila ven žádná horká pára, droid nahlédl dovnitř.
„Zdá se, že ta šachta vede nahoru nejméně deset pater. Je tu i žebřík. Připraveni?“
Lorn se zadíval na Darshu. Zelené číro čekal klidně poblíž nich. „Bereme našeho krasavce s sebou, nebo ho tu necháme?“
Darsha se otočila k mladíkovi. „Jsou tam ještě nějaké pasti nebo zabezpečení, o kterém bychom měli vědět?“
Raptor přikývl. „Na konci jsou kódované dveře. Jedna - jedna - tři - čtyři - nula.“
Padawan znovu obrátila zrak k Lornovi. „Rozvaž ho.“
Lorn přikývl a uvolnil pouta. Darsha položila kriminálníkovi ruku na rameno a promluvila k němu. „Zapomeneš na nás.“
„Zapomenu na vás.“
„Jdi si po svém. Pokud bude hrozit nebezpečí, okamžitě se vzpamatuješ. Jinak přijdeš znovu k sobě až po hodině. Běž. A,“ dodala ještě, když se otočil k odchodu, „nechej se ostříhat.“
Zelené číro kývl a odkráčel, řízen příkazem od Jedi. Lorn si nemohl pomoct a znovu se na padawan usmál. To nebylo vůbec špatné. Všiml si, že ho I-5 pozoruje a jeho výraz je přitom velice nesouhlasný. Lorn si pročistil krk odkašláním a pobídl droida dovnitř šachty. Vůbec se netěšil, až poleze deset pater po žebříku.

Darsha šplhala po příčkách za Lornem a I-5. Trvalo to hrozně dlouho, úzké potrubí vyvolávalo klaustrofobii a po vší té námaze, kterou podstoupila, ji to opravdu vyčerpávalo. Ovšem vyhlídka na to, že opustí šílené peklo Krvavého koridoru, ji postrkovala nahoru.
Nahoře byl druhý poklop, jenž I-5 lehce otevřel. Vyšplhali za ním.
Ocitli se ve velké místnosti, která očividně kdysi bývala rozdělovnou elektrického proudu pro několik bloků budov. Byla dvě patra vysoká a plná rozličných trubek, támhle stály nějaké staré generátory, ve výšce se táhly a proplétaly úzké můstky. Zřejmě zde ukončili provoz a interiér se začal využívat jako skladiště. Na druhém konci místnosti stála bytelná duraocelová komůrka, určená pro nebezpečný odpad. I-5 do ní nahlédl.
„Další harampádí,“ hlásil, „a taky jednotka na zmražování karbonitu.“ Droid se rozhlédl po místnosti a povšiml si různých barelů s palivem a nádrží s plynem na svařování, nakupených všude kolem. „Být tebou, radši bych tu nestřílel,“ varoval Lorna.
„Jestli můžu něco říct,“ odpověděl Lorn upřímně, „už nikdy nechci střílet z blasteru.“
Darsha pohlédla na I-5 a přísahala by, že se droid usmál. Do místnosti vedly ještě jedny dveře. Nahoře na zdech bylo několik oken, kterými proudilo zářivé sluneční světlo. Popadla Lorna a objala ho.
„Dokázali jsme to!“
Vypadal překvapeně, pak nejistě - načež se tomu momentu oddal a vrátil Darshe objetí. Avšak než mohl cokoliv říct, padawan pocítila, jak ji euforie opouští v přílivu děsu.
Cítila ho dřív, než ho spatřila. Odstoupila od Lorna a s taseným mečem se otočila ke dveřím.
Dveře se otevřely.
Sith dorazil.