Kapitola 26

Obi-Wan Kenobi se protlačil skrze dveře „Oázy Tuskenů“ a na chvíli ho přepadl pocit, že se vrátil zpět do vrchních pater. Klub byl bohatě vyzdoben a dobře udržován. Kolem celé místnosti se po zdech táhly ohromné reliéfy, mezi nimi byly rozmístěny sochy nestvůr z nejrůznějších galaktických mýtů, ve stěnách zasazené osvětlovací krystaly zářily všemi možnými barvami a narušovaly věčnou tmu. Převládajícím odstínem byla zrovna modrá, ale jak se padawan rozhlížel, spektrum se posunulo k fialové. V rohu hrál kvartet Bithů nějakou svižnou skladbu a jejich velké, kulaté hlavy se pohupovaly do rytmu melodie.
Teprve když se podíval lépe na zákazníky klubu, bylo vidět, že se stále nachází na povrchu planety a to v Krvavém koridoru. Mezi sázejícími hosty se pohybovaly gamorreánské stráže, ozbrojené blastery, a mnoho zákazníků bez svých vlastních bodyguardů si neslo aspoň zbraň. V místnosti byla palebná síla na rozpoutání malé revoluce.
Obi-Wan nechal své smysly klouzat po proudech Síly, dostat se na každé místo v klubu - vnímal jeho tep, aby tak řekl - a pocítil, že je tu něco špatně, zachytil nějakou událost, která narušila normální provoz. Něco se tu nedávno stalo, tím si byl jistý. Mezi hosty poblíž kapely postřehl chvějící se lekku nějakého Twi´ leka a na chvilku získal dojem, že našel Anoona Bondaru - ovšem při bližším pohledu zjistil, že to vůbec není Jedi.
Vykročil vstříc baru v zadní části místnosti a povšiml si, že je sledován. Několik Rodiánů sedících u konce barového pultu na něm viselo svými černými, bezvýraznými pohledy a jejich rypáky se třásly. Všichni na sobě měli očesané verze stopařského brnění a každý z nich by na sobě mohl mít razítko Jsem z Černého slunce. Když se Kenobi dostal k baru, jeden Kubaz, který si pochutnával na misce ještě živého hmyzu, spatřil postavu skrytou pod kápí; na nic nečekal, seskočil ze židle a zamířil k jednomu z východů.
Barman byl zástupce rasy, kterou Obi-Wan neznal. Jeho temně modrá hlava neměla krk, prostě plynule přecházela v široká ramena, z nichž vyrůstalo šest svalnatých paží připomínajících hady. Na konci každé ruky byl pár prstů. Dvě paže zrovna míchaly velký drink, zatímco třetí něco ťukala do databanky. Jakmile Obi-Wan přistoupil k baru, tři zbývající ruce sklouzly pod úroveň pultu.
Padawan nemusel být tak zkušený jako Yoda, aby uhádl, že pod stolem leží připravená zbraň. Jeho informace týkající se Huttových zaměstnanců byly očividně správné. Otočil se čelem k barmanovi a pomalu zvedl ruce, aby sundal kápi, jež mu zakrývala obličej. Barman se na něj podíval s výrazem, který připomínal zamračenou lidskou tvář. „Ssso chseššš?“ zaskřehotal tvor v Basicu s těžkým přízvukem.
„Sháním jisté informace.“
„Nemám šššádné informasse,“ zabručel barman a čtvrtá paže se nenápadně posouvala dolů pod bar. Obi-Wan cítil vzrůstající napětí.
Prožívej každý okamžik, soustřeď se na přítomnost.
Slýchal tuto výtku od mistra Qui-Gona často - teď mu vytanula na mysli tak živě, jako by jeho učitel stál vedle něj. Padawan věděl, že sklon dívat se do budoucnosti ho někdy zaslepuje pro přítomnost. V této situaci se mu jevilo nanejvýš vhodné řídit se Qui-Gonovou radou.
Obi-Wan natáhl svou mysl a pocítil, co jeho oči nemohly vidět. Barman se chystal vystřelit z blasteru, který spočíval pod pultem; hlaveň mířila přímo na břicho padawana. Dva Rodiáni se oddělili od zbytku a stahovali se k němu z boku, ovšem stáli mimo dosah světelného meče. Vnímal, že mají rovněž připravené blastery.
Na co čekají?
Pak si všiml, že barmanovy čtyři oči kmitly na dvojici malých krystalů, vsazených přímo do barového pultu nedaleko databanky, podle všeho jen součást běžné výzdoby. Jeden žhnul červeně, druhý krystal nesvítil. Rudý krystal najednou pohasl a rozzářil se zelený.
Čas se pro Obi-Wana zpomalil a vnímání rozšířilo, jak padawan spontánně sáhl po Síle a svém meči. Švihl sebou naplocho na zem, když barman vystřelil ze své zbraně, kousíčky nádherného dřevěného baru se rozlétly do okolí a učedníka zasypala sprška třísek. Zapnul svůj meč a švihl jím v úzkém oblouku, žhavá čepel prošla téměř bez odporu dřevem i blasterem v baru skrytém, aniž by zasáhla barmanovy paže. Rychle vstal, Síla způsobila, že se téměř vznesl, a dokončil oblouk; otočil se čelem k Rodiánům, kteří měli pozvednuté zbraně. Pokynul rukou, jeden blaster vylétl z ruky svého překvapeného majitele a prolétl skrze místnost. Druhý Rodián vystřelil, žhavý projektil se odrazil od laserové čepele barvy kobaltu a jeho dráha se odklonila někam do stropu. Obi-Wan znovu pokynul rukou a druhý blaster skončil na zemi u jeho nohou.
Všichni přítomní na chvíli přerušili svou momentální činnost a přihlíželi, mnozí se instintivně stáhli do obranných pozic, přichystali si zbraně nebo se schovali za své stráže. Když vycítili, že nebezpečí pominulo, vrátili se zpět k rozehranému sabaccu, dejariku a jiné zábavě.
Obi-Wan se otočil zpět na barmana a jeho meč už byl vypnutý.
„Jak jsem řekl - chci jenom nějaké informace. Žádné problémy.“
Ačkoli ve tváři té bytosti nemohl číst, Obi-Wan zaznamenal, jak barmanova hlava zesvětlala o několik odstínů; vypadalo to, jako by měl potíže s dýcháním. Vycítil za sebou pohyb; Rodiáni se znovu přibližovali. Podíval se na ně.
„To stačí, hoši,“ řekl někdo. „Náš host sem nepřišel dělat problémy. Nebo snad ano, příteli...?“
„Kenobi. Obi-Wan Kenobi. A jak už jsem řekl, sháním jenom informace.“ Padawan se otočil k nově příchozímu, což byl malý, svalnatý člověk s dlouhým copem, jenž mu splýval po zádech. Vznášela se kolem něj aura moci - ne něco jako Síla, vyzařovalo z něj čistě jeho vysoké postavení a vliv.
„Taky sháním informace, Jedi Kenobi,“ řekl muž. „Možná si můžeme být navzájem prospěšní. Mé jméno je Dal Perhi.“

Perhi vedl Obi-Wana dolů po krátkých schodech a následně chodbou, přičemž se ospravedlňoval.
„Omlouvám se za drsný přístup, ale museli jsme si být jistí, že jsi Jedi. To, že jsi neublížil žádnému z našich chlapců, mluví samo za sebe. Jedi jsou známí tím, že si váží života.“
V jeho tónu byla zřetelná stopa sarkasmu. Obi-Wan se slabě usmál.
„A Černé slunce zas pravým opakem. Víš, že kdybych nebyl Jedi, už bych byl zřejmě po smrti.“
Gangster přikývl. „Přesně tak, pouhá opatrnost. Za chvíli uvidíš, proč. Je to součást obchodování, Jedi Kenobi.“
„Vedeš mě za Yanthem Huttem?“
Gangster kmitl pohledem na padawana. „Trefa.“
Na konci chodby prošli širokými dveřmi, které vypadaly, jako by je někdo veprostřed roztavil. Jakmile vstoupili do místnosti, Obi-Wan si okamžitě všiml několika gamorreánských stráží, ležících na podlaze. Nebyl specialista na soudní lékařství, avšak zdálo se, že každý z nich zemřel výstřelem z blasteru. Překročil zlomené silové kopí a následoval svého společníka k obrovské věci, která ležela před nimi.
Klekl si a prozkoumal zranění, na nějž Hutt zemřel. Vypadalo skoro jako od světelného meče. To samozřejmě není možné. Musel to být výstřel.
Vzhlédl k zástupci Černého slunce. Je možné, že se v organizaci odehrála jedna z neustále se opakujících vnitřních bojůvek? Náhlý zvrat událostí?
„Doufal jsem, Jedi Kenobi, že můžeš vnést do situace trochu světla. Neexistuje nějaký-“ Perhi neurčitě naznačil rukama. „-mystický způsob, jak bys mohl určit, kdo je za tohle zodpovědný?“
Je zajímavé, pomyslel si Obi-Wan, jaká mystéria se vážou k různým organizacím. Mezi Jedi by se určitě našli ti, kteří jsou udiveni záhadným Černým sluncem, zveličují jeho vliv, známosti a nebezpečnost. Tady byl očividně opak pravdou. Perhi si myslí, že se jeho host zvládne nějakou tajemnou metodou dovědět, co se tu stalo.
„Dej mi chvilku,“ požádal Obi-Wan.
Gangster pokývl a ustoupil zpět.
Obi-Wan klečel na podlaze, nechal své smysly proudit místností a uvažoval nad událostmi. Zkáza, kterou pocítil už tehdy na ulici, udeřila silněji, stejně tak i narušení způsobená mnoha jinými bytostmi - ale všechno bylo strašlivě zamotané. Uplynula příliš dlouhá doba a pohybovalo se zde až moc lidí. Mistrovi, jako je Mace Windu, by to možná dávalo smysl - ale Obi-Wan ještě není mistr. Dokonce ještě není ani rytíř Jedi.
Zavrtěl hlavou. „Je mi líto. Možná kdybych tu byl dřív-“
Zločinec přikývl. Obi-Wan vnímal jeho zklamání, ačkoliv jej Perhi dobře skryl. „To není tvoje chyba. Každopádně díky.“
Obi-Wana překvapilo, že cítí slabou úlevu. Přece jen, kdyby zjistil, že to byla Darsha nebo mistr Bondara, kdo se dopustil takového krveprolití...Ovšem tak tomu se vší pravděpodobností není.
Ale kdo to mohl udělat?
„Nikdo neviděl pachatele?“ otázal se.
„Ne. Asi si myslíš, že musí být aspoň jeden svědek, jenže každý tvrdí, že nic pořádně neviděl, ani když přímo kolem něj vrah běžel.“
Obi-Wan kývl. To by mohla být jen přirozená mlčenlivost, obvyklá u lidí na opačné straně zákona. Jednoduše se nechtějí do ničeho zaplést nebo mají strach z pomsty.
Vykročil k východu a Perhi ho následoval.
„Jedi Kenobi?“
„Ano?“
„Až dodnes jsem neměl to potěšení vidět někoho z vás v akci. To, co jsi dokázal v baru - jsou všichni Jedi tak schopní?“
Obi-Wan se zastavil a otočil se k Perhimu. „Ne, nejsou.“
Zdálo se, že se gangster trochu uvolnil, ovšem jeho výraz se změnil, když Obi-Wan pokračoval.
„Jsem jenom učedník. Ještě musím udělat závěrečné zkoušky. Můj mistr je mnohem schopnější než já. Myslím, že jako student jsem pro něj trochu zklamáním. Co se týče boje, jsem mezi Jedi asi nejhorší.“
Padawan se zadostiučiněním sledoval, jak zločinec nepatrně zbledl. Pak se otočil a opustil jak Yanthovy podzemní pokoje, tak „Oázu Tuskenů“. S trochou štěstí má nyní Dal Perhi mnoho látky k přemýšlení.

Jakmile se Obi-Wan vrátil na ulici, v duchu si zopakoval, co se zatím dozvěděl. Naneštěstí toho nebylo moc. Uvažoval, jestli by neměl podat hlášení Radě, ale rozhodl se počkat, dokud nebude moci předložit něco lepšího než povídačky a domněnky. Věděl jistě jen to, že Darsha Assant přišla o toho informátora, kterého měla za úkol ochránit. Její vznášedlo vyraboval pouliční gang a vozidlo jejího mistra bylo zničeno při údajné rvačce s postavou v kápi. Viděl obě vznášedla, ale ne mrtvolu informátora, a ani Darshu, ani mistra Bondaru.
Přidal k tomu skutečnost, že místního viga z Černého slunce, Yantha Hutta, zabila postava v plášti. To místo prostupoval pocit zkázy, podobný tomu, který zažil u vraku Bondarova vznášedla.
Obi-Wan měl dvě teorie, které si však navzájem úplně odporovaly. Teorie číslo jedna pravila, že Darsha přišla o svého informátora kvůli útočníkům z Černého slunce, tudíž je pronásledovala až k „Oáze Tuskenů“, kde přemohla místnost plnou stráží a Yantha Hutta. Zavolala o pomoc a její mistr se za ní vydal. Uprchli a...beze stopy zmizeli.
V této hypotéze byly díry, kterými by proletěl dreadnought. Darsha byla dobrá v boji, ale kdyby byla tak dobrá, nikdy by nepřišla o svého informátora. A taky to nevysvětlovalo ten zvláštní pocit, který se vznášel u vraku a na místě masakru.
Teorie číslo dvě byla založená na zásahu další bytosti - nejspíš patřící k Černému slunci - která zabila Yantha Hutta a jeho stráže. Obi-Wanovi se druhá teorie zamlouvala víc hned z několika důvodů a jako neposlední z nich prostě odmítal uvěřit, že by nějaký Jedi spáchal takové zločiny, o kterých se padawan teď dovídal. Avšak ani jedna z domněnek nevysvětlovala, kde je Darsha a mistr Bondara, nebo proč o nich tak dlouho není slyšet.
Obi-Wan si povzdechl. Zatím nevyčerpal všechny své zdroje. Ještě zbývalo prověřit ten bytový komplex. Zkontroloval adresu, kterou získal, a vykročil tím směrem. Přinejlepším zjistí něco nového, co mu poskytne pevný bod v tom příšerném zmatku.

Takové štěstí neměl.
Na místě, kde došlo k výbuchu v bytě, se Obi-Wan dozvěděl další opravdu zajímavé věci - které ovšem jen více zakalily vodu událostí. Jeden z policejních vyšetřovatelů incidentu mu prozradil, že nájemcem zničeného bytu byl Hath Monchar, zástupce místokrále Obchodní federace, a že je také mrtev.
Černé slunce v tom určitě je nějak zapleteno. Nebyly tu žádné známky, že se kriminální organizace paktuje s Obchodní federací, ale samozřejmě to je možné.
Příliš mnoho otázek, pomyslel si Obi-Wan. Příliš mnoho otázek a zoufale málo odpovědí.