Kapitola 14

Darsha pocítila narušení Síly ve stejný okamžik jako mistr Bondara. Už se dostali téměř do vrstvy mraků, když zespoda přišly temné vibrace; pohlédli na sebe v šoku a pak Twi´lek otočil vznášedlo ke střemhlavému pádu.
Oba mlčeli; Darsha si nebyla jistá, jak ten výbuch nenávisti a zkázy, přicházející zespoda, zapůsobil na jejího učitele, ale ona sama byla otřesená a zvedal se jí žaludek, natolik ji síla těch vln zasáhla. Někdo tam dole byl dobře obeznámen s používáním Síly a také velice mocný. Vnímala několik mrtvých a další životy v ohrožení, o tom nebylo sporu. Nevěděla, kdo zemřel a komu to hrozí, ale nemohli ignorovat takové drsné a divoké používání Síly. Museli zjistit, kdo je za to odpovědný, a zastavit ho – nebo ji, nebo to, pokud budou moct.
Mistr Bondara vyrovnal kurs dvacet metrů nad zemí a letěl takovou rychlostí, jaká ještě byla v bludišti města únosná. Světla vznášedla ozařovala blízké okolí, a když zahnuli za roh, spatřili asi sto metrů před sebou toho, kdo způsobil ty vibrace, jež pocítili: vysoký humanoid v tmavém plášti, pohybující se v sérii obřích skoků, které musely být podpořeny Sílou.
Kdo – nebo co – by to mohl být? Určitě ne Jedi, tolik bylo jisté. Vládl Sílou s jistotou mistra, ale žádný Jedi nevyzařoval takovou temnotu.
Nabízelo se pouze jedno vysvětlení – ale jakmile se jí vetřelo do myšlenek, její mysl před ním ucouvla. To není možné. Nemůže být.
Neměla čas se tomu divit. Před sebou viděli dvě osoby, které byly cílem toho temného – dalo se to určit z jejich vyděšeného úprku.
Ten zlý dostihne svou kořist dalším velkým skokem. Darshu napadal jen jediný způsob, jak ho zastavit, a ze směru, jakým mistr Bondara strhl vznášedlo, bylo jasné, že uvažuje stejně.
Vznášedlo prolétlo přesně nad zahalenou postavou, ve výšce vypočítané tak, aby úder repulzorem omráčil, ale nezabil. Fungovalo to; jakmile vznášedlo kleslo a pokračovalo v cestě, Darsha se ohlédla a spatřila tajemného útočníka ležet na ulici, jako saze černý plášť byl pouze tmavší skvrnou ve tmě. Potom mistr Bondara vozidlo zastavil poblíž dvou uprchlíků. Darsha s překvapením zaznamenala, že jeden z nich je droid.
„Nastupte,“ řekl mistr Bondara člověku. „Je v bezvědomí, ale nevím, jak dlouho to-“
„Moc ne,“ poznamenal droid a ukázal na pronásledovatele.
Darsha se tím směrem podívala a s úžasem sledovala, jak se temná postava zvedá na nohy. Sotva dokázala uvěřit, že se vzpamatoval z úderu tak rychle.
„Dovnitř!“ zakřičel mistr Bondara. „Rychle!“
Člověk, který zíral na Darshu a jejího učitele s podivným výrazem – směsicí úlevy a odporu –vypadal, že se moudře rozhodl pro menší ze dvou zel. Vrhl se na zadní sedadlo, následován droidem. Darsha vrhla další pohled za sebe a viděla, že po nich ten černý skáče. Tak zblízka mohla spatřit jeho obličej; děsivější zjev ještě nikdy nepotkala. Potom sebou její krk bolestivě škubl, když mistr Bondara udeřil do ovladače stoupání a vznášedlo vystřelilo nahoru.
Ale ne dost rychle. Vozidlo se otřáslo úderem, který přišel ze zádi podvozku, a pak se naklonilo na jednu stranu. Zatímco mistr Bondara zápasil s řízením, Darsha si všimla ruky v černé rukavici, která se zachytila kokpitu – okraje na zádi.
Musel použít Sílu, aby sem doskočil, pomyslela si, protože vznášedlo bylo už dobrých deset metrů nad zemí. Ve chvíli, kdy jí ta myšlenka prolétla hlavou, vyrazila dopředu oběma rukama s cílem odstrčit překážku a soustředila neviditelný, nicméně mocný úder na tu ruku. Dlaň povolila a vozidlo se znovu zakymácelo, jak útočník spadl zpět na ulici.
„Musíme nahoru!“ zakřičela. Avšak ve chvíli, kdy dořekla svá slova, spatřila pohled mistra Bondary.
„Nemůžeme,“ oznámil.

Zuřivost Darth Maula při pohledu na to, jak mu Pavan a droid znovu unikají ze spárů, byla téměř zmírněna skutečností, že do hry vstupují Jedi. Konečně nepřítel hodný jeho pozornosti – někdo, kdo může ozkoušet jeho schopnosti. Setřásl ze sebe účinky repulzorového pole a vrhl se za stoupajícím vznášedlem, zapnul přitom svůj meč a udeřil na řídící mechanismus na podvozku vozidla. Jeho úder napáchal škody – jak usoudil, když se vznášedlo naklonilo na jednu stranu. Shromáždil kolem sebe Sílu, vyskočil a dokázal se zachytit okraje jednou rukou. Avšak než se mohl vytáhnout do kokpitu, pocítil, jak do něj mladší Jedi udeřila s překvapující silou, díky čemuž uvolnil sevření a zřítil se zpátky na ulici.
Zlehka dopadl, Síla zpomalila jeho pád. Ještě než se jeho boty dotkly země, už mluvil do svého zápěstního komlinku a zadával příkaz, který nastartuje jeho speeder a doručí ho sem, k Maulovu signálu. Zatímco mluvil, viděl, jak se vznášedlo stabilizovalo a vyrazilo kupředu. Ve vteřině už zahýbalo za roh a ztratilo se z dohledu.
Na tom nezaáleží, pomyslel si, když čekal na speeder; vznášedlo se snadno vystopuje Sílou, zvlášť pokud má na palubě Jedi. Pavan a jeho droid už více než vyčerpali svůj denní příděl štěstí. Teď už jim žádné nezbývá.

„Stoupací mód repulzorů byl poškozen,“ řekl Jedi, který pilotoval vznášedlo.
„Co to znamená?“ zeptala se žena. Byla mladší než její společník; byla dokonce mladší než Lorn.
„To znamená,“ vmísil se I-5, než mohl Jedi odpovědět, „že se můžeme pohybovat vodorovně a klesat, ale nemůžeme se vznést výš.“
Lorn se vyklonil přes bok. Ve všudypřítomném šeru bylo těžké posoudit jejich polohu, ale zdálo se mu, že jsou asi dvacet metrů nad zemí. Vznášedlo letělo maximální rychlostí. Na této úrovni se vyskytovalo pouze málo vzdušné dopravy - naštěstí, vzhledem k omezenému prostoru na manévrování, který skýtaly úzké, klikaté ulice.
Pohlédl na Jediho. Byl to Twi´lek a vypadal, že se blíží k padesátce. Lorn si nevzpomínal, že by ho viděl v Chrámu. To samozřejmě nic neznamenalo – se spoustou Jedi se tehdy stýkal jen málo nebo vůbec.
Ironie celé situace by ho donutila k smíchu, kdyby se pořád tolik netřásl. Být zachráněn před smrtí z rukou Sitha zrovna dvěma Jedi! Přesto musel připustit, jak bylo prozřetelné, že si tak pospíšili. Od chvíle, kdy to začalo vypadat, že se on ani I-5 jen tak z Coruscantu nedostanou, byl pro ně Chrám Jedi nyní tím nejbezpečnějším místem – ačkoliv mu hnulo žlučí, že si to musel přiznat.
Za posledních pár minut se toho stalo tolik – a vlastně všechno z toho bylo neštěstí – že mu to ještě plně nedocházelo. Jedi řízl další zatáčku a Lorn cítil, jak je jeho tělo tlačeno zpět nízkonapěťovým silovým polem, které v případě nehody zamezovalo úrazům.
„Neblázněte!“ řekl. „Pěšky nás už nechytí.“
„Nejde pěšky,“ oznámila žena upjatě.

Darth Maul naskočil na speeder, když kolem něj swoop prolétal. Sevřel obě ruce na plynu na řídítcích a prudce přidal. Hučení repulzorového motoru zesílilo, když speeder vyrazil vpřed. Maul se nakláněl vždy v příslušném směru, jak speeder zatáčel.
Nebylo potřeba ani zapnout displej a stopovat tímto způsobem. Oba Jedi a jeho kořist zářili v Maulově mysli jako dva majáky; cítil je ve vznášedle před sebou. Speeder se pohyboval o polovinu rychleji než jejich dopravní prostředek. Dožene je za pár minut.
Maul se divoce zašklebil. Bude záležitostí chvilky zbavit se Pavana a droida. Pak uvidí, jak dobří ti Jedi jsou. Už tomu je příliš dávno, co vnímal svůj světelný meč zkřížený s jiným, slyšel skřípot laserových čepelí, cítil pach ozonu. Už velice dávno.

„Proč vás sleduje Sith?“ překřičel mistr Bondara vytí protivětru.
Ačkoliv Darsha došla ke témuž závěru, stále bylo dost šokující slyšet mistra Bondaru vyřknout její myšlenky. Během svých studií se naučila o Sithu hodně, samozřejmě, ale všechna ta data a informace vypadaly neživě, za vědomí, že pradávný temný řád už neexistuje. A teď, co jiného to může být, ten noční tvor, který je pronásleduje? Je zkušený v používání Síly, ale je více než zřejmé, že není Jedi. To neponechávalo mnoho možností.
Viděla, jak se na sebe člověk s droidem podívali a pochopila, že byl vysloven tichý souhlas. Potom promluvil droid.
„Jsme obchodníci s informacemi,“ řekl, a něco – nebo naopak absence čehosi – v barvě jeho hlasu Darshu překvapilo. Neslyšela nic z vestavěné úslužnosti, která pro droidy, zvláště pro ty protokolární, byla pravidlem. V jeho tónu a chování byla jistota, která Darshu docela vyděsila, i přes tlak okolností.
„Říkají mi I-5 a můj společník se jmenuje Lorn Pavan,“ pokračoval droid. Darsha si všimla, jak mistr Bondara krátce kmitl pohledem na Pavana a pak svou pozornost opět věnoval řízení.
On to jméno zná, uvědomila si.
„Nedávno nás kontaktoval Neimoidián - jistý Hath Monchar - který nám chtěl prodat holocron s detaily obchodní blokády, hrozící planetě Naboo od Obchodní federace.“
Mistr Bondara chvíli neodpovídal. Pak se ujistil: „Má to být odplata za nové zdanění, které Senát uvalil na Obchodní federaci?“
„Ano,“ vložil se do hovoru Pavan. „Federace se bojí, že jim zdanění skrouhne příjmy.“
„Naboo je velice závislé na dovozu,“ prohlásil mistr Bondara. „Takové postihy by obyvatelstvu mohly přivodit zkázu.“ Stočil vznášedlo za další roh. Chodci, vědomi si možného nebezpečí repulzorových paprsků vznášedla, které letí tak nízko, se rozprchli do stran. „To nevysvětluje, proč se vás snaží zabít Sith,“ navázal Bondara.
Darsha obdivovala jeho vyrovnanost; takový rozhovor by se měl vést v jedné z tichých, pohodlných čítáren Chrámu místo v poškozeném vznášedle, jež se řítí nebezpečnou trasou tou nejvyšší rychlostí.
„Je pochopitelné, proč Neimoidiáni nechtějí, aby se tahle informace dostala ven,“ řekl I-5. „Nevíme, proč nebo jak je do toho zapletený Sith. Ale Hatha Monchara zabil ten, který nás teď pronásleduje.“
„Co se stalo s holocronem?“ vyzvídala Darsha.
„Zrovna jsme ho prodávali Huttovi jménem Yanth,“ odvětil Pavan, „když tam vpadl Sith. Hádám, že Hutt už nežije, a Sith buď krystal zničil, nebo ho má u sebe.“
„Tyto informace se musí okamžitě dostat k Radě,“ prohlásil mistr Bondara. „Vy dva budete drženi v bezpečí, dokud se nevypořádáme s hrozbou Sithu.“
Darsha pohlédla na Lorna Pavana a spatřila v jeho výrazu smíšené zklamání a rezignaci.
„Jedi,“ ucedil pro sebe. „Proč to museli být Jedi?“
Ohlédla se za vznášedlo. Jejich klikatá cesta je dovedla do trochu méně temné oblasti města a snadno rozeznala obrys speederu za nimi. Dokonce i bez potvrzení Sílou by si byla jistá, že je to Sith, kdo je pronásleduje.
„Už je za námi,“ oznámila. „Rychle se přibližuje.“ Všimla si, jak Pavanův obličej zbledl, ale nezdálo se, že by začal panikařit. To bylo dobré; poslední věc, kterou potřebují, je další Oolth.
Pohlédla na mistra Bondaru a spatřila jeho odhodlaně sevřené čelisti.
„Převezmi řízení,“ nařídil jí.
Jeho příkaz ji překvapil, ale ten tón hlasu nestrpěl žádné otázky. Přesedla si, když se mistr Bondara vytáhl nahoru a dozadu a pak švihl nohama přes vycpané opěradlo, které oddělovalo přední a zadní sedadla. Pohledem na obrazovku zjistila, že Sith není více než pět metrů za nimi. Teď tasil svou zbraň a zapnul obě rudé čepele.
„Vezmi je do Chrámu,“ zakřičel na ni mistr Bondara. Pak, než vůbec pochopila, co zamýšlí, natož aby mohla protestovat nebo se ho snažit zastavit, Jedi se vztyčil na zadním sedadle mezi Pavanem a droidem. Zapnul svůj meč, popošel dva kroky po zadní kapotě – a skočil.