Kapitola 14

Skok, asistovaný Sílou, doručil twi´leckého Jedi přímo za Maula – na zadní kryt motoru T-speederu. Takové jednání Maula překvapilo; neočekával tak odvážný, i když bláznivý, čin.
Avšak jakkoli byl ten tah nečekaný, Maul dokázal zablokovat úder toho druhého svou vlastní čepelí. Rychle spustil autopilota speederu, načež se otočil v sedle a vedl úder na hrudník Jediho. Ten se ubránil a kontroval jiným sekem.
Maul věděl, že takhle boj nemůže pokračovat. Autopilot nebyl dost inteligentní, aby zvolil bezpečný kurs za tak vysoké rychlosti a skrz šílené zákruty ulic na povrchu. Hrábl po řídítcích a strhl speeder k přistávací plošině nedaleké budovy, asi třicet metrů nad zemí. Prosvištěli kolem vznášedla, které zpomalilo, jakmile z něj Jedi seskočil, a stoupali k plošině. Když se okraj dostal do dosahu senzorů autopilota, speeder zpomalil a přistál na vysunutém panelu železobetonu.
Sith a Jedi seskočili ze speederu na plošinu, aby mohli pokračovat v boji. Prostor čítal asi deset na patnáct metrů, sotva dost místa pro svobodný pohyb. Maul věděl, že se musí Jediho zbavit rychle, než se mu Pavan znovu ztratí v bludišti na spodku Coruscantu. Zesílil své údery, bránil se a útočil, dvě zářící čepele kolem něj tkaly pavučinu ze světla.
Jedi byl zjevně také mistr v teräs käsi, soudě podle lehkosti, se kterou sekal a blokoval údery. V prvních několika momentech střetu však Darth Maul věděl, že on sám má navrch. Řekl by, že Jedi si to také uvědomoval, ale Maul chápal, jak na tom nezáleží. Jedi byl odhodlán zastavit Sitha, nebo ho přinejmenším dost zpomalit, aby ostatní unikli, i kdyby to mělo znamenat, že obětuje vlastní život.
Maul vycenil zuby. Nepřijde znovu o svou kořist! Zdvojnásobil své úsilí a zesílil útok, tvrdě dorážel na Twi´lekovu obranu. Jedi ustupoval, ale Maul ho stále nemohl zasáhnout.
Pak něco uslyšel: zřetelný zvuk poškozeného motoru vznášedla. Rozšířil své zorné pole pomocí Síly a to, co zjistil, vyvolalo na jeho tváři temný, potěšený úsměv.
Vznášedlo – s jeho kořistí – se vracelo.

Darsha tomu nejprve nemohla uvěřit, když mistr Bondara seskočil ze vznášedla přímo na Sithův speeder. Její první reakce byla reflexivní; zpomalila vznášedlo se záměrem jít svému mistrovi na pomoc.
„Co to děláš?“ zařval Pavan. „Řekl, ať se vrátíme do Chrámu!“
„Nenechám ho napospas té příšeře,“ křikla Darsha v odpověď. Zahlédla, jak kolem nich speeder prolétl, pak začal stoupat a zamířil k přistávací plošině vyčnívající ze zchátralé stavby.
„On ví, co dělá,“ řekl jí droid. „Chceš, aby jeho oběť byla zbytečná?“
Darsha si uvědomovala, že droidova slova dávají smysl, ale nedbala na to. Přece jen, posledních pár hodin dělala jednu chybu za druhou; proč by teď měla přestat? Už ji nezajímalo, jaké následky bude její jednání mít; věděla jen, že nemůže nechat mistra Bondaru bojovat se Sithem samotného. Bylo pro ni těžké představit si, jak je její učitel poražen v souboji, ale cítila, že pokud je toho někdo schopen, pak je to ten Sith.
Zpomalila vznášedlo, otočila ho a zamířila zpět k přistávací plošině – načež pochopila, že má problém. Poškozený repulzor už je nemohl zvednout výš a plošina byla dobrých deset metrů nad nimi. Pokud věděla, její harpunová pistole byla stále zaseknutá do monády asi kilometr odsud.
Nebylo by nijak obtížné vyskočit deset metrů přímo nahoru; při výcviku jí Síla pomáhala zvládnout i vyšší skoky. Ovšem pokus o výskok na úzkou plošinu a doprostřed zuřícího boje na světelné meče si žádal mnohem promyšlenější akci. Mistru Bondarovi nijak nepomůže, když se Darsha Sithem nechá zabít.
Ale nebyla jiná možnost. Její učitel by mohl vycítit, že se vznášedlo přibližuje a skočit na ně, avšak nebylo jisté, zvládne-li to v zápalu boje. Darsha zastavila vznášedlo ve vzduchu pod jedním okrajem plošiny. Železobetonový plát jí skrýval obě bojující postavy, ale viděla míhající se záblesky a slyšela zlobné bzučení a skřípot světelných mečů, které se křížily. Musela jednat, a hned. Stoupla si, vytasila od pasu světelný meč a připravila se ke skoku.
A pak svět najednou zmizel ve výbuchu oslepujícího světla a ohlušujícího zvuku.

Darth Maul spatřil v očích svého nepřítele, co si Twi´lek pochmurně uvědomil: že nemůže přemoct svého protivníka. Jakmile si porážku připustil, bylo nevyhnutelné, že k ní dojde. Je to pouze otázkou času.
Maul ještě více zesílil svůj útok, tlačil Jediho zpět ke speederu a chtěl ho uvěznit mezi něj a svůj světelný meč. Značně tím omezil Twi´lekovy pohyby a za chvíli oddělí jeho hlavu od těla.
Ale pak uviděl, jak zoufalství v protivníkově obličeji ustupuje náhlému nápadu. Spěšně, než mohl Maul vytušit jeho záměr, se Jedi otočil ke speederu, pozvedl svůj meč – a ponořil ho až po jílec do krytu repulzoru.
Maul pochopil ten sebevražedný záměr, ale pozdě. Superhorká laserová čepel prošla bleskovou rychlostí kapotou a dostala se až do nitra baterie. Maul se otočil a vrhl se z plošiny dolů, sahaje po Temné straně a odevzdávaje se jí, když baterie vybuchla, žár a tlaková vlna ve zlomku vteřiny vypařily Jediho, načež se rozšířily a hladově se natáhly také po Maulovi.

Přistávací plošina ochránila vznášedlo před nejhoršími účinky výbuchu; jinak by tři pasažéři nepřežili. I přesto srazila tlaková vlna Darshu z jejího vztyčeného postoje přes záď vozidla. Zřítila by se dolů na ulici, kdyby ji Lorn nechytil za zápěstí. I-5 uchopil řízení a snažil se ustálit vznášedlo, které se divoce zmítalo a naklánělo. Na okamžik, jenž se zdál jako věčnost, Darsha visela nad propastí, příliš omráčená, než aby se Sílou zvedla do bezpečí – a pak ji Lorn vytáhl na zadní sedadlo.
Ale nebezpečí ještě nebyl konec; výbuch urval plošinu z jejích podpěr. Začala se hroutit a klouzat ze zdi budovy. V té chvíli Darsha postřehla Sithovu temnou postavu, jak se vrhá do černoty dolů. Bortící se plošina zavadila o bok vznášedla a strhla ho, absolutně neovladatelné, k zemi.
I-5 zápasil s řízením a dokázal ho aspoň vyrovnat, než se stroj dotkl země. Diváci, jejichž pozornost přitáhl výbuch, se v panice rozprchli, když se vznášedlo drsně rozpláclo na ulici.
Napůl omráčená Darsha sotva dbala na neustávající pípání, které zrychlovalo a jeho tón se zvyšoval. Když pochopila, co pípání znamená a to vědomí proniklo jejím omámeným mozkem, ucítila se jakoby sevřená v mocném stisku a tažená pryč z trosek vznášedla. Jak narážela do vytrhané dlažby, došlo jí, že droid vytáhl ji i Lorna Pavana z vozidla.
„Rychle,“ zamumlala. „Baterie je přetížená…“
„Této skutečnosti jsem si vědom,“ ujistil ji I-5. Zastavil se před zavřeným obchodem. Nápis, vyvedený na dveřích v Basicu, nařizoval NEVSTUPOVAT , ovšem droid to ignoroval a zničil zámek laserovým paprskem, který vypálil z levého ukazováčku.
Vevnitř uviděli úzké, chabě osvětlené schody. Všichni tři po nich spěchali dolů, zatímco za nimi zesilovalo ječení alarmů. Asi o vteřinu později smetla celou oblast mnohem silnější exploze. Darsha vnímala, jak se schodiště otřásá a sesouvá, situace připomínala záchvěvy zemětřesení. Světla pohasla, cítila, jak padá – a pak už o ničem nevěděla.