61TH

DARTH TAURNIL

Věnováno Michalu Kúdelovi pro jeho neskutečně úžasné hlášky, pro to, jak neuznává mou autoritu a prostě za to že je jaký je. Umí pobavit, umí zkritizovat a nebere si servítky.
Taktéž věnuji tuto povídku všem členům FF Counter-Strike týmu Vesmírní Lidé, podle kterých jsem pojmenoval čtyři z pěti členů útočného komanda Bravo (Lamzog, Wego, ZerXen, Zrlog). Doufám, že se jim bude povídka líbit. Pokud ne, mají smůlu :)

 

Republikový senát se bouřil. Kancléř, tedy vlastně promiňte císař Palpatine vyhlásil stanné právo, vyhlásil Impérium, sebe prohlásil císařem a zrušil veškeré pravomoci Senátu. Toto vše stačil provést v jediném proslovu. Proslovu, znamenajícím konec Republiky. Senát se bouřil, ale eskadra hvězdných destruktorů třídy Imperator si vynutila poslušnost. Galaxií se šířila revoluce svobody. Přesto tato vlna byla potlačena oddíly imperiální armády. Impérium právě vzniklo. Mladý učedník Jedi Anakin Skywalker padal v ten okamžik do lávového pole a umíral. Poskvrněný Temnou stranou, přesto Jedi. On však zemřít nechtěl. Zradil a přežil. Galaxie poznala teror nového pána ze Sith. Lord Darth Vader se vynořil z neznáma a stal se pravou rukou císaře. Císař svého nového učedníka poslal potlačit povstání svobodných systémů. Toto povstání bylo tak jiné, tolik se odlišovalo od toho, které za několik desetiletí zvítězí nad měsícem Endor. Tak jiné…přesto stejně zoufalé a stejně nesmyslné. Ale i ono slavilo úspěch. Temný lord byl přepaden a zajat. Jeho nedávná zranění byla vážná a on byl příliš slabý na to, aby porazit všechny. Císařův palác byl toho dne plný hněvu. Císař odvolal veškeré své poradce a nahradil je novou krví. Téhož dne se tomuto paláci dostalo zvláštní návštěvy. Navštívil ho imperiální důstojník střední hodnosti. Mladý, přesto jeho přítomnost znamenala zlom. Major Wego Retwin byl důstojník nové generace. Iniciativní, ambiciózní, nemilosrdný a výkonný. Mimo jiné byl i expert rychlých protiteroristických zásahů. On a jeho 61th družstvo byly to nejlepší, co Impérium mělo. Jestli mohl někdo z rukou povstalců dostat lorda Vadera, tak to byl on a jeho tým. Císař chtěl toho nejlepšího. Ten nejlepší před něj předstoupil…

***


„Prý jsi nejlepší. Proč si myslíš, že ty a tvůj tým osvobodí muže, kterého se mé oddíly COMP snaží osvobodit již měsíc?“ zeptal se Imperátor.
Major Retwin povstal a pohlédl mu do tváře. „Jsem nejlepší, jelikož jsem se nejlepším chtěl stát. Cvičím i ve svém volném čase, zlepšuji sám sebe až na hranici možností normálního člověka,“ odpověděl mu klidně.


„Myslíš si, že jsi dobrý. Ale znám lepší,“ řekl císař a major Retwin neměl šanci postřehnout ten skrytý posunek. Neměl šanci postřehnout posunek, ale všiml si postavy ve stínu. Žena, která snad mohla být i krásná. Avšak jakmile si sáhla do vlasů, aby ho mohla nepozorovaně zabít svou jistě otrávenou jehlicí, Retwin již uskočil stranou  s blasterem v ruce a několika výstřely ji usmrtil.
„To nebyla nutné. Byla mou oblíbenou vražedkyní a její výsledky začínaly být slibné,“ řekl císař.
„Avšak ukázalo to mé kvality, můj pane,“ odvětil major a poklekl před císařem.
„Koho budeš potřebovat?“ zeptal se s uznáním v hlase císař.
„Mé snaze o záchranu života našeho pána, lorda Vadera, by vyhovoval velitel ZerXen. Pak bych požádal o kapitána Zrloga a majora Lamzoga. Taktéž nadporučík Treib by se mohl hodit do mého týmu,“ řekl major a čekal, co na to císař řekne.
„Chceš samé dobré stormtroopery a gardisty. Avšak oba víme, že chceš ty nejlepší, jelikož jen ti nejlepší mohou dostat zpět toho, koho chci mít po své pravé ruce. Budiž. Můžeš s nimi počítat. Nyní mě a mým velkoadmirálům představíš svůj plán útoku,“ řekl císař a mávnutím ruky dal najevo, že povoluje, aby velkoadmirálové, čekající za dveřmi, vstoupili…

 ***


Útočný člun třídy ALSO právě přelétal nad výsadkovou zónou a major Wego rozdával poslední rozkazy.
„Každý máte svou pozici, číslo a funkci. Zrlogu, ty nás budeš podporovat s  T-21čkou.Tvoje označení je Bravo dvě. Zerxene, máš dostatek munice pro nás pro všechny? Jo? Dobrá. Budeš Bravo tři. Lamzoru, je tvoje SBE-1 připravená na sejmutí několika bastardů z povstání? Dobrá! Budeš zajišťovat naší ochranu. Bravo čtyři. Ať mě tvoje schopnosti ostřelovače nezklamou!“ řekl. Lamzog ucedil cosi o svojí profesionalitě a povstalecké verbeži. Wego však pokračoval ještě k Treibovi.
„Treibe? Hej! Treibe! Budeš Bravo pět. Ok? Dobrá, můžeme jít na věc!“ řekl a nahnal všechny k výsadkové komoře.
„Bravo jedna, za několik vteřin budeme nad výsadkovou zónou. Dveře otevřeme za tři, dva jedna…“ říkal pilot, a když došel k jedna, odmlčel se a výsadkové dveře se s trhnutím vystřelily do volného prostoru. Všichni si překontrolovali svou výstroj a nasadili si bezpečnostní helmy a  jetpacky. Jeden po druhém vyskočili a volným pádem padali z výšky několika tisíc metrů. Jakmile dosáhli výšky osmnácti set metrů, Bravo jedna dal rozkaz k aktivaci jetpacku. Vše vypadalo, že se zatím daří dle plánu. Zatím byli nezpozorováni a pokud to tak půjde dál, měli by dosednout asi tři sta metrů od základny, kde drží lorda Vadera. Jenže osud majoru Wegovi nepřál…
„Bravo jedna, tady je Bravo pět. Ovládání jetpacku skoro nereaguje. Ukazuje mi to šílené hodnoty přetlaku paliva. Žádám o povolení uvolnění se a přechodu na …“ říkal Bravo pět. Najednou však na zemi cosi zablesklo. Střelba. Bravo pět začal rotovat. O vteřinu později jetpack Bravo pět explodoval při nárazu do země a usmrtil tak jednoho z nejlepších důstojníků císařova letectva.
„Pane? PANE! Treib…Treib je mrtvý!“
„Jednotko Bravo! Klid! Klid! Pokračujeme v plánu. Nyní si nesmíme připustit smrt. Musíme pokračovat dál. Jeho oběť nesmí být zbytečná! Musíme ho pomstít,“ řekl rozrušeně Bravo jedna. Poté, o něco klidněji, avšak stále s jistou nervozitou, přepnul svůj komlink s úmyslem nahlásit ztrátu.
„Otče Jedna, tady Bravo jedna! Ztratili jsme Bravo pět, opakuji, ztratili jsme Bravo pět!“ řekl.
„Rozumím, Bravo jedna. Pokračujte v operaci. Vysíláme tam zajišťovací tým. Vyzvedneme jeho ostatky. Nebojte se…“ řeklo velitelství. Lamzog zatím sestřelil pozemní hlídku, která svou střelbou usmrtila nadporučíka Naar Treiba.

Jednotka Bravo přistála. Ihned přešla do taktického postavení SoA a zkontrolovala svou výstroj. Nasadili noktravizory, přebili své zbraně a připravili si sekundární zbraně k případnému okamžitému použití.
„Bravo dvě, připraven k akci, pane,“ ozvalo se Wegovi z komlinku.
„Bravo tři též.“
„Já taky, veliteli,“ ozval se poslední člen komanda.
„Dobrá. Postup rozptýlený, třicetimetrový rozestup. Lamzogu, ty kryj prostředek. Já půjdu po tvé levé straně. Zrlog půjde po tvé pravici. Vedle mě nalevo půjde ZerXen. Půjdem tiše, střelba povolena jen na můj rozkaz! Jasné? Tak, připravit, jedem! Jedem! Jedem! “ oznámil taktiku a povzbudil svůj tým Wego. Tým se ihned rozestavil dle nové taktiky a začal se přesunovat směrem k nepřátelské základně. Jejich postup byl nepovšimnut, těch několik hlídek bylo zlikvidováno a nyní, na dohled od nepřátelské základny, se tým Bravo reorganizoval a shromáždil na change pointu.

„Pane? Vidíte to? Je tam jen jedna hlídka u vchodu. Jedna centrální hlídková věž. Možná dvacet, možná třicet vojáků v základně. Pokud zlikvidujeme ty dvě hlídky, měl by náš postup do základny být lehký. Vejdeme tam, postřílíme pár vojáků co potkáme, vezmeme Vadera a pak zmizíme, než si uvědomí, co se tu stalo,“ oznámil svůj návrh Zrlog. Wego obhlédl situaci. Musel uznat, že je to celkem dobrý plán.
„Lamzogu? Dostaneš se tam na ten vršek? Mohl bys tam ostřelovat základnu a hlavně zlikvidovat hlídku na té věži. Zrlogu? Propliž se k té hlídce u brány a zlikviduj jí. My zatím počkáme zde a jakmile oba splníte mé rozkazy, vydáme se do základny osvobodit náš primární cíl,“ řekl Wego a všem načrtl plán. Všichni ho odsouhlasili a dva členové týmu zmizeli v šedi noci…

***


Zrlog se plížil okolo zdi základny a pozoroval hlídku u brány. Bude to až moc jednoduché. Hlídka sice občas přešla své stanoviště, ale byla na ní patrná dost silná únava. Zrlog se usmál. Hlídka zmizela v strážní budce. Zrlog se k ní rychle přiblížil. Hlídka seděla u strážního monitoru. Spala. Zrlog si připravil svůj bajonet.
„Lamzogu? Připraven? Ok. Tak sestřel tu hlídku za tři, dva, jedna, TEĎ!“ řekl do komlinku. Vpadl do strážní budky. Ozval se výstřel. Hlídka u monitoru se probudila. Její smrt však přišla záhy. Její ledvinu v tu chvíli rozpůlil bajonet. Z kasárny vyběhlo několik vojáků, kteří zpozorovali Zrloga. Neptali se, kým je a co tu dělá. Strážní budku zasáhla soustředěná palba asi šesti blasterových pušek E-11. Zrlog rychle skočil k zemi.
„Bravo jedna, tady Bravo dvě! Jsem pod palbou, potřebuji vaší podporu!“ říkal, když vytáhl a rozložil dvounožku pro svůj lehký kulomet T-21. Nasadil ji a nadechl se. Poté přiklekl, vytáhl ten kulomet a zapřel ho o stůl. Jeho soustředěná palba zabila několik z těch povstalců.
„Zrlogu? Tady Lamzog. Nechceš trochu pomoct?“
"Lamzogu! Nekecej a střílej!“ zařval Zrlog do komlinku. O chvíli později si všiml vojáka, který by měl šanci ho střelit. Avšak setinu vteřiny před tím, než k tomu dostal možnost, ho do toku S9ly poslal zásah do hlavy. Zrlog měl na své straně několik výhod. Měl těžkou a rychlopalnou zbraň, se kterou mohl držet svou pozici nějaký čas. Měl podporu ostřelovače. Avšak tyto výhody byly ničím v porovnání s nesmírnou výhodou nepřítele. Byl početnější. Zrlog začal být mírně nervózní, jelikož nepřátelští vojáci již pochopili, že na volném prostranství jsou snadným cílem pro jeho kulomet a pro LamzogovU odstřelovačku.

„Bravo jedna? Kde jste? Potřebuji tu píchnout! Dochází mi munice a nepřátel je tu jak mravenců v mraveništi!“
„Bravo dvě, jsme kousek od tvé pozice, zdržely nás oddíly nepřítele. Vydrž!“ ozval se důvěrně známý Wegův hlas. Zrlogovi došla munice do kulometu. Vytáhl blaster a několika výstřely usmrtil sebevědomého vojáka, který ve své nezkušenosti vyběhl proti jeho stanovišti.
„Lamzogu? Jak jsi na tom?“
„Zrlogu, nemůžu tě krýt. Postupuju na tvou pozici.“ Ozvalo se mu v odpověď. Zrlog několika výstřely opět uzemnil postupující nepřátele. Ale pak jim došlo jedno. Bylo jich tam tak dvacet, zatím co on byl sám a měl jen blaster. Vyběhli všichni na ráz. Nemířenou střelbou se ho snažili uzemnit, avšak on vstříc své smrti střílel dál. Najednou však zazněl známý zvuk, který pro Zrloga znamenal jediné. Život. Brzy se u jeho pozice zjevily dvě osoby, které miloval a proklínal zároveň. Major Wego a velitel ZerXen. Jejich přítomnost útočníky viditelně zaskočila, jelikož než se zmohli na jakýkoliv odpor, byli pobiti. ZerXen rychle poklekl a hodil Zrlogovi několik energopaků pro jeho kulomet. K jeho pozici dorazil i Lamzog. A taktéž další nepřátelští vojáci.
„Není čas se tu s nimi přetahovat o to, kdo líp střílí. Majore, musíme proniknout do základny,“ řekl ZerXen.
„Pane, ZerXen má pravdu. Musíme odsud vypadnout a získat lorda Vadera,“ přitakal Zrlog. Wego přikývl a s týmem Bravo postoupili ze své obrané pozice. Rychle překonali odpor a pronikali hlouběji do základny. Postupovali v otevřené formaci a sestřelovali naprosto neorganizované útočníky, kteří se objevovali ve dveřích, oknech, či vybíhali z budov a uliček mezi budovami. Najednou, když už byli skoro u cíle, vynořil se z jedné boční uličky voják. Všichni ho viděli. Přesto on vystřelil první. Po ZerXenovi. Poté odlétl do zdi. S čistým průstřelem hlavy. Všichni pohlédli na ZerXena. Uprostřed hrudi měl velice zlý průstřel, který neskutečně krvácel. ZerXen se svezl na kolena.
„To bude dobrý kluci. To přežiju. Počkejte chvíli. Jen se postavím na nohy,“ řekl s námahou. Pokusil se opět postavil, avšak spadl na zem. Rozšiřující se kaluž krve předznamenávala jeho exitus. Všichni na to koukali, přesto tomu nemohli uvěřit. ZerXen. TEN ZerXen, co přežil tolik bitev. Ten, co bojoval v bitvě o Gladear II, největším masakru Republiky, ten ZerXen zemřel náhodnou střelou nějakého špatně cvičeného brance. Nikdo z týmu Bravo tomu nemohl uvěřit. Ozval se zvuk kulometu.
Všichni pohlédli tam, kde byl Zrlog. On však běžel proti obraně velitelství této základny.
„Vy hajzlové! Vy svině!“ křičel. Wego viděl ten nepřátelský kulomet. Věděl že je to marné, ale přesto na Zrloga zakřičel. Soustředěná palba z toho kulometu však znamenala, že další z jeho přátel zemřel. Zbytečně. Nesmyslně. Lamzog zamířil, vystřelil. Na jeho tváři nebyla zloba, bolest. Byl tam jen chlad. Vystřelil ještě několikrát a obránci velitelství tam leželi. Mrtví.

„Veliteli? Je čas jít,“ řekl. Wego mu přikývl. Lamzog zahodil svou odstřelovací pušku a vzal si zerxenův útočný blaster.  Vstoupili do budovy. Ozvala se střelba. Smrt té noci nezahálela a mávala svou kosou dál. Byla to mrška hravá. Střelba se ozývala celou noc. Ráno ustala. Stále nad základnou vlála vlajka Republiky. V podvečer toho dne atmosférou proletěly útočné raketoplány Impéria. Večer byl lord Vader osvobozen a Impérium ztratilo své nejlepší důstojníky. Zrodilo se Impérium Nového řádu. Zrodila se nestvůra jménem Lord Vader. Silnější, mocnější, krutější, než kterýkoliv Dark Lord ze Sith v historii.
Zrodila se i legenda. O Majoru Wego Retwinovi a jeho oběti. O týmu BRAVO.