KALENDÁŘ

Po založení Rei Publica Sithiae na území někdejší sithské říše dne 1. 5. 2003 pozemského kalendáře byl tento den vzat za základ nového sithského kalendáře. Jeho měsíce (které se kryjí s pozemskými) nesou jména významných sithských osobností a 9 dní v roce jsou velké sithské svátky – oslavovány jsou zpravidla na conech a výjezdech. Kromě nich existují také další pro Sithy významné dny, které jsou samozřejmě v kalendáři též zaznamenány.

CALENDARIUS SITHIUS
(SITHSKÝ KALENDÁŘ)

I. Ragnosius - 1. až 31. květen II. Kresshius - 1. až 30. červen III. Adasius - 1. až 31. červenec IV. Sadowius - 1. až 31. srpen V. Naddius - 1. až 30. září VI. Kunius - 1. až 31. říjen VII. Sidiousius - 1. až 30. listopad VIII. Arkanianus - 1. až 31. prosinec IX. Baneius - 1. až 31. leden X. Tyranusius - 1. až 28. (29.) únor XI. Vaderius - 1. až 31. březen XII. Maulius - 1. až 30. duben


FERIAE SITHIAE
(SITHSKÉ SVÁTKY)

Kalendae Ragnosii (1. Ragnosius) - Feriatio Anni Novi et Dies Restaurationis Rei publicae Sithiae (Nový rok a Den obnovy svobodného Sithského státu)
Oslavy probíhají na "pálení čarodějnic" a První máj pozemského občanského roku.

Nonae Adasii (cca 1. víkend v Adasiu) - Dies Unificationis Primae Imperii Sithi in Ziost (Den prvního sjednocení Sithské říše na Ziostu)
Slaví se zpravidla na Festivalu fantazie.

Quartus Dies Saturni in Sadowio (čtvrtá sobota v Sadowiu) – Dies Constitutionis Templi Masassii in Yavin IV (Den založení masassijského chrámu na Yavinu IV)
Slaví se na Parconu, Taurconu či jiném conu (třeba pokud bude obnoven bratislavský Istrocon), který se pořádá koncem srpna nebo začátkem září.

Aequinoctium Naddii (23. Naddius) - Feriatio Aequilibritatis Vim (Svátek rovnováhy Síly)

Kalendae Sidiousii (1. Sidiousius) - Dies Fundationis Academiae Sithiae in Korriban (Den založení Sith Academy na Korribanu)
Oslavy probíhají na "dušičky" pozemského občanského roku.

Nonae Arkanianii (cca 1. víkend v Arkanianu) – Dies Creationis Bibliothecae Sithiae in Arkania (Den zřízení Sithské knihovny na Arkanii)
Slaví se zpravidla na Fénixconu.

Kalendae Baneii (1. Baneius) - Dies Acceptionis Legis Baneii (Den přijetí Baneova zákona)
Oslava probíhá na Silvestra a Nový rok pozemského občanského roku.

Idus Tyranusii (cca 2. víkend v Tyranusiu) – Dies Expansionis Imperii Sithi in systema confinia Korribanque (Den rozšíření Sithské říše do okolních soustav včetně Korribanu)
Slaví se zpravidla na Pragoconu.

Aequinoctium Vaderii (21. Vaderius) - Feriatio Vim Naturae Verae (Svátek skutečné podstaty Síly)