Kapitola 28

Darth Maul kráčel zpět podzemní chodbou, kterou přišel, a jeho vztek vřel skrze temnotu jako přehřátá pára. Jeho schopnosti v Síle se tím zlepšovaly; narozdíl od pošetilých Jedi Sithové využívají své emoce a odmítají předstírat, že něco takového jako pocity neexistuje. Každé stvoření, které bude tak bláznivé a postaví se mu do cesty, toho bude opravdu litovat.
Prošel jeskyní Cthonů a neviděl po nich sebemenší stopy. Když skrze jejich území procházel předtím, nepochybně jim poskytl přesvědčivý důvod, aby se mu klidili z cesty. Což je dobře - ačkoli by vzhledem ke své náladě uvítal příležitost jich několik pokosit, jde mu o čas.
Intenzita jeho propojení se Sílou mu přinesla vzpomínku na jiný den, kdy se také soustředil na jedinou věc. Tenkrát, když vyráběl svůj meč. Maul nebyl zvyklý vzpomínat na svou minulost, pokud to nějak nesloužilo jeho mistrovi, ale to uspokojení z výroby, dokonalé soustředění a spojení se Sílou, které stvořilo jeho zbraň, mu teď tanuly na mysli.
Speciální pec, kterou postavil podle plánů obsažených na sithském holocronu svého mistra, vydávala silný žár, jak se v ní tvořily syntetické krystaly, potřebné do učedníkova meče. Avšak místo aby opustil místnost a nechal je, ať se vytvoří samy, zůstal poblíž zařízení a soustředil se na metamorfující kameny, Sílou začišťoval a upravoval samotné mřížky molekul.
Většina Jedi zasazovala do svých mečů přírodní krystaly; používaly se zejména adeganské. Ostatní součástky světelného meče se daly sehnat lehce - baterie, generátory pole, stabilizační okruhy, projektory paprsku - ovšem ne krystaly samy. Ty se těžily v systému Adega hluboko na Vnějším okraji. Potíž s přírodním materiálem byla, že jeho výběr mohl trvat dost dlouho - přičemž krystal se musel k majiteli hodit, protože špatně zvolený kámen mohl zničit nejen meč, ale i jeho výrobce. Vybrat si vhodný krystal bylo pro Jedi zkouškou, ale nebyla to cesta Sithu. Temní mistři Síly si raději tvořili vlastní syntetické krystaly, aby změřili své síly s horkým žárem pece a tím pro ně znamenala výroba vlastní zbraně ještě víc.
Maul tehdy seděl u pece, soustředil se zcela na svou nenávist k Jedi a kontrolu Síly, kterou upravoval molekulární strukturu čtyř kamenů, jež potřeboval do své dvoučepelové zbraně. Dvě čepele místo jedné pro něj byly jasnou volbou. Pouze expert mohl pomýšlet na boj oboustranným mečem a on nechtěl být ničím jiným než expertem. Sláva Sithu to vyžadovala, stejně jako jeho mistr.
Ani úzké železobetonové zdi tlakové komory pece nedokázaly zcela pohltit obrovské teplo, které bylo nutné k vytvoření krystalů. Plynula hodina za hodinou, pálivý žár přecházel přes učedníka ve vlnách. Ale jeho kontrola nepolevovala, bolest nenarušila jeho soustředění. Na budoucích krystalech se ukládala vrstva za vrstvou, nepočitatelné, přizpůsobené, dokonalé. Trvalo to celé dny, dny bez jídla, vody a spánku, když náhle pocítil, že kameny jsou hotové. Deaktivoval pec a otevřel ji. A tam, ve svých odlévacích formách, spočívaly jeho čtyři vybroušené krystaly.
Maul se do tmy široce usmál. Ano, to je dobrá vzpomínka, výkon, který mu připomněl jeho schopnosti a který ho ujistil , že vítězství bude nakonec nevyhnutelně patřit jemu. Jeho plány už dost dlouho mařila podivuhodná souhra náhod, ale to se už brzo změní.
Teď se nacházel znovu v tunelu pro transporty. Před sebou viděl proužek světla přicházejícího seshora, z místa, kde odstranil mříž ventilace. Maul kolem sebe shromáždil Sílu a vyskočil přímo nahoru, překonal vzdálenost několikanásobné výšky svého těla a prolétl otvorem. Kousek od něj ležel na ulici bezdomovec a zmítal se v křečích nějaké drogami způsobené halucinace. Spatřil, jak se z hlubin vynořil Sith, načež tiše lapl po dechu a omdlel, než se Maulovy boty dotkly chodníku.

Vrak Twi´lekova vznášedla a trosky plošiny stále ještě částečně blokovaly ulici. Sithský lord se zamyslel, jak by nejlépe mohl najít svou kořist. Jakmile znovu chytí jejich stopu, najde je snadno. Slabina této strategie byla, že by se za nimi mohl hnát donekonečna. A toho už měl dost. Mnohem lepší by bylo dostat se před ně a počkat si.
Maul si vzpomněl na způsob, kterým dříve vystopoval Neimoidiána. Možná by mu planetární síť kamer mohla znovu posloužit; kdyby našel poslední místo, kde skupinku zachytily kamery, mohl by ušetřit čas, jenž by trávil stopováním, a jít přímo k nim.
Ale k prohledávání potřeboval informační terminál a v této zpustlé oblasti žádné nejsou. V mysli mu vyvstala věta, kterou mu lord Sidious jednou řekl: „Na každé řešení připadají dva problémy.“
Darth Maul na chvilku zaváhal, pak aktivoval svůj zápěstní komlink a malou projekční obrazovku. Napojil se na Infiltrátor, vklouzl do jeho hlavního počítače a ten použil k přístupu do hlavní sítě, přeskakoval všechny obvyklé informační kanály, než se dostal k menu, jež nabízelo přístup do jiných sítí. Heslo, které mu dal mistr, znovu zpřístupnilo neveřejné informace, a o pár vteřin později si už otevíral několik zdrojů dat.
První byla prostorová mapa této části Krvavého koridoru. Maul určil svou momentální pozici a zadal poslední známý směr, kterým se lidé a droid ubírali.
Databanka mu poskytla informaci, kterou chtěl. Bylo to přesně tak, jak si myslel; mířili k Chrámu Jedi a řídili se podle droidova lokátoru. Naštěstí jim zbývala ještě dlouhá cesta, nejen k Chrámu, ale taky na povrch. Zaměřil se na úroveň ulice a našel několik cest z podzemí, které mohli použít.
Pak se posunul na bezpečnostní síť Coruscantu a vyvolal si záznamy kamer poblíž oněch východů. Zběžně prolétl stovky snímků z posledních několika minut a nenašel nic, co by mu pomohlo. Nechal zdroj otevřený a podíval se na seznam zločinů, spáchaných nedávno v této oblasti. Nepřekvapilo ho, že se jeho očím zjevila spousta incidentů, které se za pár posledních hodin odehrály v Krvavém koridoru: pouliční rvačky, drobné krádeže a jiná porušení zákona. Mezi nimi si povšiml zvláštnosti: policie hledala droida pro podezření z bankovního podvodu. Avšak na místech kolem východů z podzemí neobjevil nic.
Darth Maul se zamračil. Potřebuje transport; tak se dostane blíž ke svému cíli. Znovu se zamyslel.
Náhle mu komlink ukázal, že se po něm někdo shání. Maul pocítil dotek úzkosti. Může to být jen jeho mistr. Myšlenka, že by hovor nemusel přijmout, jej ovšem ani nenapadla. Opustil menu, odpojil se z bezpečnostní sítě a počkal, než se jeho rušený signál ustálí.
V komlinku zapraskal Sidiousův hlas. „Čas se krátí, můj učedníku. Jak vypadá situace?“
„Získal jsem holocron, mistře. Mám ho pro vás. Nastaly nějaké...potíže při hledání toho člověka, se kterým Neimoidián mluvil, ale už mi neuteče, ani jeho společníci. Nezklamu vás.“
Darth Sidious chvíli mlčel, než odpověděl.
„To doufám. Až budou mrtví, ozvi se mi a já ti řeknu, kam přineseš holocron. Dej velký pozor, abys neprozradil naši existenci, lorde Maule - ještě není čas.“
„Ano, mistře.“
Darth Maul přešel k prostranství, kde ležel vrak vznášedla. To bude dobré místo, aby vyzkoušel svůj plán. Rozšířil vnímání. Teď není blízko žádný Jedi.
Maul opatrně skryl svoji přítomnost v Síle, aby si ho žádný blížící se Jedi nepovšiml. Je jisté, že ti z Chrámu přijdou vyšetřovat nehodu jednoho ze svých vznášedel, proto musel být uvážlivý. Nepochyboval, že porazí jakéhokoli žijícího Jedi, ale v hlavním městě Republiky jich bylo moc. Ani on nebyl tak pošetilý, aby se chtěl vypořádat se všemi najednou. Kdyby se do toho zapletli Jedi, situace by se zkomplikovala ještě mnohem víc.
Vyloupl se z toho daleko zajímavější úkol, než se dalo očekávat.
Maul se usadil ve stínech poblíž vraku a stejným způsobem jako předtím se napojil na bezpečnostní síť. Do Krvavého koridoru se odvážilo jen málo taxíků a ani ozbrojené síly sem nevstupovaly bez přesvědčivého důvodu. A zrovna dobrý důvod byla věc, kterou mohl Maul posloužit.
Tentokrát se nedíval na kamery, nýbrž vyhledal trasy, po kterých se v této části města pohybují policejní hlídky. Vysoko nahoře, pár kilometrů odtud, kroužili na speederech dva policisti. Maul si zapamatoval jejich pořadová čísla a potom se napíchl na středisko pro tísňová volání. Vložil údaje přímo do počítače, který se staral o dispečink. Při kontrole zřejmě přijdou na to, že jeho volání byl jenom trik a neproběhlo jako normální hovor, ale teď to poslouží dobře.
Záminka, kterou si vybral, byl droidův bankovní podvod. Policie si bude dávat pozor na všechno, co může znamenat nebezpečí, ovšem snad ji tolik neznepokojí v podstatě administrativní zločin, spáchaný něčím mechanickým sluhou. Byla to nejlepší zástěrka, se kterou teď hned mohl vyrukovat.
Učedník vyslal svou návnadu a čekal na oběti. Nemusel čekat dlouho. Za několik minut od doby, kdy zadal data do bezpečnostní sítě, se snesly dolů dva hlučné policejní speedery a propátrávaly oblast pod sebou ostrými světly. Ve stínech, kde se krčil, se Darth Maul přichystal k akci.
Náhle se zarazil. Na okraji jeho vnímání se ocitlo něco dalšího. Zaměřil se na to, vyslal plazivé úponky Síly, aby spatřil, co zůstávalo jeho očím skryto. Ve chvíli, kdy se jeho sonda dostala na místo, se ta věc dostala do Maulova zorného pole a vznášela se nad vrakem.
Byl to droidem pilotovaný policejní křižník. Krvavý koridor byl neblaze proslulý jako místo, kde umíralo hodně policistů, proto se tu loď objevila. Na vršku a spodku nesla dvě prvotřídní pohyblivá laserová děla, stejně jako přehršel senzorů, snímačů a omračovacích zařízení. Maul sledoval, jak se křižník přibližuje. Neočekával, že se dostaví těžká technika, ovšem jeho plány to pozdrží jen o chvilku.
Počkal, až kolem něj křižník přelétl v závěsu za dvěma speedery, a pak jednal. Použil Sílu, vyskočil vysoko do vzduchu a přistál na vrcholu lodi. Laserové čepele okamžitě zažhnuly do tmy, jakmile jeho nohy dopadly na křižník, a Maul rychle usekl vrchní dělo, pak zavířil mečem a proťal transpariocelový kokpit i droida. Loď začala klesat, její autopilot nyní převzal kotrolu, když droid už nefungoval.
Oba policisti si všimli, že křižník klesá, nebo měl pilot lodi čas vyslat varovný signál, protože otočili své speedery a letěli Sithovi vstříc.
Výborně.
Speedery letěly za sebou. Maul vypnul jednu z čepelí a mrštil mečem jako kopím proti prvnímu speederu. Laser prorazil policistovo brnění a prošel snadno jeho hrudníkem, zatímco se Maul, opět za pomoci Síly, vrhl z klesajícího křižníku vstříc druhému příslušníkovi
Ve chvíli, kdy přistál na speederu, už držel svou zbraň, která k němu připlachtila po vlnách Síly. Druhý policista byl v mžiku mrtev a Darth Maul měl svůj transport. Pokud neexistují svědkové, je jen malá šance, že by někdo této akci mohl připsat použití Síly, a celé se to odbylo tak rychle, že ani jeden z policistů se vší pravděpodobností nestihl vyslat nouzový signál.
Okamžitě přiměl speeder ke stoupání a zamířil na vyšší úrovně, aby se dostal ke své kořisti. Vedl speeder po stoupací spirále a přitom zkontroloval svůj zápěstní komlink. Opět nepostřehl v cílové oblasti nic neobvyklého. Avšak jedno z těch míst vypadalo nezvykle opuštěně. Je na tom něco...
Darth Maul si záznam přehrál znovu, teď zpomaleně. Ano, přímo tady - něco se tu mihlo. Podíval se na záznam ještě jednou a zpomalil ho víc. Nic, nic...a najednou tam byl.
Zcela jednoznačně jeho cíl - obchodník s informacemi, známý jako Lorn Pavan.
Sith se podíval na čas nahrávky. Záznam byl pořízen asi jen před dvaceti minutami. Přidal rychlost a a zamířil ke správnému místu.
Teď už je má.