Kapitola 25

Lorn, I-5 a Darsha se vzdalovali od taozina tak rychle, jak to jen šlo, aniž by přitom vytrhávali trámy a desky, které tvořily most. Předměty držely na místě pouze lepivou silou podpůrných lan, takže trojice nemohla běžet.
Naštěstí, ačkoli měla obluda velké množství nohou, nebyla nijak rychlá. Kolébala se za nimi a občas vystřelila vlákno, jež Darsha dokázala z valné části blokovat. Jak ustupovali, I-5 promluvil na Lorna tichým hlasem, přičemž ukázal na rozličné předměty, po kterých kráčeli.
„Pomoz mi nějaké odstranit.“
Lorn zamrkal. Myslí si snad I-5, že taozin může propadnout mezerami? Už se chtěl začít droida vyptávat, ale pak jen pokrčil rameny. Jeho společník má zřejmě plán - což je víc, než v tuto chvíli má Lorn. Nevypadá to, že by se dalo dělat něco jiného. Tak proč by nemohl strávit posledních pár minut svého života rozebíráním mostu?
Darsha viděla, co dělají, a trochu zpomalila krok, čímž jim poskytla víc času na práci. Šlo to překvapivě rychle, navzdory tomu, že Lorn neměl žádné nástroje. I-5 odděloval svými blastery v prstech ty největší styčné body mezi deskami a podpůrnými vlákny a oba dva začali házet uvolněné věci z mostu dolů.
Lorn odhadl, že jsou asi ve třech čtvrtinách cesty nazpět. Na chvíli pojal bláznivou myšlenku, že se Darsha možná spletla a Sith za nimi není. Což by jim poskytlo o něco více prostoru na ústup, přestože by se v tom případě zřejmě znovu setkali s Cthony. Avšak ta naděje rychle zemřela, když se ohlédl přes rameno a spatřil, jak za nimi žhnou dvě rudé čepele Sithova světelného meče. Takže konec vroucných přání. Jejich bohyně spravedlnosti už na ně čeká.
Otočil se na I-5. „Jestli máš něco v plánu, teď je ten správný čas.“
Droid se podíval na Sitha a zavrtěl hlavou. „Ještě ne. Musíme se dostat blíž k okraji.“
Lorn odolal pokušení odseknout, že on osobně už je mnohem blíž, než by si byl přál. Radši uchopil roh dalšího předmětu - vypadalo to jako kryt vypařovače - a odtrhl jej z vlákna. Možná by měl skočit dolů, než se k němu dostane Sith. Hodil kryt z mostu a sledoval, jak plachtí z dosahu fotoreceptorů I-5. Nebyl slyšet žádný zvuk dopadu na dno. Měl na výběr nadbytek možností, jak zemřít, a žádná z nich nebyla potěšující: být sežraný obludou, sťatý světelným mečem nebo se roztříštit o samotné základy planety.
Lorn zaťal zuby a odloupl další kus mostu.

Dokonce i za pomoci Síly se stačila Darsha jen tak tak vyhýbat, když na ni taozin plival stále další hedvábná vlákna. Už vzdala pokusy tu věc Sílou ovlivnit; živočichova děsivá odolnost vůči této formě útoku byla evidentně téměř dokonalá.
Navzdory zoufalé situaci, ve které se nacházela, se Darsha nikdy necítila tak hluboce v Síle. Tak mírná, tak...klidná. Logická, racionální část její mysli jí stále připomínala, že je uvězněná v utahující se smyčce, ale z nějakého neznámého důvodu ji to netrápilo. Bylo důležité pouze reagovat na útoky netvora, nechat Sílu vést její pohyby, nechat se jí naplnit jako nádoba. Neměnný stav výzvy a odporu, útoku a obrany. Jakkoli šíleně to vzhledem k situaci znělo, Darsha se cítila dobře. Vlastně lépe než dobře; cítila se skvěle.
Mistr Bondara jí říkal, že to bude vypadat takhle. „Když splyneš se Sílou,“ řekl jí jednou, „jsi jako nic. Klid v bouři, opěrný bod páky. Může kolem tebe zuřit chaos a ty budeš stále v klidu. Jednou to zažiješ, Darsho, a pak pochopíš.“
Hluboko zasutá část její mysli litovala, že mu to nemůže říct, že se s ním o tu radost z poznání nemůže podělit - ale tak nějak si byla jistá, že on to už ví.
Máchala mečem a udržovala taozina v bezpečné vzdálenosti. Přestože zbraň byla proti tvorovi méně než účinná, příšera přece jen respektovala žár čepele. Padawan se znovu napřáhla, zavadila o povrch těla té věci a odsekla kůži s několika skvrnkami. Tkáň dopadla na most a přilepila se k vláknům.
Ať je droidovým záměrem cokoli, měl by si pospíšit. Darsha už vnímala Sithovu přítomnost, aniž by po ní musela pátrat.

Darth Maul byl překvapen, když se Jedi a Pavan dostali blíž. Ani jeden z nich k němu nebyl otočen čelem; couvali před nějakým obřím, neuvěřitelným tvorem.
Jakmile k němu živočich byl dost blízko, aby byl dobře vidět, Maul poznal, co je to zač. Darth Sidious trval na tom, aby si jeho žák několikrát přečetl každý dostupný útržek informací o Jedi, stejně jako data s nimi nějak související, bez ohledu na to, jak podivně vypadala. Znát nepřítele přináší moc, říkal mu mistr, a Sith je vrcholem moci. Záhadný článek na HoloNetu vyprávěl o tvorech, kteří se skrze evoluci a roztodivné mutace stali neviditelnými v Síle a byl tam zmíněn rovněž taozin.
Byli pokládáni za vyhynulé; ovšem to Sithové rovněž. Sidiousův učedník vyslal silný úponek Temné strany Síly směrem k obludě - a cítil, jak jeho psychická sonda prošla skrz, tak snadno, jako světlo proniká transpariocelí.
Fascinující.
Darth Maul o krok ustoupil; upoutal pozornost tvora pouhou svou přítomností. Taozin po něm plivl tenký pramínek vlákna a Maul se nechal vést Sílou, aby jeho světelný meč útok snadno zneškodnil.

Tvor se zastavil a vypálil hedvábí na Sitha, který byl nyní pouhých pár metrů za nimi. I-5 strhl z mostu poslední předmět a pak promluvil na Lorna a Darshu. „Přišel čas,“ oznámil. „Pevně se mne chyťte.“
Počkal, než si byl jistý, že oba lidé udělali, co po nich chtěl - načež se vrhl z mostu a držel se přitom hlavního podpůrného lana, které jim bylo nejblíž.
„Přesekni lano,“ poručil Darshe.
Darsha pochopila, jaký je jeho záměr. Značně troufalý, to musela připustit. Robot s Pavanovou pomocí vytrhali dost smetí, které pokrývalo vršek mostu, takže lana teď nebyla ničím vázaná. Jakmile světelný meč prořízl tlusté vlákno, ta část mostu, na které viseli, se zhroutila. Trojice začala padat; I-5 pálil nahoru a jeho blastery přerušovaly všechna spojení mezi zbývajícími trámy a lanem, kterého se drželi. Jejich pád zrychloval, náhle byli za taozinem a mířili dlouhým obloukem k protější stěně propasti.
Zdálky slyšeli, jak Sith zařval - znělo to značně vztekle - a letěli pořád dál. Po vteřině nebo dvou už I-5 nemusel střílet na desky přilepené k vláknům. Samotná váha skupinky a jejich hybnost oddělovala lano od mostu.
„Kdybys mohla zpomalit náš pád,“ navrhl droid Darshe, „možná i přežijeme dopad.“
Darsha zavřela oči, svraštila obočí, jak se soustředila, a znovu sáhla po Síle. Po několika vteřinách pocítila, jak se jejich let zpomaluje.
I-5 se ozval: „Počítám, že dosáhneme protější stěny jeskyně za-“
Trio narazilo do skály druhé stěny. I s Darshiným zpomalením pádu byl dopad strašlivý. Padawan lapla po dechu, neboť si ho vyrazila. Stěží dokázala udržet sevření.
„No, asi tak teď,“ dokončil I-5.
„Díky,“ dostal ze sebe Lorn. „Díky za tvůj - jako vždy přesný - odhad.“
„Rádo se stalo.“
Dostali se na druhou stranu. Všechno, co teď musí udělat, je vyšplhat po laně.

Když se vlákno po dotyku čepele vypařilo a Darth Maul mávl rukou, aby páru odstranil ze svého zorného pole, spatřil, jak jeho kořist skáče z mostu, přesekává podpůrné lano a využívá tak vlákno k útěku. Na chvilku stál sithský učedník absolutně tiše a uvědomoval si, jak byl obelstěn. Frustrace z něj vytryskla ve vzteklém výkřiku. Sílu pohlcující energie taozina mu nedovolila vycítit jejich záměr, dokud nebyli pryč. Je neuvěřitelné, jakého štěstí se jeho terči dostává.
Konec tohoto úkolu si vážně vychutná.
Avšak zrovna teď na něj neodbytně doléhaly jiné starosti. Pod vahou taozina a porušením, které vyrobila jeho kořist, se most rozpadal. Sith mrštně skočil na zbylé lano a začal se přesouvat na druhou stranu propasti. Mohl by snadno překonat zbývající vzdálenost, než ti tři vyšplhají z hlubin. Jeho atletické schopnosti a napojení na Sílu způsobovaly, že pro něj bylo tenké podpůrné vlákno široké jako chodník.
Avšak taozin měl jiný nápad. Obtočil se kolem zbývajícího lana a zahradil mu tak cestu. Jeho hlava, teď vespodu pod provazem, na Maula vypálila novou dávku hedvábí.
Opět přeměnil stříkající tekutinu v páru. Stvoření se pokusilo o úplně jiný útok a rozechvělo svýma nohama vlákno, na němž Sith stál.
Darth Maul začal přepadávat dozadu, ale nezpanikařil. Natáhl se a volnou rukou se chytil lana, přičemž dával pozor, aby od něj držel dál svůj meč. Teď visel přímo před nestvůrou, jen pár metrů od jejích ostrých kusadel.
Už mu bylo jasné, že v několika příštích minutách Pavana a ty druhé dva nechytí. Švihl mečem v dokonalém pohybu Útočící wampa a přeťal zbývající podpůrné vlákno, kterého se držel. On a taozin teď letěli na opačné strany; Maul narazil do stěny naproti té, kde šplhali uprchlíci, zatímco taozin zmizel v propasti.
To, že se zbavil obludy, mu naneštěstí odřízlo jediný přístup k jeho kořisti skrze jeskyni. Darth Maul vyšplhal po laně až k okraji, odkud přišel.
Zaskřípěl zuby. Ani s pomocí Síly nemůže přeskočit jámu takové šířky. Bude muset své živé terče znovu vystopovat na povrchu, což je frustrující téměř k nesnesení. Věděl, že uprchlíky zase najde. V galaxii se nevyskytovalo místo, kam by je nemohl následovat, a on uspěje, ať to potrvá jakkoli dlouho. Ale být tak blízko a zase selhat - to ho rozzuřilo.
Za to jeho kořist krvavě zaplatí.